Změna výchozího webového prohlížeče nebo e-mailové aplikace na Macu

Přečtěte si, jak zvolit aplikaci, která bude otvírat odkazy na webové stránky nebo na e-mailové adresy.

Změna výchozího webového prohlížeče

  1. Ujistěte se, že je jiný webový prohlížeč nainstalovaný.
  2. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Obecné.
  3. V nabídce „Výchozí webový prohlížeč“ vyberte webový prohlížeč.

Změna výchozí e-mailové aplikace

  1. Ujistěte se, že je jiná e-mailová aplikace nainstalovaná. I když možná používáte webový prohlížeč pro e-mail (webmail), webový prohlížeč není e-mailová aplikace.
  2. Otevřete aplikaci Mail.
  3. Zvolte Mail > Předvolby a klikněte na Obecné.
  4. Vyberte e-mailovou aplikaci z nabídky „Výchozí čtečka e-mailů“.

Než budete moci změnit nastavení v Mailu, může se zobrazit výzva k přidání e-mailového účtu. Pokud to nechcete udělat, zkontrolujte předvolby druhé e-mailové aplikace. Pravděpodobně budete moct nastavit výchozí e-mailovou aplikaci tam.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: