Zjištění názvu modelu a sériového čísla Macu

Tyto a další podrobnosti najdete v oknech O tomto Macu a Informace o systému.

Název modelu nebo sériové číslo Macu mohou být užitečné při kontrole záručního krytí, zjišťování specifikací nebo hledání dalších informací o modelu, vytváření inventáře domácnosti a dalších činnostech. Identifikace modelu Macu je také důležitá při prodávání či darování vašeho Macu nebo při zjišťování, zda je kompatibilní s nejnovějším operačním systémem nebo jiným softwarem či hardwarem.

Používání okna O tomto Macu

V nabídce Apple () v levém horním rohu obrazovky vyberte O tomto Macu. Okno O tomto Macu zobrazuje přehled vašeho Macu včetně názvu a verze operačního systému, názvu modelu a sériového čísla:

Okno O tomto Macu

Pokud se okno O tomto Macu zobrazuje stejně jako v následujícím příkladu, dvojitým kliknutím na název verze pod OS X zobrazíte sériové číslo:

Okno o tomto Macu v OS X Mavericks

Používání okna Informace o systému

Otevřete aplikaci Informace o systému (nebo Informace o počítači) buď ze složky Utility ve složce Aplikace, nebo kliknutím na tlačítko Informace o systému (nebo Další informace) v okně O tomto Macu. Na levé straně okna vyberte Hardware, poté na pravé straně vyhledejte název modelu a sériové číslo. 

Okno Informace o systému

Pokud nemůžete použít okno O tomto Macu nebo Informace o systému, protože váš Mac nedokončil spouštění, vyhledejte sériové číslo nebo název modelu na povrchu Macu nebo na jeho původním balení, účtu nebo faktuře.

Můžete se taky přihlásit na webu appleid.apple.com a vyhledat svůj Mac v části Zařízení. Kliknutím na Mac zobrazíte jeho sériové číslo.

Pokud stále potřebujete pomoc, vyhledejte nejbližšího poskytovatele servisu Apple.

Datum zveřejnění: