Mac OS X Mail: Jak přenést stažený e-mail z jiného počítače než Mac

Stažené e-maily můžete z PC s Windows-přenést do systému Mac OS X tak, že je exportujete a vyexportovaný soubor pak zkopírujete do Macu.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Poznámka: Tento článek je určen pro situace, kdy používáte účet POP a zároveň zprávy, které stáhnete, nezůstávají na e-mailovém serveru dál uložené. Aplikace Mail podporuje mnoho e-mailových služeb, například Gmail, Yahoo, AOL a Hotmail.

Tento článek použijte, pokud:

 • Z počítače jiného než Mac chcete do systému Mac OS X přenést větší počet e-mailových zpráv. Poznámka: Jestliže přenášíte jen málo zpráv, může být jednodušší, když je v e-mailové aplikaci v systému jiném než Mac OS X přepošlete sami sobě a pak je přijmete pomocí stejného účtu v Mac OS X Mailu. Při tomto postupu se mohou změnit některé atributy zpráv, například datum odeslání nebo odesílatel, a také formátování textu zpráv.
   
 • Na poštovním serveru (s účtem IMAP nebo POP) nezůstaly kopie e-mailových zpráv, které chcete přenést. Pokud například pro přístup k e-mailovému účtu používáte protokol POP, ukládají se e-mailové zprávy ve vaší složce příchozí pošty nebo ve vlastních e-mailových složkách, ale z e-mailového serveru se okamžitě nebo po určité době odstraňují. Pokud však používáte webovou e-mailovou službu, která ukládá zprávy na serveru, tento článek se vás netýká.

Důležité: Je-li to možné, měli byste si před pokračováním zazálohovat databázi zpráv vaší e-mailové aplikace. Jestli nevíte, jak zálohovat nebo najít databázi e-mailových zpráv vaší aplikace, podívejte se do informačních zdrojů podpory dodaných s aplikací nebo navštivte webové stránky výrobce daného softwaru.
 

Přenos e-mailů do Mailu v Mac OS X

Aplikace Mail v systému Mac OS X umí importovat zprávy, které byly exportovány z aplikací Microsoft Entourage, Netscape/Mozilla, Thunderbird, Eudora nebo zprávy z existujících souborů mbox.

 1. Na svém počítači jiném než Mac spusťte e-mailový program.
 2. Nakonfigurujte nastavení e-mailového programu tak, aby nadále nestahoval nové e-maily (pokud nevíte jak, podívejte se do dokumentace programu nebo požádejte o pomoc výrobce). Poznámka: Budete-li chtít v budoucnu dostávat do Macu i PC stejné e-mailové zprávy, můžete program na PC nastavit tak, aby neodstraňoval zprávy ze serveru, až je budete po provedení těchto kroků stahovat, nebo můžete na obou počítačích používat protokol IMAP.
 3. Vyexportujte e-mailové zprávy z programu – je-li to možné, tak jako soubor mbox. Přesný postup se může lišit podle používaného programu – pokud nemůžete přetáhnout složku zpráv na plochu nebo v nabídkách programu není příkaz pro export zpráv, podívejte se do dokumentace programu nebo požádejte o asistenci výrobce.

  Poznámka:
  Některé programy, například Thunderbird, už používají soubory mbox, takže není třeba zprávy exportovat, ale stačí jednoduše příslušné soubory mbox zkopírovat z PC do Macu. Kopírování souborů je popsáno v následujícím kroku.
   
 4. Po dokončení exportu zkopírujte vyexportovaný soubor z PC do Macu. Můžete to udělat několika způsoby: vypálíte soubor na disk CD, zkopírujete ho na externí disk naformátovaný jako FAT32 a pak externí disk připojíte k Macu nebo ho zkopírujete přes síťové spojení mezi Macem a PC.
 5. V systému Mac OS X klikněte v Docku na ikonu Mail.
 6. Pokud v Mailu ještě nemáte nakonfigurovaný e-mailový účet, použijte Průvodce nastavením Mailu nebo si přečtěte tento článek. Doporučujeme používat protokol IMAP (je-li to možné), abyste měli ke zprávám snadný přístup z více než jednoho počítače nebo e-mailové aplikace.
 7. V nabídce Soubor vyberte příkaz Importovat schránky.
 8. V seznamu „Importovat data:“ zvolte „Soubory ve formátu mbox“ a klikněte na Pokračovat.
 9. Vyberte soubor, který jste přenesli z PC. Vaše zprávy by se měly naimportovat do Mailu.

Poznámky

 • Doba potřebná k exportu a přenosu obsahu závisí na rychlosti počítače a na velikosti e-mailů a příloh, které přenášíte.
 • Pokud chcete, můžete speciálně pro přenesené e-maily vytvořit jednu nebo několik nových schránek (nebo vlastních podsložek). V nabídce Schránka zvolte například příkaz Nová schránka. Zadejte název, například „Zprávy ze starého počítače“, a klikněte na OK. Podívejte se také na tento článek.
 • Zprávy se při přesunutí do složky nebo schránky jiného typu než IMAP automaticky odstraní z IMAP serveru. Zpráva by pak měla existovat pouze v Mac OS X Mailu, pokud jste si neponechali v PC místní záložní kopii.

Další informace

Některé aplikace třetích stran mohou nabízet jiné způsoby přenosu e-mailů z určitých e-mailových aplikací pro PC do Macu, například tyto:

Doporučujeme se podívat i na tyto články:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: