Když se na výpisu z účtu objeví platba pro „apple.com/bill“

Když si koupíte aplikaci, hudbu, film nebo jiný obsah od společnosti Apple, na výpisu z účtu uvidíte platbu ve prospěch účtu s názvem Apple.com/bill. Totéž se objeví taky při obnovení předplatného nebo když aplikace nebo obsah od společnosti Apple nakoupí člen rodiny.

Jak zjistit, za co vám byla platba účtována

  1. Chcete-li zobrazit historii nákupů, přejděte na stránku reportaproblem.apple.com.
  2. Přihlaste se svým Apple ID.
  3. Zobrazí se seznam vašich nákupů. Chcete-li zobrazit nákupy členů rodiny, zvolte Apple ID a vyberte člena rodiny.
  4. Chcete-li zobrazit úplnou fakturu včetně daně, klepněte nebo klikněte na datum. Do jedné platby může být seskupeno více nákupů, včetně předplatných.

Pokud jde o platbu za předplatné, ve kterém už nechcete pokračovat, můžete předplatné zrušit.


Když platbu stále nemůžete identifikovat

Nemůžete na stránce reportaproblem.apple.com najít odpovídající platbu? Podívejte se, jestli jste k nákupu nepoužili jiný účet.

  1. Vyhledejte ve svém e-mailu slova „faktura od společnosti Apple“.
  2. Vyhledejte fakturu, která odpovídá částce, kterou vidíte na výpisu z účtu. 
  3. Na faktuře najdete, co bylo zakoupeno a z kterého Apple ID.
    E-mail s fakturou od společnosti Apple, který uvádí Apple ID osoby, která nákup provedla.

Kontaktování podpory Apple

Pokud jste zkontrolovali stránku reportaproblem.apple.com i e-mailové faktury a stále nevíte, za co vám byla určitá platba účtována, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: