Přesunutí knihovny Fotek kvůli uvolnění místa na Macu

Přečtěte si, jak přesunout knihovnu Fotek na jiný disk a uvolnit tak místo na Macu.

Příprava externího disku

Knihovnu si můžete uložit na externí úložné zařízení, například na disk USB nebo Thunderbolt naformátovaný jako APFS nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Knihovnu však nemůžete přesunout na disk, který se používá pro zálohy Time Machine.

V zájmu ochrany před ztrátou dat Apple nedoporučuje ukládat knihovny fotek na externí úložná zařízení jako SD karty a USB flash disky nebo na jednotky sdílené v síti.

Přesunutí knihovny Fotek na externí úložné zařízení

 1. Zavřete Fotky.
 2. Ve Finderu přejděte na externí jednotku, na kterou chcete knihovnu uložit.
 3. V jiném okně Finderu najděte knihovnu Fotek. Ve výchozím nastavení je uložena ve složce Obrázky umístěné v /Uživatelé/[uživatelské jméno]/Obrázky.
 4. Přetáhněte knihovnu Fotek na nové místo na externím disku. Když se objeví chybová zpráva, vyberte ve Finderu ikonu externího disku a zvolte Soubor > Informace. Pokud v části Sdílení a oprávnění nevidíte informace, klikněte na trojúhelník  a zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko „Na tomto svazku ignorovat vlastnictví“. Jestli není zaškrtnuté, kliknutím na tlačítko zámku  ho odemkněte, zadejte jméno a heslo správce a pak políčko zaškrtněte.*
  Okno Informace o externím disku s vybranou možností „Na tomto svazku ignorovat vlastnictví“
 5. Až bude přesunutí hotové, dvojím kliknutím otevřete knihovnu Fotek v jejím novém umístění.
 6. Pokud používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, označte tuto knihovnu jako systémovou knihovnu fotografií.

Před otevřením aplikace Fotky se ujistěte, že je disk zapnutý a dostupný pro Mac. Pokud aplikace Fotky nemůže disk najít, přestane používat na něm uloženou knihovnu Fotek.


Smazání původní knihovny pro úsporu místa

Jakmile otevřete knihovnu v jejím novém umístění a ověříte, že funguje správně, můžete knihovnu v původním umístění smazat. 

V okně Finderu otevřete složku Obrázky (nebo tu, ze které jste knihovnu zkopírovali) a přesuňte knihovnu Fotek do koše. Pak zvolte Finder > Vysypat koš, abyste knihovnu opravdu smazali a uvolnili místo, které zabírala.


Otevření jiné knihovny Fotek

Pokud máte několik knihoven, můžete jinou knihovnu otevřít takhle:

 1. Zavřete Fotky.
 2. Při dalším otvírání Fotek stiskněte a podržte klávesu Alt.
 3. Vyberte knihovnu, kterou chcete otevřít, a klikněte na Vybrat knihovnu.
  Aplikace Fotky v macOS s oknem Vybrat knihovnu

Fotky budou tuto knihovnu používat, dokud neotevřete jinou.


Další informace

Pokud máte při používání knihovny problémy s oprávněními, můžete je vyřešit pomocí nástroje na opravu knihovny Fotek.

* Pokud tento svazek není formátovaný jako APFS nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný) nebo pokud byl použit pro zálohování Time Machine a nebyl vymazán, toto políčko buď nebude zobrazené, nebo ho po odemčení nebude možné zaškrtnout. Vymažte disk, aby tato volba byla dostupná.

Datum zveřejnění: