AirPort: Pomalé připojení 802.11n při připojení prostřednictvím staršího bezpečnostního mechanizmu WEP nebo WPA

Když máte ke směrovači nebo Wi-Fi základně s podporou standardu 802.11n bezdrátově připojený počítač nebo jiné zařízení, které také podporují standard 802.11n, můžete si všimnout, že rychlost dat nikdy nepřekročí 54 Mb/s (megabity za sekundu), přestože máte podle všeho silný signál.

Když máte ke směrovači nebo Wi-Fi základně s podporou standardu 802.11n bezdrátově připojený počítač nebo jiné zařízení, které také podporuje standard 802.11n, můžete si všimnout, že přenosová rychlost nikdy nepřekročí 54 Mb/s (megabity za sekundu), přestože máte silný signál.  K tomuto jevu by mělo docházet jenom tehdy, když je typ ověřování směrovače nebo Wi-Fi základny nastavený na WEP nebo WPA.

Takové chování je normální. Důvodem je, že přenosová rychlost standardu IEEE 802.11n při ověřování WEP nebo WPA (TKIP) je podle jeho specifikace 54 Mb/s.

Aby bylo možné využívat maximální rychlosti standardu 802.11n, musí být směrovač nebo Wi-Fi základna nakonfigurované na používání ověřování WPA2 nebo na připojení bez nutnosti zadávání hesla. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste při konfiguraci Wi-Fi základny vybrali ověřování WPA2 Personal.

Poznámka: Nastavení AirPortu neumožní u standardu 802.11n zvolit ověřování WEP nebo WPA. Pro obecné domácí používání vám umožní vybrat pouze ověřování WPA/WPA2 Personal nebo WPA2 Personal.

  • Ověřování WPA/WPA2 Personal u standardu 802.11n zajistí nejvyšší rychlost pro unicastová data (směrovaná pouze do jednoho zařízení, jako je například počítač), nicméně multicastová data (směrovaná do více zařízení) budou mít rychlost 54 Mb/s.
  • Ověřování WPA2 Personal u standardu 802.11n zajistí nejvyšší rychlosti a jedná se o doporučovanou volbu.

Důležité: U směrovačů jiných výrobců si správnou konfiguraci ověřte. Některá zařízení jiných výrobců nemusí WPA2 podporovat. O další informace požádejte výrobce. Pokud máte síť nakonfigurovanou tak, aby nevyužívala žádné zabezpečení nebo aby využívala ověřování WPA2 a maximální rychlost je stále 54 Mb/s, může tento problém souviset s vaší konfigurací nebo s vnějšími vlivy, jako je slabý signál nebo rušení radiových frekvencí. Další informace a podporu pro Wi-Fi základny najdete na stránce podpory pro AirPort a Time Capsule.

Datum zveřejnění: