Přesunutí knihovny Fotek kvůli uvolnění místa na Macu

Přečtěte si, jak přesunout knihovnu Fotek na jiný disk a uvolnit tak v Macu místo.

Ve vaší knihovně Fotek jsou uložené všechny vaše fotky, alba, prezentace a tiskové projekty. Pokud je vaše knihovna Fotek velká a potřebujete v Macu uvolnit místo, zapněte Knihovnu fotografií na iCloudu a použijte funkci Optimalizovat úložiště Macu, anebo přesuňte knihovnu na externí disk.

Než začnete, raději si knihovnu zazálohujte.

Příprava disku

Svoji knihovnu můžete uložit na externí disk připojený například přes USB nebo Thunderbolt a formátovaný jako APFS nebo rozšířený (žurnálovaný) formát Mac OS.1 Přečtěte si, jak zjistit formát externího disku

V zájmu ochrany před ztrátou dat Apple nedoporučuje ukládat knihovny fotek na externí úložná zařízení jako SD karty a USB flash disky nebo na jednotky sdílené v síti.

Přesunutí knihovny Fotek na externí úložné zařízení

 1. Zavřete Fotky.
 2. Ve Finderu přejděte na externí jednotku, na kterou chcete knihovnu uložit.
 3. V jiném okně Finderu najděte svoji knihovnu. Její výchozí umístění je Uživatelé > [jméno uživatele] > Obrázky a má název Photos Library.photoslibrary.
 4. Přetáhněte knihovnu na nové místo na externím disku. Když se objeví chybová zpráva, vyberte ve Finderu ikonu externího disku a zvolte Soubor > Informace. Pokud informace v části Sdílení a oprávnění nejsou viditelné, klikněte na tlačítko s trojúhelníkem a zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko „Na tomto svazku ignorovat vlastnictví“. Pokud není zaškrtnuté, kliknutím na ikonu zámku povolte změny, zadejte jméno a heslo správce a pak políčko zaškrtněte.2 
  Okno s dalšími informacemi
 5. Až bude přesunutí hotové, dvojím kliknutím otevřete Knihovnu fotografií v jejím novém umístění.
 6. Pokud používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, označte tuto knihovnu jako systémovou knihovnu fotografií.

Smazání původní knihovny pro úsporu místa

Jakmile otevřete knihovnu v jejím novém umístění a ověříte, že funguje správně, můžete knihovnu v původním umístění smazat. 

V okně Finderu otevřete složku Obrázky Pictures (nebo tu, ze které jste knihovnu zkopírovali) a přesuňte Knihovnu fotografií do koše. Pak zvolte Finder > Vysypat koš, abyste knihovnu opravdu smazali a uvolnili místo, které zabírala.

Otevření jiné knihovny Fotek

Pokud máte několik knihoven, můžete jinou knihovnu otevřít takhle:

 1. Zavřete Fotky.
 2. Při dalším otvírání Fotek stiskněte a podržte klávesu Alt.
 3. Vyberte knihovnu, kterou chcete otevřít, a klikněte na Vybrat knihovnu.Výběr knihovny

Fotky budou tuto knihovnu používat, dokud neotevřete jinou.

Další informace

Pokud máte při používání knihovny potíže s oprávněním, můžete je vyřešit pomocí nástroje pro opravu knihovny ve Fotkách.

1. Knihovnu nemůžete přesunout na disk, který se používá pro zálohy Time Machine.

2. Pokud tento svazek není formátovaný jako APFS nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný) nebo pokud byl použit pro zálohování Time Machine a nebyl vymazán, toto políčko buď nebude zobrazené, nebo ho po odemčení nebude možné zaškrtnout. Vymažte a přeformátujte disk, aby se tato volba zpřístupnila.

Datum zveřejnění: