Jak předcházet namáhání kabelu napájecího adaptéru MagSafe

Přečtěte si, jak prodloužit životnost napájecího adaptéru MagSafe vašeho Macu tím, že omezíte namáhání jeho kabelu.

Správné používání a údržba napájecího adaptéru MagSafe může výrazně prodloužit jeho životnost.

Napájecí adaptér MagSafe je sice navržen k tomu, abyste si ho mohli i s notebookem brát na cesty, ale určité způsoby používání mohou přispívat k roztřepení nebo zlomení kabelu. Stejně jako jakýkoli kovový drát nebo kabel je i kabel adaptéru MagSafe náchylný k lámání nebo oslabování, pokud ho opakovaně ohýbáte na stejném místě. Pravděpodobnost, že se adaptér poškodí, můžete snížit dodržováním následujících doporučení.

Kontrolujte napájecí adaptér

Nejdůležitější, co můžete pro životnost svého adaptéru udělat, je pravidelně kontrolovat jeho kabely, konektory i samotný adaptér, jestli na nich nejsou trhliny, ohyby, zlomy či jiná poškození. Pokud takové poškození najdete, raději přestaňte adaptér používat.

Rozmotávejte kabel správným způsobem

Při odmotávání kabelu z adaptéru nenechávejte adaptér viset na kabelu vlastní vahou. Pokud jen podržíte konec kabelu a necháte adaptér spadnout, aby ho vlastní vahou rozmotal, můžete tím kabel nebo adaptér poškodit.

Přílišné ohýbání může kabel časem poškodit. Nejpravděpodobnější místa, kde může docházet k nadměrnému ohýbání, jsou u samotného adaptéru nebo u konektoru MagSafe. Nechte kabel v těchto místech trochu uvolněný, aby se zbytečně neopotřebovával. Když kabel někudy vedete, nelámejte ho do ostrých rohů, ale do hladkých oblouků.

Ke zvětšení dosahu použijte třížilovou prodlužovačku

Pokud adaptér MagSafe používáte s dvoukolíkovou zástrčkou a máte problém s tím, že kabel sotva dosáhne k počítači, použijte raději tříkolíkovou uzemněnou prodlužovačku, která kabel uvolní a omezí namáhání.
 

      

Vedení kabelu

Notebooky Mac mají konektor MagSafe na levé straně. Jestliže používáte adaptér typu T a potřebujete, aby vedl napravo od počítače, veďte kabel podél zadní strany počítače, nikoli pod ním.

Používáte-li adaptér typu L, nikdy ho nepřipojujte obráceně, aby vedl podél portů, protože pak by se vám velice těžko odpojoval. Pamatujte na to, aby na straně konektoru byl kabel dostatečně volný, aby se konektor nenamáhal.
 

Udržujte kolem adaptéru a kabelů volný prostor. Některé předměty mohou při kontaktu s kabelem způsobit jeho poškození.

Odpojení a uložení adaptéru

Životnost adaptéru můžete prodloužit i správným odpojováním konektoru MagSafe od počítače. Kabel odpojujte tahem za konektor, nikoli za kabel, jak je to popsáno v článku o použití a údržbě adaptéru Apple MagSafe.

„Křidélka“ na adaptéru umožňují ukládat kabel spolu s adaptérem tak, aby zabíral co nejméně místa. Pozor ale na to, že při nesprávném omotání kabelu kolem těchto „křidélek“ můžete způsobit nadměrné ohýbání kabelu. Při omotávání se přesvědčte, že kabel není v místě, kde zabíhá do adaptéru, zbytečně napnutý. Omotávejte kabel volně, abyste ho příliš nenapínali a neohýbali.

Pokud svůj Mac používáte pravidelně na několika stejných místech, zvažte zakoupení adaptéru pro každé z těchto míst. Napájecí adaptér připravený na každém místě odstraní potřebu neustálého rozmotávání a opětovného ukládání adaptéru.

Další informace

Ať už váš adaptér dosud je, nebo není krytý zárukou, můžete ho odnést autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu ke konzultaci. Nemusíte s sebou brát svůj Mac, ale poznamenejte si jeho sériové číslo.

Pracovníci autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo Apple Storu váš adaptér prohlédnou a doporučí vám další postup. Před návštěvou Apple Storu si zarezervujte místo u Genius Baru. (Není k dispozici ve všech zemích a oblastech.)

Informace o správném odpojování napájecího adaptéru MagSafe najdete v článku Používání a údržba adaptéru Apple MagSafe.

Datum zveřejnění: