Nastavení a používání aplikace Najít přátele v iOS 12 nebo starším

Pomocí funkce Najít přátele v iOS 12 nebo starším snadno najdete své přátele a členy rodiny pomocí iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple Watch nebo webu iCloud.com. V iOS 13 nebo novějším místo toho použijte aplikaci Najít a v systému watchOS 6 nebo novějším aplikaci Najít lidi. 

Pokud máte iOS 13, iPadOS, macOS Catalina nebo novější systém, máte v něm aplikaci Najít, která spojuje předchozí Najít iPhone a Najít přátele do jediné aplikace. Začněte tím, že si nastavíte aplikaci Najítzapnete funkci Najít [zařízení]. Pokud vaše Apple Watch mají watchOS 6 nebo novější, použijte ke sdílení vaší polohy s přáteli a členy rodiny aplikaci Najít lidi.

Začínáme

Nastavte si aplikaci Najít přátele

Pokud máte na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch iOS 9 až 12, aplikace Najít přátele je na něm nainstalovaná automaticky. Jestli na zařízení používáte iOS 8, nainstalujte si aplikaci Najít přátele zdarma z App Storu. Jakmile se na zařízení přihlásíte k iCloudu, automaticky se svým Apple ID přihlásíte i k aplikaci Najít přátele.

Pokud chcete dostávat oznámení aplikace Najít přátele na Apple Watch, přejděte na iPhonu do aplikace Watch. Přejděte na panel Moje hodinky, klepněte na Oznámení, sjeďte dolů, klepněte na Najít přátele a zapněte přepínač Zrcadlit upozornění na iPhonu. Jestli používáte watchOS 4 až 5, můžete si oznámení zapnout i na Apple Watch. Přejděte do Nastavení > Obecné > Polohové služby. Potom zapněte Sdílet moji polohu.

Můžete taky použít aplikaci Najít přátele na webu iCloud.com nebo si nastavit Rodinné sdílení a pak pomocí něj sdílet svoji polohu s rodinou.

Sdílení polohy není podporováno v Jižní Koreji a může být nedostupné i v jiných oblastech, kde ho zakazují místní zákony. 

Přidání přítele

Abyste mohli používat aplikaci Najít přátele, vaši přátelé musí mít tuto aplikaci na svých zařízeních taky nainstalovanou. Přátele můžete z aplikace Najít přátele přidávat jen na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

 1. Otevřete aplikaci Najít přátele.
 2. Klepněte na Přidat.
 3. Vyberte přátele nebo zadejte jejich e-mailové adresy a potom jim klepnutím na Poslat nebo Hotovo pošlete žádost.

Až vaši přátelé odsouhlasí sdílení polohy, uvidíte je na seznamu nebo na mapě v aplikaci Najít přátele a taky na webu iCloud.com.

Při odesílání žádostí přátelům můžete vybrat, kterou svou e-mailovou adresu chcete použít:

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já > Odeslat jako.
 • Na iPadu klepněte na Seznam > Já > Informace > Odeslat jako.

Pokud nechcete dostávat žádosti od přátel:

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já > a v části Pozvánky vypněte Povolit žádosti.
 • Na iPadu klepněte na Seznam > Já > a v části Pozvánky vypněte Povolit žádosti.

S aplikací Najít přátele na webu iCloud.com můžete pouze vidět přátele a jejich umístění nebo změnit nastavení sdílení vašeho umístění. Pokud chcete přátele přidat, musíte použít zařízení iOS.

   

Skrytí vaší polohy

Sdílení polohy s přáteli můžete skrýt nebo ukončit. Postupujte takto:

   

Otevřete aplikaci Najít přátele a klepněte na Já. Poté vypněte Sdílet moji polohu.

 

   

Klepněte na Hotovo. Ve spodní části obrazovky pak vedle kolonky Já uvidíte text Nesdílí.

 

Ukončení sdílení polohy

Pokud nechcete, aby vaši přátelé viděli v aplikaci Najít přátele vaši polohu, můžete její sdílení vypnout v aplikaci na iOS zařízení nebo na webu iCloud.com. I nadále uvidíte polohu svých přátel, ale když se vás přátelé pokusí najít, zobrazí se jim zpráva Poloha není k dispozici.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno].
 2. Pokud používáte iOS 12, klepněte na Sdílet moji polohu. Pokud používáte starší verzi iOS, klepněte na iCloud > Sdílet moji polohu.
 3. Vypněte Sdílet moji polohu.

Na webu iCloud.com:

 1. Přihlaste se na webu iCloud.com a otevřete Najít přátele.
 2. Vyberte Já.
 3. Zrušte zaškrtnutí Sdílet moji polohu.

   

   

Používání aplikace Najít přátele na více zařízeních

Aplikaci Najít přátele můžete používat na každém svém iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Apple Watch. Jen jedno iOS zařízení a s ním spárované Apple Watch s mobilním připojením ale můžou odesílat vaši polohu lidem, kteří vás sledují. V aplikaci Najít přátele můžete nastavit, že chcete polohu odesílat ze zařízení, které právě používáte:

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a potom v části Sdílet moji polohu ze zařízení klepněte na Toto zařízení.
 • Na iPadu klepněte na Seznam > Já > Informace a potom v části Sdílet moji polohu ze zařízení klepněte na Toto zařízení.

Volba Sdílet moji polohu ze zařízení se zobrazí, jenom pokud jste aktuálně přihlášení k aplikaci Najít přátele, Najít nebo Najít lidi na několika zařízeních najednou.

Odesílání a přijímání žádostí o sledování polohy

Přátelé vám můžou poslat žádost o sledování vaší polohy. Když něčí žádost přijmete, tento člověk uvidí vaši polohu. Pokud i vy chcete sledovat jeho polohu, musíte ho pozvat a on musí vaše pozvání přijmout.

Když přijmete žádost od přítele, kterého nesledujete, automaticky se mu pošle žádost o sledování.

Omezení počtu přátel a sledujících

 • Můžete sledovat až 100 přátel.
 • Vás může sledovat až 100 přátel.

Další informace

Údaje o vaší poloze jsou ze zařízení odeslány, jenom když někdo požádá o její zobrazení. Vaše poloha se neodesílá v pravidelném intervalu. Další informace najdete v článku Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů na iCloudu.

Hledáte aplikaci Najít iPhone v iOS 13 nebo novějším?

Hledáte aplikaci Najít přátele v iOS 13 nebo novějším?

Datum zveřejnění: