Používání PIN kódu SIM karty v iPhonu nebo iPadu

Pokud chcete, aby váš telefon vyžadoval před telefonováním nebo používáním mobilních dat zadání identifikačního kódu, zamkněte SIM kartu PIN kódem.

Chcete-li svou SIM kartu chránit před neoprávněným telefonováním nebo používáním mobilních dat, můžete si na ní zapnout PIN kód. Kdykoli pak restartujete zařízení nebo SIM kartu vyjmete, SIM karta se automaticky zamkne a na stavovém řádku se zobrazí text „Uzamčená SIM“. 

Nepokoušejte se PIN kód SIM karty uhodnout. Špatným hádáním můžete SIM kartu trvale zablokovat, a pak byste potřebovali novou.

Zapnutí nebo vypnutí PIN kódu SIM karty

  1. Máte-li iPhone, přejděte do Nastavení > Telefon > PIN SIM karty. Máte-li iPad, přejděte do Nastavení > Mobilní data > PIN SIM karty.
  2. Zapněte nebo vypněte PIN kód SIM karty.
  3. Budete-li k tomu vyzváni, zadejte PIN SIM karty. Pokud jste ho ještě nikdy nepoužívali, zadejte výchozí PIN SIM karty určený operátorem. Jestli původní PIN kód neznáte, nezkoušejte ho uhodnout. Podívejte se na stránky zákaznické podpory operátora nebo do dokumentace k vašemu mobilnímu tarifu. Anebo kontaktujte operátora.
  4. Klepněte na Hotovo.

Co když PIN své SIM karty zapomenete nebo ho nevíte

PIN nebo PUK kód SIM karty nikdy nezkoušejte uhodnout.* Špatným hádáním se může SIM karta trvale zablokovat, a pak byste potřebovali novou. Když vás zařízení požádá o PIN kód, který neznáte, postupujte takto:

  1. Kontaktujte operátora, který vám SIM kartu vydal. Jestli si nejste jistí, na kterého operátora se obrátit, vyndejte SIM kartu a podívejte se, jestli na ní není název nebo logo operátora.
  2. Požádejte operátora, ať vám pomůže odemknout SIM kartu pomocí výchozího PIN nebo PUK kódu SIM karty. 
  3. Pokud svou SIM kartu nedokážete pomocí PIN nebo PUK kódu odemknout nebo pokud se zobrazí zpráva, že PUK kód byl vyčerpán, zažádejte si o novou SIM kartu.

*Když příliš mnohokrát zadáte špatný PIN kód SIM karty, váš mobilní operátor vám možná vydá osobní odblokovací kód PUK.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: