AirPort Express: Připojení k existující síti Wi-Fi v klientském režimu

Přečtěte si, jak se můžete připojit k Wi-Fi síti v klientském režimu.

Některá zařízení s podporou Ethernetu, například herní konzole nebo tiskárny a také některé kompatibilní USB tiskárny, nemají vestavěné rozhraní Wi-Fi. Chcete-li, aby se tato zařízení k vaší síti připojovala přes Wi-Fi, můžete použít AirPort Express v režimu mostu.

Klientský režim lze navíc použít ke streamování hudby z počítače s iTunes do hi-fi systému prostřednictvím technologie AirPlay.

Stačí jednoduše připojit příslušný kabel (ethernetový kabel mezi zařízením a AirPort Expressem, USB kabel z kompatibilní USB tiskárny nebo audio kabel pro streamování hudby) a pomocí Nastavení AirPortu nakonfigurovat AirPort Express pro klientský režim.

 • V klientském režimu je AirPort Express využíván výhradně zařízením, ke kterému je fyzicky připojený. Nerozšiřuje dosah Wi-Fi sítě, což znamená, že ostatní zařízení, například počítače, se k němu nemohou bezdrátově připojovat.
 • V klientském režimu bude AirPort Express s technologií 802.11n schopen využívat ethernetový port k předávání datových přenosů Wi-Fi do zařízení připojeného k portu. Původní AirPort Express s technologií 802.11g ovšem tuto funkci nepodporuje a ethernetový port vypne. Podporovány jsou pouze kompatibilní USB tiskárny nebo zvuková zařízení.
 • Pokud chcete některé z těchto funkcí využívat, budete pro připojení zařízení k AirPortu Express potřebovat také vhodný ethernetový, zvukový nebo USB kabel.

Než začnete, aktualizujte software AirPortu. Nejnovější verzi pro Mac nebo Windows si můžete stáhnout na stránce podpory pro AirPort.

Používání Nastavení AirPortu 6

 1. Zapojte příslušný kabel mezi AirPort Express a zařízení, kterému bude sloužit.
 2. Zapojte AirPort Express do elektrické zásuvky.
 3. Až se AirPort Express zapne, vyberte ho na obrazovce Nastavení AirPortu.
 4. Pokud měníte účel AirPortu Express, nejdříve ho resetujte z nabídky Základna volbou Obnovit výchozí nastavení.
 5. Až AirPort Express dokončí proces obnovení, vyberte ho v nabídce Wi-Fi v levém horním rohu.
 6. Klikněte na tlačítko Další volby.
 7. Vyberte „Přidat k existující síti“.
 8. V nabídce Název bezdrátové sítě zvolte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a klikněte na Připojit.
 9. Je-li to nutné, zadejte pro tuto síť heslo.

Používání Nastavení AirPortu 5

 1. Zapojte příslušný kabel mezi AirPort Express a zařízení, kterému bude sloužit.
 2. Zapojte AirPort Express do elektrické zásuvky.
 3. Po zapnutí AirPortu Express ho vyberte z nabídky Wi-Fi a poté ho nastavte pomocí Průvodce nastavením v Nastavení AirPortu.
 4. Pokud měníte účel AirPortu Express, nejdříve ho resetujte z nabídky Základna volbou Obnovit výchozí nastavení.
 5. Vyberte v Nastavení AirPortu možnost AirPort Express a klikněte na Pokračovat.
 6. Zadejte název a heslo AirPortu Express a klikněte na Pokračovat.
 7. Vyberte „Připojit AirPort Express k aktuální síti“ a klikněte na Pokračovat.
 8. Vyberte „Připojit k bezdrátové síti“ a klikněte na Pokračovat.
 9. Vyberte název své Wi-Fi sítě v rozevírací nabídce Název bezdrátové sítě, vyberte Bezdrátové zabezpečení a klikněte na Pokračovat.
 10. Klikněte na Aktualizovat.
 11. Nechte AirPort Express restartovat.

Po restartu by se měl AirPort Express automaticky připojit k existující síti Wi-Fi, což indikuje jeho stavová kontrolka.

Další informace

Nastavení AirPortu a firmwaru základny AirPort si můžete ručně stáhnout ze stránky AirPort – Podpora – Ke stažení.

Datum zveřejnění: