Spuštění Macu v režimu jednoho uživatele nebo komentovaném režimu

Pokud jste pokročilý uživatel s dobrou znalostí systému UNIX, můžete použít režim jednoho uživatele nebo komentovaný režim k nalezení příčin problémů souvisejících se spouštěním.

 1. Hned po stisknutí tlačítka napájení při zapínání Macu, nebo když se Mac začne restartovat, podržte stisknutou jednu z těchto klávesových zkratek:
  • Command-S: režim jednoho uživatele
  • Command-V: komentovaný režim
 2. Tyto klávesy držte, dokud na obrazovce neuvidíte bílý text.
  • Když používáte FileVault, uvolněte klávesy, jakmile se zobrazí přihlašovací okno. Přihlaste se a pokračujte ve spouštění v režimu jednoho uživatele nebo v komentovaném režimu.
  • Pokud používáte heslo firmwaru, musíte heslo vypnout, než budete moct počítač spustit v režimu jednoho uživatele nebo v komentovaném režimu.
 3. Teď můžete zadávat příkazy systému UNIX. Až budete chtít tento režim ukončit a spustit počítač normálně, zadejte příkaz reboot a stiskněte Enter.

  V režimu jednoho uživatele se používá americké rozvržení klávesnice.
Datum zveřejnění: