Přesunutí knihovny Fotek kvůli uvolnění místa na Macu

Přečtěte si, jak přesunout knihovnu Fotek na jiný disk a uvolnit tak místo na Macu.

V knihovně aplikace Fotky jsou uložené všechny vaše fotky, alba, prezentace a tiskové projekty. Pokud je vaše knihovna Fotek velká a potřebujete na Macu uvolnit místo, zapněte si Knihovnu fotek na iCloudu a použijte funkci Optimalizovat úložiště Macu, anebo přesuňte knihovnu na externí disk.

Než začnete, radši si knihovnu zazálohujte.

Příprava disku

Svoji knihovnu můžete uložit na externí disk připojený například přes USB nebo Thunderbolt a formátovaný jako APFS nebo rozšířený (žurnálovaný) formát Mac OS.1 Přečtěte si, jak zjistit formát externího disku.

V zájmu ochrany před ztrátou dat Apple nedoporučuje ukládat knihovny fotek na externí úložná zařízení jako SD karty a USB flash disky ani na disky sdílené v síti.

Přesunutí knihovny Fotek na externí úložné zařízení

 1. Zavřete Fotky.
 2. Ve Finderu přejděte na externí jednotku, na kterou chcete knihovnu uložit.
 3. V jiném okně Finderu najděte svoji knihovnu. Její výchozí umístění je Uživatelé > [jméno uživatele] > Obrázky a má název Photos Library.photoslibrary.
 4. Přetáhněte knihovnu na nové místo na externím disku. Pokud se objeví chybová zpráva, vyberte ve Finderu ikonu externího disku a zvolte Soubor > Informace. Pokud v části Sdílení a oprávnění nevidíte informace, klikněte na tlačítko s trojúhelníkem a zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko „Na tomto svazku ignorovat vlastnictví“. Jestli není zaškrtnuté, kliknutím na ikonu zámku ho odemkněte, zadejte jméno a heslo správce a pak políčko zaškrtněte.2 
  Okno s dalšími informacemi
 5. Až bude přesunutí hotové, dvojím kliknutím otevřete knihovnu Fotek v jejím novém umístění.
 6. Pokud používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, označte tuto knihovnu jako systémovou knihovnu fotografií.

Smazání původní knihovny pro úsporu místa

Jakmile otevřete knihovnu v jejím novém umístění a ověříte, že funguje správně, můžete knihovnu v původním umístění smazat. 

V okně Finderu otevřete složku Obrázky (nebo tu, ze které jste knihovnu zkopírovali) a přesuňte knihovnu Fotek do koše. Pak zvolte Finder > Vysypat koš, abyste knihovnu opravdu smazali a uvolnili místo, které zabírala.

Otevření jiné knihovny Fotek

Pokud máte několik knihoven, můžete jinou knihovnu otevřít takhle:

 1. Zavřete Fotky.
 2. Při dalším otvírání Fotek stiskněte a podržte klávesu Alt.
 3. Vyberte knihovnu, kterou chcete otevřít, a klikněte na Vybrat knihovnu.Výběr knihovny

Fotky budou tuto knihovnu používat, dokud neotevřete jinou.

Další informace

Pokud máte při používání knihovny problémy s oprávněními, můžete je vyřešit pomocí nástroje na opravu knihovny Fotek.

1. Knihovnu nemůžete přesunout na disk, který se používá pro zálohy Time Machine.

2. Pokud tento svazek není formátovaný jako APFS nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný) nebo pokud byl použit pro zálohování Time Machine a nebyl vymazán, toto políčko buď nebude zobrazené, nebo ho po odemčení nebude možné zaškrtnout. Vymažte a přeformátujte disk, aby se tato volba zpřístupnila.

Datum zveřejnění: