Možné zdroje rušení Wi-Fi a Bluetooth

Zjistěte, jak omezit bezdrátové rušení, které může vést ke zpomalování nebo odpojování od sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth.

Pokud se setkáváte s některou z následujících obtíží, zkontrolujte přítomnost zdrojů rušení:

 • slabý ukazatel signálu v nabídce Wi-Fi;
 • pomalejší připojení k internetu přes Wi-Fi;
 • pomalejší přenosy souborů mezi počítači přes Wi-Fi;
 • nemožnost spárovat Bluetooth zařízení, například Magic Mouse, Magic Trackpad nebo Apple Wireless Keyboard;
 • nesouvislý nebo „skákavý“ pohyb ukazatele při používání Magic Mouse nebo Magic Trackpadu;
 • občasné zprávy o ztrátě spojení při používání Bluetooth zařízení.

Zdroje rušení

Následující zařízení můžou způsobovat rušení sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth, když se nacházejí v jejich blízkosti.

Mikrovlnné trouby

Používání mikrovlnné trouby v blízkosti počítače, Bluetooth zařízení nebo Wi-Fi základny může způsobit rušení.

Direct Satellite Service (DSS)

Koaxiální kabel a konektory používané některými typy parabolických antén můžou způsobovat rušení. Zkontrolujte, jestli na kabelu nejsou poškození, která by mohla způsobovat radiofrekvenční rušení (únik radiového signálu). Pokud máte podezření, že dochází k rušení, zkuste kabely vyměnit.

Zdroje energie

Některé zdroje elektrické energie, například dráty elektrického vedení, železniční troleje a elektrárny, můžou způsobovat rušení. Neumísťujte základnu AirPort, AirPort Time Capsule nebo Wi-Fi router do blízkosti elektrických rozvodů ve zdi či blízko skříně s pojistkami nebo jističi.

Telefony s pásmem 2,4 GHz nebo 5 GHz

Bezdrátové telefony, které fungují v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz, můžou při telefonování rušit bezdrátová zařízení nebo sítě.

Bezdrátové radiofrekvenční video 

Bezdrátové radiové vysílače, které fungují v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz, můžou rušit bezdrátová zařízení nebo sítě.

Bezdrátové reproduktory

Bezdrátová zvuková zařízení, která fungují v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz, můžou rušit jiná bezdrátová zařízení nebo sítě.

Některé externí monitory a LCD displeje

Některé displeje můžou způsobovat harmonické rušení, především v pásmu 2,4 GHz mezi kanály 11 a 14. Toto rušení se může zesílit, když používáte notebook se zavřeným víkem a jste připojeni k externímu monitoru. Zkuste změnit nastavení přístupového bodu a použít pásmo 5 GHz nebo nižší kanál v pásmu 2,4 GHz.

Špatně stíněné kabely

Externí pevné disky a jiná zařízení se špatně stíněnými kabely můžou způsobovat rušení bezdrátových zařízení. Pokud se zdá, že pomáhá odpojení nebo vypnutí zařízení, zkuste vyměnit kabel, kterým zařízení připojujete k počítači.

Jiná bezdrátová zařízení

Jiná bezdrátová zařízení, která fungují v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz (mikrovlnné vysílače, bezdrátové kamery, chůvičky, Wi-Fi zařízení vašeho souseda), můžou způsobovat rušení Wi-Fi nebo Bluetooth připojení.

 

U některých zařízení nemusí být výslovně uvedeno, že fungují v pásmu 2,4 nebo 5 GHz. Pásma využívaná zařízením by měla být uvedena v dokumentaci k produktu. Taková zařízení můžou mít označení „Dual Band“, „Wi-Fi“ nebo „Wireless“.

Bezdrátové překážky

Poloha zařízení v budově a materiály použité při stavbě budovy můžou mít vliv na výkon Wi-Fi a Bluetooth zařízení. Pokud je to možné, vyhýbejte se překážkám, které ruší bezdrátový signál, nebo umístěte Wi-Fi nebo Bluetooth zařízení tak, abyste zajistili čistší dráhu signálu. 

Příklady:

 • Váš počítač je pod kovovým stolem a vy používáte bezdrátovou (Bluetooth) myš na desce stolu. V takovém případě se stůl chová jako bariéra mezi myší a počítačem. Zařízení nemusí být možné spárovat s počítačem nebo se kurzor může pohybovat nesouvisle.
 • Základna AirPort je v přízemí a váš počítač je v prvním patře. Materiál mezi podlažími je beton s kovovými výztuhami. Podlaha může omezovat nebo blokovat přenos Wi-Fi signálu mezi stanicí a počítačem. Můžete zaznamenat nižší rychlost sítě nebo slabší signál, případně se k Wi-Fi síti vůbec nemusíte připojit.

Mezi překážky, které odrážejí nebo absorbují radiový signál, patří mimo jiné:

Druh překážky Potenciál rušení
Dřevo Nízký
Syntetický materiál Nízký
Sklo Nízký
Voda Střední
Cihly Střední
Mramor Střední
Sádra Vysoký
Beton Vysoký
Neprůstřelné sklo Vysoký
Kov Velmi vysoký

Omezení rušivých vlivů jiných bezdrátových zařízení

Pokud je k počítači připojen velký počet bezdrátových zařízení nebo se nacházejí v jeho blízkosti, možná budete muset upravit kanály, které Wi-Fi zařízení používají. 

Pokud chcete minimalizovat rušení mezi Wi-Fi a Bluetooth zařízeními, vyzkoušejte následující:

 1. Změňte kanály v bezdrátové síti. V případě AirPortu nebo AirPortu Time Capsule základnu resetujte. Ta se po spuštění pokusí použít kanály v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz s nejmenším rušením.
 2. Připojte zařízení k bezdrátové síti 5 GHz (pokud je to možné).
 3. Přesuňte počítač a Wi-Fi router (například základnu AirPort) blíž k sobě.
 4. Minimalizujte počet aktivních bezdrátových zařízení Bluetooth, která jsou připojená k počítači nebo se nacházejí poblíž.

S posouzením stavu Wi-Fi signálu vám může pomoct také Diagnostika bezdrátové sítě

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: