Informace o výtiscích automatické velikosti ve Fotkách pro OS X

Přečtěte o objednávání výtisků automatické velikosti ve Fotkách pro OS X.

Při objednávání výtisků ve Fotkách máte na výběr mezi těmito formáty: automatický, tradiční, čtverec a plakát. Pokud si zvolíte automatický formát, upravíme velikost papíru podle fotky – na rozdíl od změny velikosti fotky podle papíru. Aby se výtisk vešel na tradiční velikost papíru (například 10 × 15 cm), musíte obrázek nejdřív oříznout.

Pokud chcete výtisky automatické velikosti, můžete vybírat ze tří různých možností:

 • 10 cm
 • 13 cm
 • 20 cm

Vybraná velikost je nejkratší rozměr fotky:

 • Pokud objednáváte výtisky fotky na výšku a vyberete 10 cm, bude šířka fotky 10 cm a výška se bude lišit podle šířky.
 • Pokud objednáváte výtisky fotky na šířku a vyberete 10 cm, bude výška fotky 10 cm a šířka se bude lišit podle výšky. 

 

Při objednávání výtisků automatické velikosti mějte na paměti následující:

 • Minimální dostupný poměr stran pro obrázek je 1:1 (čtverec). Pokud zvolíte výšku 10 cm, jako nejmenší automatickou velikost fotky budete moct objednat formát 10 × 10 cm.
 • Maximální dostupný poměr stran fotky je 1:4,5. Pokud zvolíte výšku 10 cm, jako největší automatickou velikost fotky budete moct objednat formát 10 × 45 cm.
 • Pokud je obrázek delší než je maximální délka pro tuto velikost, můžete posouváním doleva nebo doprava nastavit oříznutí.
 • Velikosti mezi minimem a maximem jde měnit v 1mm přírůstcích, takže se skvěle hodí na momentky, panoramata nebo obrázky oříznuté podle potřeby.

Minimální a maximální rozměry pro výtisky automatické velikosti

 

10 cm × automatická velikost 13 cm × automatická velikost 20 cm × automatická velikost
Minimální velikost 10 × 10 cm 13 × 13 cm 20 × 20 cm
Maximální velikost 10 × 46 cm 10 × 57 cm 20 × 91 cm

Výpočet velikosti výtisku

 1. V zobrazení Fotografie nebo Alba vyberte fotku, kterou chcete objednat.
 2. Stisknutím kláves Command-I vyvolejte okno s informacemi:
 3. Všimněte si rozměrů obrázku. Ve výše uvedeném příkladu jsou rozměry 3264 × 2448.
 4. Větší číslo vydělte menším číslem. V našem případě 3264 děleno 2448 je 1,33.
 5. Výsledek vynásobte rozměrem výtisku automatické velikosti, který chcete koupit. Tím získáte délku delší strany. Pokud pro tento obrázek vyberete velikost výtisku 20 cm, bude délka kratší strany 20 cm a délka delší strany 20 × 1,33, což je 26,6 cm.

Další informace

 Informace o cenách najdete na stránce věnované tiskovým produktům v OS X.

Datum zveřejnění: