První nastavení Time Capsule

Tento článek obsahuje informace o nastavení Time Capsule jako bezdrátové základny.

Time Capsule funguje i jako plnohodnotná základna AirPort Extreme 802.11n. Pokud tedy přidáváte Time Capsule do existující bezdrátové sítě, bude vhodné ji nastavit jako primární základnu a ne jako síťového klienta. Tímto způsobem budete moct využívat jejího vyššího výkonu a zálohování bude probíhat stabilní rychlostí.

Time Capsule můžete nastavit pomocí nástroje Nastavení AirPortu 5.3 nebo novějšího, který se dodává s Time Capsule nebo je dostupný prostřednictvím Aktualizací softwaru nebo z webu podpory Apple s položkami ke stažení.

Poznámka: Tento článek popisuje jednu z dostupných možností konfigurace. K dispozici jsou i další možnosti, jako je přidání Time Capsule do existující sítě AirPortu. Další informace najdete v Průvodci nastavením.

  1. Připojte kabelový nebo DSL (širokopásmový) modem do portu WAN na Time Capsule pomocí ethernetového kabelu.
  2. Připojte napájecí kabel Time Capsule do elektrické zásuvky.
  3. Otevřete Nastavení AirPortu, které se nachází ve složce /Aplikace/Utility.
  4. Time Capsule bude mít výchozí název jako třeba „Time Capsule fea88c“. Pokračujte kliknutím na Pokračovat.
  5. Vyberte „Vytvořit novou bezdrátovou síť“ a klikněte na Pokračovat.
  6. Pokračujte podle zbývajících pokynů na obrazovce. Po skončení se Time Capsule restartuje a použije vaše nastavení.
Datum zveřejnění: