Používání naslouchátek s certifikací Made for iPhone

Když s iPhonem, iPadem nebo iPodem touch propojíte naslouchátka s certifikací Made for iPhone, můžete přes ně streamovat zvuk, přijímat hovory, upravovat nastavení a podobně.

K používání naslouchátek s certifikací Made for iPhone budete potřebovat jedno z těchto zařízení:

Spárování a připojení

Když naslouchátko s certifikací Made for iPhone spárujete se zařízením Apple, zvuk ze zařízení se bude reprodukovat přes toto naslouchátko. Pokud naslouchátko vypnete a pak ho budete chtít se zařízením znovu použít, budete ho muset znovu připojit.

Naslouchátko spárujete takto:

 1. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý. Přejděte do Nastavení a vyberte Bluetooth.
 2. Na naslouchátku otevřete dvířka přihrádky na baterie.
 3. Na zařízení Apple přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Sluch a vyberte Naslouchátka.
 4. Na naslouchátku zavřete dvířka přihrádky na baterie. Zařízení Apple vyhledá naslouchátko.
 5. V části MFi naslouchátka klepněte na název naslouchátka.
 6. Až se na obrazovce zobrazí výzva ke spárování, klepněte na Spárovat. Pokud máte dvě naslouchátka, zobrazí se dvě výzvy. Párování může trvat až minutu.

Naslouchátko můžete začít používat, jakmile se zobrazí v části MFi naslouchátka a vedle sebe bude mít symbol zatržítka. Bude zapnutá možnost Na zamčené obrazovce. Nechte ji zapnutou, chcete-li mít možnost ovládat naslouchátko ze zamčené obrazovky (pomocí zkratky zpřístupnění) a z Ovládacího centra na iPhonu nebo iPodu touch nebo Ovládacího centra na iPadu.

     

Spárování s víc než jedním zařízením

Když naslouchátko spárujete s víc než jedním zařízením Apple, bude se připojení naslouchátek při přehrávání zvuku přepínat z jednoho zařízení na druhé. Připojení se taky přepne, když na iPhonu přijmete hovor. Pokud na jednom zařízení změníte nastavení naslouchátka, odešlou se tyto změny i do ostatních zařízení. 

Pokud chcete naslouchátko spárovat s dalším iPhonem, iPadem nebo iPodem touch, postupujte takto:

 1. Přesvědčte se, že jsou zařízení připojená ke stejné Wi-Fi síti a že jsou přihlášená k iCloudu stejným Apple ID.
 2. Použijte postup pro spárování naslouchátka.

Připojení při zapnutí naslouchátka

Po vypnutí se naslouchátko od zařízení odpojí. Po zapnutí naslouchátka otevřete a zavřete dvířka prostoru pro baterie, aby se znovu připojilo.


Ovládání MFi naslouchátka

Na zařízení Apple můžete zvolit předvolby prostředí, nastavovat hlasitost, zapnout Živý poslech a ovládat další věci. Naslouchátka se ovládají v Nastaveních nebo pomocí zkratky zpřístupnění.

Předvolby funkcí, které se ovládají zařízením Apple, si nastavte v Nastaveních > Zpřístupnění > Naslouchátka. Pak klepněte na Naslouchátka.

Přehrávat vyzvánění
Můžete si nastavit, aby se vám vyzvánění ozývalo v připojených naslouchátkách.

Směrování audia
Vyberte výchozí zařízení, na kterém se má přehrávat zvuk.

Ovládat okolní zařízení
Pomocí zařízení Apple můžete měnit nastavení naslouchátek, která jsou připojená ke stejné Wi-Fi síti a k vašemu účtu iCloudu.

Audio Handoff
Tato funkce umožňuje pokračovat v poslouchání, když odložíte jedno zařízení Apple a začnete používat jiné. Například pokud máte naslouchátka připojená k iPhonu a začnete se dívat na film na iPadu, naslouchátko automaticky přepne na iPad.

Na zamčené obrazovce
Předvolby a hlasitost naslouchátka můžete rychle měnit přímo ze zamčené obrazovky pomocí zkratky zpřístupnění nebo tlačítka Sluch v Ovládacím centru.

Když v Nastaveních klepnete na název naslouchátka, můžete:

 • Zjistit stav připojení.
 • Změnit hlasitost jednoho nebo obou naslouchátek.
 • Vybrat přednastavení zvuku.
 • Zapnout Živý poslech.
 • Zrušit spárování naslouchátka.

Přečtěte si, jak ovládat naslouchátka pomocí zkratky zpřístupnění.


Další informace

Přečtěte si další informace o kompatibilitě s ostatními naslouchátky.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: