Spuštění Macu v režimu jednoho uživatele nebo v komentovaném režimu

Pokud jste pokročilý uživatel zběhlý v systémech na bázi UNIXu, můžete použít režim jednoho uživatele nebo komentovaný režim k řešení potíží se spouštěním počítače.

Režim jednoho uživatele

 1. Zapněte Mac, pak ihned stiskněte a podržte klávesy Command-R, aby se spustil v Zotavení macOS.
 2. V okně Utility vyberte Diskovou utilitu a klikněte na Pokračovat.
 3. Na bočním panelu Diskové utility zvolte svazek, který používáte, a na řádku nabídek vyberte Soubor > Připojit. (Pokud je svazek už připojený, bude tato volba nepřístupná.) Když k tomu budete vyzváni, zadejte heslo správce.
 4. Ukončete Diskovou utilitu.
 5. V řádku nabídek zvolte Utility > Terminál.
 6. Teď můžete zadávat UNIXové příkazy. Až budete hotovi, zvolte v nabídce Apple () > Restartovat.
   

Tento postup nahrazuje kombinaci kláves Command-S, která na současných počítačích Mac nepracuje s doporučenými nastaveními.

Komentovaný režim

 1. Zapněte Mac a pak ihned stiskněte a podržte klávesy Command-V.
 2. Držte tyto klávesy, dokud se na obrazovce neobjeví bílý text.
  • Pokud používáte FileVault, uvolněte klávesy, jakmile se objeví přihlašovací okno. Pak se přihlaste a pokračujte ve spouštění v komentovaném režimu.
  • Pokud používáte heslo k firmwaru, musíte předtím, než budete moct počítač spustit v komentovaném režimu, heslo vypnout.
 3. Teď můžete zadávat UNIXové příkazy. Až budete chtít tento režim ukončit a spustit počítač normálně, napište reboot a stiskněte Return.
Datum zveřejnění: