Otevření jiného souboru knihovny iTunes nebo vytvoření nového

Přečtěte si, jak můžete kvůli opravě problémů nebo sdílení počítače s ostatními členy domácnosti přepínat mezi knihovnami iTunes nebo vytvářet nové.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Vytvoření nebo zvolení jiného souboru knihovny iTunes

Použití nové knihovny iTunes vám může pomoct s izolací nebo opravou problémů při spouštění. Mimoto můžete vytvářet samostatné knihovny iTunes, pokud svůj počítač sdílíte s dalšími členy domácnosti.

Následujícím postupem přepnete na jiný soubor knihovny iTunes nebo vytvoříte nový na Macu či PC.

Mac

  1. Pokud jsou iTunes spuštěné, ukončete je.
  2. S podrženou klávesou Alt otevřete iTunes.
  3. Zobrazí se výzva Vyberte knihovnu iTunes. Podle toho, co chcete udělat, vyberte buď Vytvořit knihovnu, nebo Vybrat knihovnu.

Windows

  1. Pokud jsou iTunes spuštěné, ukončete je.
  2. Podržte klávesu Shift. Potom v nabídce Start vyberte Všechny programy > iTunes > iTunes.
  3. Zobrazí se výzva Vyberte knihovnu iTunes. Podle toho, co chcete udělat, vyberte buď Vytvořit knihovnu, nebo Vybrat knihovnu.

Pokud se tato výzva nezobrazí, zkuste to znovu. Používáte-li Mac, nezapomeňte při spouštění podržet stisknutou klávesu Alt, v případě Windows držte při spouštění klávesu Shift.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: