Informace o aplikaci Hledat přátele

S aplikací Hledat přátele můžete snadno najít své přátele a členy rodiny pomocí iPhonu, iPadu, iPodu touch, hodinek Apple Watch nebo webu iCloud.com.

Než začnete

Nastavte si aplikaci Najít přátele

Pokud máte na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch iOS 9 nebo novější, aplikace Najít přátele je na něm nainstalovaná automaticky. Pokud používáte zařízení s verzí iOS 8, nainstalujte bezplatnou aplikaci Najít přátele. Jakmile se na zařízení přihlásíte k iCloudu, automaticky se pod svým Apple ID přihlásíte i k aplikaci Najít přátele.

Pokud chcete dostávat oznámení aplikace Najít přátele na hodinkách Apple Watch, můžete je zapnout v aplikaci Apple Watch na iPhonu. Přejděte na panel Moje hodinky, klepněte na Oznámení, posuňte se dolů, klepněte na Najít přátele a zapněte přepínač Zrcadlit upozornění na iPhonu. Pokud používáte watchOS 4 nebo novější, můžete ho zapnout i na Apple Watch. Přejděte do Nastavení > Obecné > Polohové služby. Poté zapněte Sdílet moji polohu.

Aplikaci Najít přátele můžete také používat prostřednictvím Rodinného sdílení nebo na webu iCloud.com.

        

Přidání přítele

Abyste mohli používat aplikaci Najít přátele, vaši přátelé musí mít tuto aplikaci na svých zařízeních také nainstalovanou. Přátele můžete z aplikace Najít přátele přidávat jen na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

 1. Otevřete aplikaci Najít přátele.
 2. Klepněte na Přidat.
 3. Vyberte přítele nebo zadejte jeho e-mailovou adresu a potom mu klepnutím na Poslat nebo Hotovo pošlete žádost.

Až vaši přátelé odsouhlasí sdílení svého umístění, uvidíte je na seznamu nebo na mapě v aplikaci Najít přátele a také na webu iCloud.com.

Máte-li přátele pod jiným účtem, můžete je přenést pod své současné Apple ID, abyste měli všechny přátele pohromadě:

 1. Klepněte na Najít přátele > Já.
 2. Posuňte se dolů a klepněte na Přesunout přátele z jiného Apple ID. 
 3. Klepněte na Přesunout přátele.
 4. Přihlaste se svým předchozím Apple ID.

Při odesílání žádostí přátelům můžete vybrat, kterou svou e-mailovou adresu chcete použít:

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já > Odeslat jako.
 • Na iPadu klepněte na Seznam > Já > Informace > Odeslat jako.

S aplikací Najít přátele na webu iCloud.com můžete pouze vidět přátele a jejich umístění nebo změnit nastavení sdílení vašeho umístění. Pokud chcete přátele přidat, musíte použít zařízení iOS.

Skrytí před sledováním

Sdílení polohy s přáteli můžete skrýt nebo ukončit. Sdílení v aplikaci Najít přátele vypnete takto:

Otevřete aplikaci Najít přátele a klepněte na Já. Poté vypněte Sdílet moji polohu.

 

Klepněte na Hotovo. Ve spodní části obrazovky pak vedle kolonky Já uvidíte text Nesdílí.

 

        

Ukončení sdílení polohy

Pokud nechcete, aby vaši přátelé viděli v aplikaci Najít přátele vaši polohu, můžete její sdílení vypnout v aplikaci na iOS zařízení nebo na webu iCloud.com. I nadále uvidíte polohu svých přátel, ale když se vás přátelé pokusí najít, zobrazí se jim zpráva Poloha není k dispozici.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud.
 2. Posuňte se dolů a klepněte na Sdílet moji polohu.
 3. Vypněte Sdílet moji polohu.

Na webu iCloud.com:

 1. Přihlaste se na webu iCloud.com a otevřete Najít přátele.
 2. Vyberte Já.
 3. Zrušte zaškrtnutí Sdílet moji polohu.

        

Používání aplikace Najít přátele na více zařízeních

Do aplikace Najít přátele se můžete přihlásit a používat ji na každém svém iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo hodinkách Apple Watch. Jen jedno iOS zařízení ale může odesílat vaši polohu lidem, kteří vás sledují. V aplikaci Najít přátele můžete zvolit, které zařízení má vaši polohu odesílat:

 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Já a potom v části Sdílet moji polohu ze zařízení klepněte na zařízení.
 • Na iPadu klepněte na Seznam > Já > Informace a potom v části Sdílet moji polohu ze zařízení klepněte na požadované zařízení.

Volba zařízení je dostupná jen v případě, že jste ke službě Najít přátele přihlášení na více zařízeních.

Když schválíte něčí požadavek na sdílení polohy, ale jeho vlastní polohu nevidíte

Pokud schválíte něčí požadavek na sledování vaší polohy, druhá osoba uvidí, kde se nacházíte. Pokud i vy chcete sledovat polohu této osoby, musíte ji pozvat a druhá osoba musí vaše pozvání přijmout.

Když přijmete žádost od přítele, kterého nesledujete, bude mu automaticky odeslána žádost o sledování.

Omezení počtu přátel a sledujících

 • Můžete sledovat až 100 přátel.
 • Vás může sledovat až 100 přátel.

Další informace

Údaje o vaší poloze jsou ze zařízení odeslány, jenom když někdo požádá o její zobrazení. Vaše poloha se neodesílá v pravidelném intervalu. Další informace najdete v článku Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů na iCloudu.

Datum zveřejnění: