Použití kódu PIN SIM karty na iPhonu nebo iPadu

Zamkněte si SIM kartu kódem PIN (Personal Identification Number), který bude vyžadován pro volání a využívání mobilních dat.

Chcete-li svoji SIM kartu ochránit, aby ji nikdo nepovolaný nemohl používat k telefonování a využívání mobilních dat, můžete na ní nastavit kód PIN. Potom se vaše SIM karta při každém restartování zařízení nebo přesunutí do jiného zařízení automaticky zamkne a ve stavovém řádku se objeví text Uzamčená SIM. 

Nepokoušejte se kód PIN SIM karty uhodnout. Zadání několika nesprávných kódů může SIM kartu trvale zablokovat a vy pak budete potřebovat novou.

Zapnutí nebo vypnutí kódu PIN SIM karty

  1. Na iPhonu přejděte do Nastavení > Mobilní síť > SIM PIN. Na iPadu přejděte do Nastavení > Mobilní data > SIM PIN.
  2. Kód PIN SIM karty můžete zapnout nebo vypnout.
  3. Budete-li o něj požádáni, zadejte stávající kód PIN SIM karty. Pokud jste žádný nenastavovali, zadejte výchozí kód PIN SIM karty od vašeho operátora. Pokud výchozí kód PIN SIM karty neznáte, nepokoušejte se ho uhodnout. Podívejte se na web podpory zákazníků vašeho operátora nebo do dokumentů, které jste dostali k vašemu tarifu nebo SIM kartě. Anebo se obraťte na operátora.
  4. Klepněte na Hotovo.

Když kód PIN SIM karty neznáte nebo zapomenete

Nikdy se kód PIN nebo PUK SIM karty nepokoušejte uhodnout.* Zadání několika nesprávných kódů může SIM kartu trvale zablokovat a vy pak budete potřebovat novou. Pokud se vás zařízení zeptá na kód PIN, který neznáte, máte několik možností:

  1. Obraťte se na operátora, od kterého jste SIM kartu dostali. Jestli si nejste jistí, na kterého operátora se obrátit, vyndejte SIM kartu a podívejte se, jestli na ní není název nebo logo operátora.
  2. Požádejte operátora o pomoc s odemčením SIM karty pomocí výchozího kódu PIN nebo PUK SIM karty. 
  3. Pokud SIM kartu nemůžete odemknout pomocí kódu PIN nebo PUK nebo když se objeví zpráva „PUK vyčerpán“, požádejte o novou SIM kartu.

*Když zadáte příliš mnoho chybných kódů PIN SIM karty, váš operátor vám může poskytnout kód PUK (Personal Unlocking Key).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: