Co když nevidíte sdílený obsah ostatních členů rodiny

Přečtěte si, jak získat přístup ke sdíleným nákupům vaší rodiny a rodinnému předplatnému Apple Music.

V rámci Rodinného sdílení můžou členové vaší rodiny sdílet své nákupy v iTunes, Apple Books a App Storu, rodinné předplatné Apple Music a další obsah. Jednoduše si nastavte Rodinné sdílení, pozvěte ostatní členy rodiny, aby se do něj připojili, a zapněte věci, které chcete sdílet. Jestli nevidíte sdílený obsah ostatních členů rodiny, zkuste následující kroky. 

Zkontrolujte nastavení a ujistěte se, že jste všude přihlášení stejným Apple ID – i v Rodinném sdílení a iTunes Storu. Pak požádejte ostatní členy rodiny, aby zkontrolovali totéž.

Překontrolujte nastavení Rodinného sdílení

V nastaveních Rodinného sdílení zkontrolujte, jestli jste všichni zaregistrovaní se správným Apple ID. Pak se podívejte, jestli jsou zapnuté funkce, které chcete přes Rodinné sdílení sdílet, jako sdílení nákupů nebo Apple Music.

Zkontrolujte Apple ID, která používáte

iPhone zobrazující Nákupy a Hudbu se zapnutou volbou Rodič/opatrovník

Zkontrolujte věci, které sdílíte

iPhone s obrazovkou Rodinného sdílení a seznamem Členové rodiny

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud > Rodina.
 2. Klepněte na svoje jméno. 
 3. Potvrďte nebo změňte Apple ID, které chcete pro sdílení obsahu používat.
 4. Přejděte zpět k Rodinnému sdílení a zkontrolujte, jestli máte zapnuté Sdílení nákupů nebo Apple Music. 
 5. Klepněte na Sdílení nákupů a zkontrolujte, jestli je zapnutá volba Sdílet mé nákupy.

Na Macu

Mac s obrazovkou Členové rodiny se zvýrazněnými Nákupy a hudbou jednoho člena rodiny

 1. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na iCloud. 
 2. Klikněte na Spravovat rodinu a potom na své jméno.
 3. Potvrďte nebo změňte Apple ID, které chcete pro sdílení obsahu používat.
 4. Klikněte na Moje aplikace a služby.
 5. Přejděte na Sdílení nákupů a ujistěte se, že je zapnutá volba Sdílet mé nákupy. Nebo přejděte na Apple Music a zkontrolujte, jestli sdílíte rodinné členství v Apple Music.

Pokud používáte macOS Sierra nebo starší, po potvrzení nebo změně Apple ID se podívejte, jestli je zapnutá volba Sdílet mé nákupy.

 iPhone s obrazovkou iTunes a App Store se zapnutým automatickým stahováním

Zkontrolujte, jaké Apple ID používáte v iTunes Storu

Podívejte se, jestli jste k iTunes Storu přihlášení tím Apple ID, u kterého máte nastavené sdílení obsahu s rodinou.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno].
 2. Klepněte na iTunes a App Store.
 3. Ujistěte se, že používáte stejné Apple ID v iTunes Storu i v Rodinném sdílení. 

Pokud máte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store a zkontrolujte své Apple ID.

Na Macu

Obrazovka Macu s Informacemi o účtu

 1. Otevřete iTunes.
 2. Klikněte na Účet.
 3. Ujistěte se, že používáte stejné Apple ID v iTunes Storu i v Rodinném sdílení.

Zkontrolujte, jestli všichni členové rodiny mají u svého Apple ID nastavenou stejnou zemi nebo oblast. Pokud potřebujete, můžete si změnit zemi Apple ID

Potom zkuste tento postup

Pokud vám sdílení pořád nefunguje, vyzkoušejte tento postup. Po každém kroku zkontrolujte, jestli už sdílení funguje. 

Odhlaste se z iTunes a App Storu

Pokud pořád nevidíte a nemůžete stahovat sdílený obsah rodiny, případně pokud vám nefunguje Apple Music, odhlaste se z iTunes a App Storu a potom se zase přihlaste.

V iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Pokud máte iOS 10.3 nebo novější, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] a klepněte na Odhlásit se. Pokud máte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iTunes a App Store, klepněte na svoje Apple ID a potom na Odhlásit se.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Zadejte své Apple ID a heslo a potom klepněte na Přihlásit se.

Na Macu:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Klikněte na Účet > Odhlásit se.
 3. Klikněte na Účet > Přihlásit se.
 4. Zadejte své Apple ID a heslo a potom klikněte na Přihlásit se.

Na Apple TV HD:

 1. Přejděte do Nastavení > Účty > iTunes a App Store.
 2. Vyberte Odhlásit se.
 3. Vyberte Přihlásit se.
 4. Zadejte své Apple ID a heslo a potom klikněte na Přihlásit se.

Pamatujte na to, abyste se k iTunes Storu přihlašovali tím Apple ID, u kterého máte nastavené sdílení obsahu s rodinou. Z jiných služeb, které používají vaše Apple ID, například iCloudu nebo iMessage, se odhlašovat nemusíte.

Podívejte se, jestli aplikace podporuje sdílení

Informace o tom, jestli daná aplikace podporuje sdílení, najdete na její produktové stránce v App Storu, když sjedete dolů k části Informace. Tam se podívejte, jestli je v části Rodinné sdílení uvedeno Ano, nebo Ne.

Některé aplikace nemusí Rodinné sdílení podporovat. Pokud jste si koupili takovou aplikaci, sice ji budete mít uvedenou v historii nákupů, ale členové vaší rodiny ji neuvidí a nebudou si ji moct bezplatně stáhnout.

Podívejte se, jestli je nákup skrytý

Pokud člen rodiny skryl některou ze svých položek, nikdo z rodiny ji neuvidí. Když bude tento člen rodiny chtít, může položku zase odkrýt.

Přesvědčte se, že zařízení splňuje systémové požadavky

Pro přístup ke sdílenému obsahu rodiny potřebujete iPhone, iPad nebo iPod touch s iOS 8 nebo novějším nebo Mac s OS X Yosemite nebo novějším. Pokud používáte starší zařízení, sdílený obsah rodiny neuvidíte. Na Apple TV uvidíte jenom sdílené filmy a TV pořady. 

Pro připojení ke skupině Rodinného sdílení potřebujete alespoň iOS 8 nebo OS X Yosemite. Podívejte se na systémové požadavky pro Rodinné sdílení.

Další informace

Rodinné sdílení vyžaduje přihlášení k iCloudu a iTunes pomocí osobního Apple ID. Pokud máte zapnuté sdílení nákupů s rodinou, můžete si hudbu, filmy, TV pořady a knihy stáhnout až do 10 zařízení za každý účet, z toho maximálně do pěti počítačů. Některý obsah se nedá sdílet. Členové rodiny můžou obsah skrývat. Skrytý obsah pak není dostupný ke stažení. Obsah stažený od ostatních členů rodiny nebo získaný pomocí obsahových kódů nepodléhá funkci Schvalování nákupů.

Datum zveřejnění: