Řešení potíží s Wi-Fi a Bluetooth způsobených rušením

Rušení bezdrátového přenosu může způsobit odpojování nebo slabší výkon zařízení připojených přes Wi-Fi nebo Bluetooth, můžete ale podniknout některá opatření, která rušení zmírní.

Symptomy rušení bezdrátového přenosu

Kterýkoli z těchto symptomů může být způsoben rušením signálu Wi-Fi nebo Bluetooth:

 • Zařízení se nepřipojí nebo se odpojuje
 • Připojení je pomalé a síla signálu  je slabá
 • Zvuk přes Bluetooth přeskakuje, zadrhává se, vypadává nebo obsahuje šum či zkreslení
 • Pohyby ukazatele jsou chybné nebo trhané

Jak omezit rušení bezdrátového přenosu

Tyto obecné postupy vám mohou pomoci dosáhnout spolehlivějšího a silnějšího přenosu:

 • Přesuňte Wi-Fi zařízení blíže k Wi-Fi routeru. Přesuňte vzájemně spojená Bluetooth zařízení blíže k sobě. 
 • Vyhněte se používání bezdrátových zařízení v blízkosti obvyklých zdrojů rušení, například silových kabelů, mikrovlnek, zářivek, bezdrátových kamer a bezšňůrových telefonů.
 • Omezte počet aktivních zařízení využívajících stejné frekvenční pásmo. Bluetooth i Wi-Fi zařízení pracují v pásmu 2,4 GHz, ale mnohá Wi-Fi zařízení můžou využít i volnější pásmo 5 GHz. Pokud váš Wi-Fi router podporuje obě pásma, může pomoct připojení některých z Wi-Fi zařízení k pásmu 5 GHz. Některé dvoupásmové routery to můžou spravovat automaticky.
 • Nastavte Wi-Fi router na používání jiného Wi-Fi kanálu nebo ho nechte, aby našel kanál s nejmenším rušením. Většina routerů toto vyhledání provádí automaticky při úvodním nastavení nebo po resetování.

Pokud s počítačem používáte zařízení USB 3, můžete omezit jejich potenciální rušení blízkých bezdrátových zařízení takto:

 • Použijte s každým zařízením USB 3 kvalitní stíněný USB kabel.
 • Přesuňte svá zařízení USB 3 – včetně případných USB rozbočovačů – dál od bezdrátových zařízení.
 • Připojte zařízení USB 3 do portů vzdálenějších od Wi-Fi antény počítače. Pokud má například počítač USB porty vzadu, dejte přednost těm, které jsou blíže středu. Pokud má počítač USB porty na boku, použijte přednostně ty, které jsou blíže přední straně.
 • Vypněte všechna nepoužívaná zařízení USB 3.

Odstraňte fyzické překážky v cestě bezdrátového signálu. Například kovová překážka mezi myší Bluetooth a počítačem může způsobit chybnou funkci myši nebo podlaha z armovaného betonu může zhoršit spojení mezi Wi-Fi routerem a připojeným zařízením.

 • Materiály se slabým rušením: dřevo, sklo a většina plastů
 • Materiály se středním rušením: voda, zdivo, mramor
 • Materiály se silným rušením: sádrokarton, beton, neprůstřelné sklo
 • Materiály s velmi silným rušením: kovy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: