Informace o bezpečnostním obsahu iOS 8

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah iOS 8.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

iOS 8

 • 802.1X

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Útočník může získat přihlašovací údaje k Wi-Fi síti.

  Popis: Útočník se mohl vydávat za přístupový bod Wi-Fi, nabízet ověřování s protokolem LEAP, poškodit hash protokolu MS-CHAPv1 a používat odvozené přihlašovací údaje pro ověření k zamýšlenému přístupovému bodu, i když tento přístupový bod podporoval silnější metody ověřování. Problém byl vyřešen vypnutím protokolu LEAP ve výchozím nastavení.

  CVE-ID

  CVE-2014-4364: Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax, a Wim Lamotte z Hasseltské univerzity

 • Účty

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit určit uživatelovo Apple ID.

  Popis: Existoval problém v logice řízení přístupu k účtům. Aplikace v sandboxu mohla získat informace o aktivním účtu iCloudu, včetně názvu účtu. Problém byl vyřešen omezením přístupu k určitým typům účtů z neautorizovaných aplikací.

  CVE-ID

  CVE-2014-4423: Adam Weaver

 • Zpřístupnění

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Při používání funkce AssistiveTouch nemuselo jít zamknout obrazovku zařízení.

  Popis: Při zpracování událostí funkce AssistiveTouch docházelo k logickému problému, který způsoboval, že nešlo zamknout obrazovku. Problém byl vyřešen vylepšeným zpracováním časovače uzamčení.

  CVE-ID

  CVE-2014-4368: Hendrik Bettermann

 • Framework Accounts

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Útočník s přístupem k iOS zařízení může mít přístup k citlivým uživatelským údajům z protokolů.

  Popis: Byly protokolovány citlivé uživatelské informace. Problém byl vyřešen protokolováním menšího množství informací.

  CVE-ID

  CVE-2014-4357: Heli Myllykoski ze skupiny OP-Pohjola Group

 • Adresář

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Osoba s fyzickým přístupem k iOS zařízení může přečíst adresář.

  Popis: Adresář byl šifrován klíčem chráněným jenom pomocí UID hardwaru. Problém byl vyřešen zašifrováním adresáře pomocí klíče chráněného UID hardwaru a přístupovým kódem uživatele.

  CVE-ID

  CVE-2014-4352: Jonathan Zdziarski

 • Instalace aplikací

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Místnímu útočníkovi se může podařit eskalovat oprávnění a instalovat neověřené aplikace.

  Popis: Při instalaci aplikací docházelo k problému se souběhem. Útočníkovi, který mohl zapisovat do složky /tmp, se tak mohlo podařit nainstalovat neověřenou aplikaci. Problém byl vyřešen ukládáním souborů určených k instalaci do jiného adresáře.

  CVE-ID

  CVE-2014-4386: evad3rs

 • Instalace aplikací

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Místnímu útočníkovi se může podařit eskalovat oprávnění a instalovat neověřené aplikace.

  Popis: Při instalaci aplikací docházelo k problému typu „path traversal“ (průchod adresáři). Místní útočník mohl přesměrovat ověřování podpisu kódu na jiný balíček, než který je instalován, a způsobit tím instalaci neověřené aplikace. Problém byl vyřešen tím, že při určování, který podpis kódu se má ověřit, se teď detekují a blokují útoky typu „path traversal“.

  CVE-ID

  CVE-2014-4384: evad3rs

 • Zdroje

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může přimět iOS zařízení, aby se domnívalo, že je aktuální, i když není.

  Popis: Při zpracovávání reakcí na kontrolu aktualizací docházelo k problému s ověřováním. Pro kontroly parametru If-Modified-Since v následných žádostech o aktualizaci se používala zfalšovaná data z hlaviček Last-Modified nastavených na budoucí data. Problém byl vyřešen ověřováním hlavičky Last-Modified.

  CVE-ID

  CVE-2014-4383: Raul Siles ze společnosti DinoSec

 • Bluetooth

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Po upgradu iOS je nezamýšleně ve výchozím nastavení zapnutý Bluetooth.

  Popis: Po upgradu iOS byl automaticky zapnutý Bluetooth. Problém byl vyřešen zapnutím Bluetooth jednom při zásadních nebo drobných aktualizacích verzí.

  CVE-ID

  CVE-2014-4354: Maneet Singh, Sean Bluestein

 • Zásady důvěryhodnosti certifikátů

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Aktualizace zásad důvěryhodnosti certifikátů.

  Popis: Byly aktualizovány zásady důvěryhodnosti certifikátů. Kompletní seznam certifikátů najdete na http://support.apple.com/cs-cz/HT5012.

 • CoreGraphics

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Při zpracovávání souborů PDF docházelo k přetečení celých čísel. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano ze společnosti Binamuse VRT spolupracující s programem iSIGHT Partners GVP

 • CoreGraphics

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k neočekávanému ukončení aplikace nebo k úniku informací.

  Popis: Při zpracovávání PDF souborů docházelo ke čtení paměti mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano ze společnosti Binamuse VRT spolupracující s programem iSIGHT Partners GVP

 • Detektory dat

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Klepnutí na odkaz FaceTime v Mailu spouštělo bez dotázání audiohovor FaceTime.

  Popis: Mail se neptal uživatele před spouštěním URL adres facetime-audio://. Problém byl vyřešen přidáním žádosti o potvrzení.

  CVE-ID

  CVE-2013-6835: Guillaume Ross

 • Foundation

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Aplikace využívající třídu NSXMLParser může být zneužita k odhalení informací.

  Popis: Ve zpracovávání XML třídou NSXMLParser existoval problém s externími entitami XML. Problém byl vyřešen tím, že se nenačítají externí entity napříč zdroji.

  CVE-ID

  CVE-2014-4374: George Gal ze společnosti VSR (http://www.vsecurity.com/)

 • Úvodní a zamčená obrazovka

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Aplikace na pozadí může určit, která aplikace je aktivní.

  Popis: Soukromá API pro určení aktivní aplikace neměla dostatečné řízení přístupu. Problém byl vyřešen dodatečným řízením přístupu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4361: Andreas Kurtz ze společnosti NESO Security Labs a Markus Troßbach z Heilbronnské univerzity

 • iMessage

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Po smazání zpráv iMessage nebo MMS můžou zůstávat jejich přílohy.

  Popis: Ve způsobu mazání příloh docházelo k problému se souběhem. Problém byl vyřešen dodatečným kontrolováním toho, jestli byly smazány všechny přílohy.

  CVE-ID

  CVE-2014-4353: Silviu Schiau

 • IOAcceleratorFamily

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Aplikace může způsobit neočekávané ukončení systému

  Popis: Ve zpracování argumentů API IOAcceleratorFamily existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování argumentů API IOAcceleratorFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4369: Sarah (alias winocm) a Cererdlong z týmu Alibaba Mobile Security

  Záznam aktualizován 3. února 2020
 • IOAcceleratorFamily

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Zařízení se může nečekaně restartovat.

  Popis: V ovladači IntelAccelerator existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením zpracovávání chyb.

  CVE-ID

  CVE-2014-4373: cunzhang z laboratoře Adlab společnosti Venustech

 • IOHIDFamily

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit číst ukazatele jídla a pomocí toho obejít ochranu ASLR.

  Popis: Ve zpracování funkce IOHIDFamily existoval problém se čtením mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4379: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání vlastností key-mapping součást IOHIDFamily docházelo k přetečení haldy vyrovnávací paměti. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4404: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Ve zpracovávání vlastností key-mapping součásti IOHIDFamily existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování vlastností key-mapping rozšíření IOHIDFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4405: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: V rozšíření jádra IOHIDFamily docházelo k problému se zápisem mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4380: cunzhang z laboratoře Adlab společnosti Venustech

 • IOKit

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit číst neinicializovaná data z paměti jádra.

  Popis: Při zpracovávání funkcí součásti IOKit docházelo k problému s neinicializovaným přístupem k paměti. Problém byl vyřešen lepší inicializací paměti

  CVE-ID

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • IOKit

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání určitých metadatových polí objektů IODataQueue docházelo k problému s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování metadat.

  CVE-ID

  CVE-2014-4418: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • IOKit

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání určitých metadatových polí objektů IODataQueue docházelo k problému s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování metadat.

  CVE-ID

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • IOKit

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání funkcí frameworku IOKit docházelo k přetečení celých čísel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování argumentů IOKit API.

  CVE-ID

  CVE-2014-4389: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Jádro

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Místnímu uživateli se může podařit zjistit rozvržení paměti jádra.

  Popis: V rozhraní statistiky sítě existovalo několik problémů s neinicializovanou pamětí, které vedly k odhalení obsahu paměti jádra. Problém byl vyřešen dodatečnou inicializací paměti.

  CVE-ID

  CVE-2014-4371: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4419: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4420: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4421: Fermin J. Serna z týmu Google Security

 • Jádro

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Osoba s vysokými oprávněními v síti může způsobovat odepření služby.

  Popis: Při zpracovávání paketů IPv6 docházelo k problému se souběhem. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování stavu uzamčení.

  CVE-ID

  CVE-2011-2391 : Marc Heuse

 • Jádro

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Místnímu uživateli se může podařit způsobit neočekávané ukončení systému nebo spustit libovolný kód v jádru.

  Popis: Ve zpracování portů Mach existoval problému s dvojitým uvolněním paměti. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování portů Mach.

  CVE-ID

  CVE-2014-4375: anonymní výzkumník

 • Jádro

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Místnímu uživateli se může podařit způsobit neočekávané ukončení systému nebo spustit libovolný kód v jádru.

  Popis: Ve funkci rt_setgate docházelo k problému se čtením mimo rozsah. To mohlo vést ke zveřejnění paměti nebo poškození paměti. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4408

 • Jádro

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Může dojít k obejití některých opatření pro zvýšení zabezpečení jádra.

  Popis: Generátor náhodných čísel používaný opatřeními pro zvýšení bezpečnosti jádra nebyl zezačátku procesu spouštění kryptograficky zabezpečený. Některé z jeho výstupů se daly odvodit z uživatelského prostoru, což umožňovalo obejít bezpečnostní opatření. Problém byl vyřešen použitím kryptograficky bezpečného algoritmu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4422: Tarjei Mandt ze společnosti Azimuth Security

 • Libnotify

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit spustit libovolný kód s kořenovými oprávněnými.

  Popis: V knihovně Libnotify existoval problém se zápisem mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4381: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Zamčení

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Zařízení se dá zmanipulovat, aby nesprávně zobrazilo plochu, když je zamčené zámkem aktivace.

  Popis: Při odemykání docházelo k problému s chováním, který způsoboval, že zařízení přešlo na plochu, i když mělo být pořád zamčené zámkem aktivace. Problém byl vyřešen změnou informací, které zařízení ověřuje při žádosti o odemknutí.

  CVE-ID

  CVE-2014-1360

 • Mail

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Přihlašovací údaje bylo možné posílat ve formátu prostého textu, i když server ohlašoval podporu rozšíření LOGINDISABLED protokolu IMAP.

  Popis: Mail posílal na servery příkaz LOGIN, i když servery ohlašovaly, že podporují rozšíření LOGINDISABLED protokolu IMAP. Problém se většinou vyskytuje při připojování k serverům, které jsou nakonfigurované tak, aby přijímaly nešifrovaná spojení, a které ohlašují podporu rozšíření LOGINDISABLED. Problém byl vyřešen respektováním podpory rozšíření LOGINDISABLED protokolu IMAP.

  CVE-ID

  CVE-2014-4366: Mark Crispin

 • Mail

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Osoba s fyzickým přístupem k iOS zařízení může teoreticky číst e-mailové přílohy.

  Popis: Ve způsobu ochrany dat e-mailových příloh v Mailu existoval logický problém. Problém byl vyřešen správným nastavením třídy Data Protection u e-mailových příloh.

  CVE-ID

  CVE-2014-1348 : Andreas Kurtz z NESO Security Labs

 • Profily

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Po upgradu iOS je nezamýšleně zapnuté hlasové vytáčení.

  Popis: Po upgradu iOS se automaticky zapnulo hlasové vytáčení. Tento problém byl vyřešen vylepšením správy stavu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4367: Sven Heinemann

 • Safari

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Prostřednictvím automatického vyplňování může dojít k odhalení přihlašovacích údajů uživatele nechtěným webům.

  Popis: Safari mohlo automaticky vyplňovat uživatelská jména a hesla do vnořeného rámce z jiné domény, než ze které je hlavní rámec. Problém byl vyřešen vylepšením sledování původu.

  CVE-ID

  CVE-2013-5227: Niklas Malmgren ze společnosti Klarna AB

 • Safari

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může zachytit přihlašovací údaje.

  Popis: Na http webech, https webech s prolomenou důvěrou a v rámcích iframe se automaticky vyplňovala uložená hesla. Problém byl vyřešen omezením automatického vyplňování hesel jenom na hlavní rámec https webů s platnými řetězci certifikátů.

  CVE-ID

  CVE-2014-4363 : David Silver, Suman Jana a Dan Boneh ze Stanfordovy univerzity; spolupracovali Eric Chen a Collin Jackson z Univerzity Carnegie Mellon

 • Safari

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může v Safari falšovat URL adresy.

  Popis: V Safari na zařízeních se zapnutou Správou mobilních zařízení (MDM) existovala nekonzistence v uživatelském rozhraní. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly konzistentnosti uživatelského rozhraní.

  CVE-ID

  CVE-2014-8841 : Angelo Prado z týmu Salesforce Product Security

 • Profily sandboxu

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Informace o Apple ID jsou přístupné v aplikacích jiných výrobců.

  Popis: V sandboxu aplikací jiných výrobců existoval problém s únikem informací. Problém byl vyřešen vylepšením profilu sandboxu aplikací jiných výrobců.

  CVE-ID

  CVE-2014-4362: Andreas Kurtz ze společnosti NESO Security Labs a Markus Troßbach z Heilbronnské univerzity

 • Nastavení

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Na zamčené obrazovce se může zobrazovat náhled textové zprávy, i když je tato funkce vypnutá.

  Popis: Existoval problém se zobrazováním náhledů textových zpráv v oznámeních na zamčené obrazovce. V důsledku toho se na zamčené obrazovce mohl zobrazovat obsah přijatých zpráv, i když byla tato funkce v Nastaveních vypnutá. Problém byl vyřešen lepším dodržováním nastavení.

  CVE-ID

  CVE-2014-4356: Mattia Schirinzi ze San Pietro Vernotico (BR), Itálie

 • Syslog

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Místní uživatel může změnit oprávnění u libovolných souborů.

  Popis: Při změně oprávnění souborů se příkaz syslogd řídil symbolickými odkazy. Problém byl vyřešen vylepšením zpracovávání symbolických odkazů.

  CVE-ID

  CVE-2014-4372: Tielei Wang a YeongJin Jang ze střediska Georgia Tech Information Security Center (GTISC)

 • Počasí

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Byly odesílány nezašifrované informace o poloze.

  Popis: V API sloužící k určování místního počasí existoval problém s únikem informací. Problém byl vyřešen změnou API.

 • WebKit

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Škodlivé weby mohly sledovat uživatele, přestože bylo zapnuté anonymní prohlížení.

  Popis: Webové aplikace si mohly během normálního prohlížení ukládat data HTML 5 do mezipaměti a potom je číst i během anonymního prohlížení. Problém byl vyřešen zablokováním přístupu k mezipaměti aplikace během anonymního prohlížení.

  CVE-ID

  CVE-2014-4409 : Yosuke Hasegawa (NetAgent Co., Led.)

 • WebKit

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Návštěva škodlivého webu mohla vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Ve WebKitu existovalo několik problémů s poškozením paměti. Problémy byly vyřešeny vylepšením správy paměti.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663 : Atte Kettunen z OUSPG

  CVE-2014-1384 : Apple

  CVE-2014-1385 : Apple

  CVE-2014-1387 : Tým Google Chrome Security

  CVE-2014-1388 : Apple

  CVE-2014-1389 : Apple

  CVE-2014-4410 : Eric Seidel z Googlu

  CVE-2014-4411 : Tým Google Chrome Security

  CVE-2014-4412 : Apple

  CVE-2014-4413 : Apple

  CVE-2014-4414 : Apple

  CVE-2014-4415 : Apple

 • Wi-Fi

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Zařízení je možné pasivně sledovat podle MAC adresy, se kterou se připojuje k Wi-Fi.

  Popis: Docházelo k úniku informací, protože ke skenování Wi-Fi sítí se používala pevná MAC adresa. Problém byl vyřešen náhodným generováním MAC adres pro pasivní skenování Wi-Fi.

Poznámka:

iOS 8 obsahuje změny některých diagnostických funkcí. Podrobnosti najdete v tomto článku.

iOS 8 nově povoluje zařízením, aby přestaly důvěřovat dříve důvěryhodným počítačům. Pokyny najdete v tomto článku.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: