Řešení potíží s Wi-Fi a Bluetooth způsobených rušením

Rušení bezdrátového přenosu může způsobit odpojování nebo slabší výkon zařízení připojených přes Wi-Fi nebo Bluetooth, můžete ale podniknout některá opatření, která rušení zmírní.

Symptomy rušení bezdrátového přenosu

Kterýkoli z těchto symptomů může být způsoben rušením signálu Wi-Fi nebo Bluetooth:

 • Zařízení se nepřipojí nebo se odpojuje
 • Připojení je pomalé a síla signálu  je slabá
 • Zvuk přes Bluetooth přeskakuje, zadrhává se, vypadává nebo obsahuje šum či zkreslení
 • Pohyby ukazatele jsou chybné nebo trhané

Jak omezit rušení bezdrátového přenosu

Tyto obecné postupy vám mohou pomoci dosáhnout spolehlivějšího a silnějšího přenosu:

 • Přesuňte Wi-Fi zařízení blíže k Wi-Fi routeru. Přesuňte vzájemně spojená Bluetooth zařízení blíže k sobě. 
 • Vyhněte se používání bezdrátových zařízení v blízkosti obvyklých zdrojů rušení, například silových kabelů, mikrovlnek, zářivek, bezdrátových kamer a bezšňůrových telefonů.
 • Omezte počet aktivních zařízení využívajících stejné frekvenční pásmo. Bluetooth i Wi-Fi zařízení pracují v pásmu 2,4 GHz, ale mnohá Wi-Fi zařízení můžou využít i volnější pásmo 5 GHz. Pokud váš Wi-Fi router podporuje obě pásma, může pomoct připojení některých z Wi-Fi zařízení k pásmu 5 GHz. Některé dvoupásmové routery to můžou spravovat automaticky.
 • Nastavte Wi-Fi router na používání jiného Wi-Fi kanálu nebo ho nechte, aby našel kanál s nejmenším rušením. Většina routerů toto vyhledání provádí automaticky při úvodním nastavení nebo po resetování.

Pokud s počítačem používáte zařízení připojená přes USB 3 nebo Thunderbolt 3, můžete omezit jejich potenciál rušit bezdrátová zařízení v okolí:

 • Každé zařízení připojte vysoce kvalitním stíněným kabelem USB nebo Thunderbolt 3.
 • Přesuňte zařízení USB 3 nebo Thunderbolt 3 – včetně případných USB rozbočovačů – dále od bezdrátových zařízení.
 • Neumisťujte zařízení USB 3 nebo Thunderbolt 3 na horní stranu Macu Pro, notebooku Mac nebo Macu mini. 
 • Vypněte všechna nepoužívaná zařízení USB 3.

Odstraňte fyzické překážky v cestě bezdrátového signálu. Například kovová překážka mezi myší Bluetooth a počítačem může způsobit chybnou funkci myši nebo podlaha z armovaného betonu může zhoršit spojení mezi Wi-Fi routerem a připojeným zařízením.

 • Materiály se slabým rušením: dřevo, sklo a většina plastů
 • Materiály se středním rušením: voda, zdivo, mramor
 • Materiály se silným rušením: sádrokarton, beton, neprůstřelné sklo
 • Materiály s velmi silným rušením: kovy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: