AirPort: Nízká rychlost připojení 802.11n při připojení pomocí starších mechanismů zabezpečení WEP nebo WPA

Přečtěte si, co je třeba udělat, když jste bezdrátově připojili počítač nebo zařízení 802.11n ke svému routeru nebo základně Wi-Fi 802.11n a zaznamenali jste, že přenosová rychlost nepřekračuje 54 Mb/s.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Možná jste zjistili, že při bezdrátovém připojení počítače 802.11n nebo jiného zařízení k routeru nebo základně Wi-Fi 802.11n data nepřekročí rychlost 54 Mb/s (megabitů za sekundu), přestože máte dobrý signál.  K tomu by mělo docházet pouze v případě, že váš router nebo základna Wi-Fi používá typ ověřování pomocí hesla WEP nebo WPA.

Toto chování je normální. Dochází k tomu, protože maximální přenosová rychlost pro standard 802.11n při použití ověřování WEP nebo WPA (TKIP) je 54 Mb/s, jak určuje standard IEEE 802.11n.

Chcete-li umožnit maximální rychlosti pro 802.11n, konfigurujte router nebo základnu Wi-Fi tak, aby používaly ověřování WPA2, případně ověřování bez hesla. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno, abyste při konfiguraci základny Wi-Fi vybrali nastavení WPA2 osobní.

Poznámka: Utilita AirPort neumožní vybrat WEP nebo WPA jako volbu pro 802.11n. Pro obecné domácí použití umožní vybrat pouze WPA/WPA2 osobní nebo WPA2 osobní.

  • WPA/WPA2 osobní zajistí nejrychlejší přenos 802.11n pro jednosměrové vysílání dat (směrované na jedno zařízení, například počítač), pro vícesměrové vysílání dat (větší počet zařízení) bude rychlost 54 Mb/s.
  • WPA2 osobní zajistí nejvyšší rychlosti 802.11n a je doporučenou volbou.

Důležité: Pro routery jiných výrobců ověřte správnou konfiguraci. Některá zařízení jiných výrobců nemusí podporovat ověřování WPA2. Na podrobnosti se informujte u jejich výrobce. Pokud máte konfigurovanou síť bez zabezpečení nebo s ověřováním WPA2 a stále vidíte maximální rychlost 54 Mb/s, může problém souviset s vaší konfigurací nebo externími vlivy, například malou sílou signálu nebo radiovým rušením. Další informace a podporu pro vaši základu Wi-Fi najdete v tématu Podpora pro AirPort a Time Capsule.

Datum zveřejnění: