iDVD: Chyba prezentace při renderování nebo kódování

Při vypalování projektu iDVD s prezentací vytvořenou v iPhotu se může proces nečekaně zastavit, přičemž se zobrazí zpráva „Error during rendering/encoding“ (Chyba při renderování/kódování).

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

K tomuto problému může dojít v případě, že v iPhotu vytvoříte prezentaci a pak v nabídce Sdílení vyberete možnost Odeslat do iDVD, ale iDVD jste přitom ještě nikdy nepoužili. Zabráníte mu tak, že před samotným vytvořením DVD pomocí funkce sdílení v jiné aplikaci alespoň jednou iDVD spustíte. Po spuštění iDVD a zapsání předvoleb a ostatních souvisejících souborů byste se s tímto problémem už setkat neměli.

Při vypalování prezentace postupujte takto:

  1. Ukončete a znovu spusťte iDVD.
  2. Vytvořte nový projekt iDVD.
  3. Vraťte se do iPhota a znovu vyexportujte prezentaci do iDVD.

Tip: Prezentaci můžete vytvořit přímo v iDVD, kde máte k dispozici více možností.

 

Datum zveřejnění: