Čtení knih a další věci v Apple Books na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V aplikaci Knihy na iOS zařízení můžete číst a poslouchat knihy ze své osobní knihovny a objevovat nové autory.

 

Ikona aplikace Apple Books pro iOS

Objevujte nové knihy a rozšiřujte svou sbírku v Apple Books. Aplikaci Knihy můžete používat na iPhonu, iPadu a iPodu touch s nejnovější verzí iOS.

Knihy taky můžete číst v aplikaci Knihy na Macu.

Je možné, že ve vaší zemi nebo oblasti nejdou knihy a audioknihy nakupovat. Máte ale přístup k bezplatným, volně dostupným knihám. Přečtěte si, které služby jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Seznámení s aplikací Knihy

K procházení aplikace Knihy slouží panely ve spodní části obrazovky. Přečtěte si, co na jednotlivých panelech najdete.

Když se při čtení na tyto panely chcete vrátit, otevřete klepnutím doprostředka zařízení ovládací prvky nahoře na obrazovce a pak klepnutím na tlačítko Knihovna knihu zavřete a vraťte se do knihovny.

Panel Rozečtené

Rozečtené

Z tohoto panelu se rychle dostanete ke knihám a audioknihám, které jste četli nebo poslouchali naposledy. Taky tu najdete položky z vašeho seznamu Stojí za přečtení a doporučení na základě historie vaší četby.

Knihovna

Knihovna obsahuje všechny knihy, knižní série, PDF soubory a audioknihy, které si koupíte v Knihkupectví nebo si je ručně přidáte do knihovny.

Klepnutím na Sbírky si zobrazíte jenom vybraný typ médií. Pokud si svůj obsah chcete uspořádat jinak, vytvořte si vlastní sbírku: klepněte na Nová sbírka, zadejte její název a přidejte knihu ze své knihovny.

Uspořádání knihovny

Knihovnu upořádáte klepnutím na Seřadit pod oddílem Sbírky. Obsah můžete seřadit podle posledních nákupů, názvu, autora nebo ručně. Klepnutím na ikonu Seznam přepněte zobrazení na seznam. Tímto způsobem můžete seřadit libovolnou sbírku. Můžete například přejít na Sbírky > PDF a seřadit svoje PDF soubory podle autora.

Pokud chcete vidět jenom obsah stažený do zařízení, přejděte na Sbírky > Staženo. Pokud nic staženo nemáte, kategorii Staženo neuvidíte.

Knihkupectví

V Knihkupectví si můžete kupovat nové knihy. Můžete si tu taky prohlížet novinky a trendy nebo se podívat na žebříčky nejlepších knih podle Apple Books a New York Times. Když v pravém horním rohu klepnete na ikonu Prohlížet sekce, můžete se podívat na konkrétní žánry jako Pro mládež, Literatura faktu nebo Komiksy a komiksové romány.

Čtení ukázky

Když si chcete přečíst ukázku nějaké knihy (pokud je k dispozici), klepnutím na požadovanou knihu si zobrazte její produktovou stránku a pak pod tlačítkem s cenou klepněte na UKÁZKA.

Můžete taky poslouchat ukázky audioknih: Klepněte na nějakou audioknihu a pak pod tlačítkem s cenou audioknihy klepněte na UKÁZKA.

Audioknihy

Na tomto panelu najdete audioknihy, které jsou v Knihkupectví dostupné. Můžete si tu taky prohlížet novinky a trendy nebo se podívat na žebříčky toho nejlepšího v Apple Books. Když v pravém horním rohu klepnete na ikonu Prohlížet sekce, můžete se podívat na konkrétní žánry jako Pro děti a mládež nebo Osobní rozvoj, anebo klepnutím na Skvělí vypravěči zobrazit audioknihy namluvené celebritami nebo s plným hereckým obsazením. Přečtěte si víc o audioknihách.


Audioknihy nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech. Přečtěte si, které služby jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Hledání

Tento panel slouží k hledání konkrétních titulů, autorů, vypravěčů a dalšího obsahu. Ve výsledcích hledání uvidíte jak knihy a audioknihy, které už máte v knihovně, tak ty, které si můžete koupit v Knihkupectví.


iPhone X, na kterém je otevřená kniha v Apple Books a v ní je v pravém horním rohu otevřená nabídka Vzhled.

Čtení knih

Klepnutím otevřete knihu a můžete začít číst. Když knihu zavřete, Apple Books si budou pamatovat, kde jste přestali, a až ji budete chtít číst znova, otevřou ji na tomto místě.

Knihkupectví můžete číst ukázky knih.

Zobrazení a skrytí ovládacích prvků

Při čtení otevřete klepnutím doprostředka zařízení ovládací prvky nahoře na obrazovce.

  • Klepnutím na ikonu Knihovna knihu zavřete a vrátíte se do knihovny.
  • Kliknutím na ikonu Obsah si zobrazíte obsah. Odsud můžete rovnou přejít na kteroukoli záložku nebo poznámku.
  • Klepnutím na tlačítko Vzhled změníte vzhled stránky. Můžete zvětšit nebo zmenšit velikost, změnit barvu pozadí (i na tmavé), zapnout volbu Noc automaticky* nebo vypnout Posuvné zobrazení a listovat stránkami přejížděním prstem.
  • Klepnutím na ikonu Hledat vyhledáte v knize slovo nebo stránku s konkrétním číslem.
  • Klepnutím na ikonu Záložka si uložíte místo, kde se v knize právě nacházíte. V některých knihách si taky klepnutím na ikonu Záložka můžete zobrazit seznam záložek.


* Zapnutí možnosti Noc automaticky změní při slabém osvětlení automaticky knihovnu, barvu stránky a jas. (Možnost Noc automaticky není podporována u všech knih.)

Dělání poznámek

Přímo v aplikaci Knihy můžete při čtení provádět i další akce. Podržte prst na kterémkoli slově v knize. Otevře se nástroj pro výběr textu. Klepnutím na Vyhledat zobrazíte definici slova a další návrhy z webu. Klepnutím na Zvýraznění slovo zvýrazníte, aby se vám později snáz hledalo, a klepnutím na Poznámka zvýrazníte výběr a přidáte k němu poznámku.

V závislosti na knize pak svoje poznámky najdete na různých místech. U většiny knih musíte klepnout na ikonu Obsah a potom na Poznámky. U některých knih stačí rovnou klepnout na ikonu Poznámky.

Další způsoby čtení


Stažení nebo smazání obsahu

Pokud chcete číst knihu nebo poslouchat audioknihu, i když nejste připojení k Wi-Fi nebo internetu, můžete si ji stáhnout do iOS zařízení nebo počítače. Stažené položky můžete později ze zařízení smazat.

 

iPhone X s otevřenou Knihovnou v aplikaci Apple Books a upozorněním na ikoně cloudu

Stažení knihy nebo audioknihy

Když si chcete stáhnout nějakou knihu, vyhledejte příslušnou položku ve své knihovně a klepněte na ikonu s obláčkem pod obalem knihy. Pokud je kniha součástí série, nejdřív otevřete sérii a potom si stáhněte konkrétní knihu.

Pokud ikonu s obláčkem nebo ikonu stažení z cloudu nevidíte, máte už knihu v zařízení staženou.

Pokud si chcete stáhnout nějakou audioknihu, klepněte na Rozečtené a pak klepněte na ikonu svého profilu. V části Moje nákupy klepněte na Audioknihy a najděte audioknihu, kterou si chcete stáhnout. Klepnutím na ikonu stahování z cloudu si znova stáhněte dřívější nákup.

Smazání knihy, audioknihy nebo PDF

Klepněte pod položkou na ikonu Více, zvolte Odstranit a pak zvolte Smazat ze stažených. Pokud chcete zakoupenou knihu z knihovny odstranit úplně, klepněte na Skrýt knihu.

Pokud je kniha součástí série, možná budete muset napřed otevřít sérii a teprve potom ji budete moct smazat. Pokud se jedná o PDF nebo jinou položku přidanou do Knihovny odjinud než z Knihkupectví, může se zobrazit i volba Smazat všude.


Změna nastavení

Abyste mohli měnit nastavení Apple Books na iOS zařízení, musíte si zapnout iCloud Drive: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte volby iCloud Drive i Knihy. Potom přejděte do Nastavení > Knihy.

V části Synchronizace můžete změnit nastavení jako tato:

  • Po zapnutí volby Rozečtené se vám bude na účet iCloudu synchronizovat postup ve čtení, aktuální kniha, poznámky a záložky. Data o rozečtených knihách se synchronizují jen mezi iOS zařízeními, ne do Macu.
  • Když si zapnete iCloud Drive, PDF soubory, EPUB knihy a knihy vytvořené v iBooks Authoru, které jste si nekoupili v Knihkupectví, ale které jste si ručně přidali do knihovny, se vám budou synchronizovat mezi všemi zařízeními.

Když v části „Přístup aplikace Knihy“ zapnete Mobilní data, umožníte tím streamování knih i ve chvíli, kdy je iPhone nebo iPad připojený k internetu přes mobilní síť a využívá mobilní data.

Nastavení se dají změnit i přímo v aplikaci Knihy. Klepněte na Rozečtené a potom v pravém horním rohu klepněte na ikonu profilu nebo na svůj obrázek. Tady si můžete stáhnout dřívější nákupy, podívat se na rodinné nákupy nebo uplatnit dárkové karty a obsahové kódy.


Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: