Pokud nemůžete najít sdílený obsah své rodiny

Zkontrolujte nastavení a požádejte členy rodiny, aby si také zkontrolovali nastavení. Pokud aplikaci nebo jiný obsah stále nemůžete najít, přečtěte si, co dělat.

Zkontrolujte nastavení Rodinného sdílení

Ověřte, že pro Rodinné sdílení a službu Média a nákupy používáte stejné Apple ID. Dále ověřte, že je zapnuté sdílení nákupů. Pak požádejte ostatní členy rodiny, aby zkontrolovali to samé.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení, klepněte na svoje jméno a potom na Rodinné sdílení.
 2. Klepněte na svoje jméno. 
 3. Poznamenejte si, které Apple ID je uvedeno. Tohle Apple ID budete později potřebovat k přihlášení.
  iPhone zobrazující Apple ID použité při sdílení obsahu
 4. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte do Rodinného sdílení.
 5. Klepněte na Sdílení nákupů a zkontrolujte, jestli je zapnutá volba Sdílet nákupy s rodinou.
 6. Klepněte na tlačítko Zpět a potom na Apple ID.
 7. Klepněte na možnost Média a nákupy.
 8. Klepněte na Zobrazit účet.
 9. Přihlaste se svým Apple ID. Je nutné, abyste se přihlásili stejným Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.
  iPhone zobrazující nastavení Apple ID

Na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.
 2. Klikněte na Sdílení nákupů.
 3. Poznamenejte si, které Apple ID je uvedeno. Tohle Apple ID budete později potřebovat k přihlášení.Předvolby systému na Macu zobrazující nastavení Apple ID
 4. Nezapomeňte zapnout volbu Sdílet moje nákupy.
 5. Otevřete App Store.
 6. Zvolte Obchod > Zobrazit účet.
 7. Klikněte na možnost Zobrazit informace.
 8. Ujistěte se, že používáte stejné Apple ID jako s funkcí Rodinné sdílení.
  App Store na Macu se zobrazenými informacemi o účtu Apple ID


Pokud stále nemůžete najít sdílený obsah

Odhlaste se ze služby Média a nákupy

Ke všem službám Apple byste se měli přihlašovat tím Apple ID, u kterého máte nastavené sdílení obsahu s rodinou. Z jiných služeb, které používají vaše Apple ID, například iCloudu nebo iMessage, se odhlašovat nemusíte.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno].
 2. Klepněte na možnost Média a nákupy.
 3. Klepněte na Odhlásit se.
 4. Znovu klepněte na Média a nákupy.
 5. Klepněte na Nejste [vaše jméno]? a poté se přihlaste pomocí Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.

Na Macu

 1. Otevřete App Store.
 2. Na řádku nabídek vyberte možnost Store > Odhlásit se.
 3. Na řádku nabídek vyberte možnost Store > Přihlásit se.
 4. Přihlaste se pomocí stejného Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.

Na Apple TV

 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Uživatelé a účty > [vaše jméno]. 
 2. Vyberte možnost Store.
 3. Vyberte Odhlásit se.
 4. Vyberte Přihlásit se.
 5. Přihlaste se pomocí stejného Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.

Zkontrolujte, zda je aplikaci možné sdílet

 1. Přejděte do App Storu.
 2. Vyhledejte aplikaci.
 3. Přejděte dolů do části Podpora a ujistěte se, že je zde uvedena položka Rodinné sdílení. 

Některé aplikace nemusí Rodinné sdílení podporovat. Pokud jste si takovou aplikaci koupili, sice ji budete mít uvedenou v historii nákupů, ale členové vaší rodiny ji neuvidí a nebudou si ji moct bezplatně stáhnout. Další informace o  typu obsahu, který můžete sdílet s rodinou pomocí funkce sdílení nákupu

Zeptejte se člena rodiny, zda je nákup skrytý

Pokud člen rodiny skryl některý ze svých nákupů, nikdo z rodiny jej neuvidí. Jestli člen rodiny chce, může zrušit skrytí aplikací pro Mac.

Ověřte, že zařízení splňuje systémové požadavky

K přístupu ke sdílenému obsahu rodiny potřebujete iPhone, iPad nebo iPod touch s iOS 8 nebo novějším nebo Mac s OS X Yosemite nebo novějším. Pokud používáte starší zařízení, sdílený obsah rodiny neuvidíte.

Datum zveřejnění: