Účtování aplikací, obsahu a předplatného od společnosti Apple

Jak zjistit, kterým způsobem platby se vám účtují úhrady za předplatné, například iCloud+, nebo za nákupy v App Storu, iTunes Storu, Apple Books nebo aplikaci Apple TV. Několik nákupů může být seskupeno do jednoho poplatku.

 

Na jednom vyúčtování může být sdruženo několik položek

Když něco kupujete nebo platíte za předplatné, bude platba provedena zadaným způsobem platby v okamžiku nákupu nebo během několika dní.

Pokud vám zaplacená částka není povědomá, zkuste ji najít v historii nákupů a podívat se, jestli nebylo do jedné platby seskupeno víc položek. Nebo se podívejte na fakturu, která vám byla zaslána e-mailem, a zkontrolujte, jestli neobsahuje více položek. Pokud používáte Rodinné sdílení, dostane e-mail s potvrzením kupující i organizátor rodiny.

V Evropě a Indii se nákupy seskupovat nemusí.


Když vidíte nevyřízenou platbu s malou částkou

Při aktualizaci způsobu platby nebo přidání dalšího člena do vaší skupiny Rodinného sdílení se může na vašem výpisu objevit dočasná blokace malé autorizační částky. Vydavatel karty nebo finanční instituce tuto blokaci po krátké době zase uvolní.


Na který způsob platby vám nákup naúčtujeme?

Při nákupech položek nebo placení předplatného vybírá Apple z dostupných způsobů platby v tomto pořadí:

  1. Apple se nejprve pokusí využít k pokrytí celé částky váš zůstatek na účtu Apple. Podívejte se, k jakým nákupům můžete použít zůstatek na účtu Apple.
  2. Pokud žádný zůstatek na účtu Apple nemáte nebo pokud nestačí na pokrytí celé účtované částky, pokusí se Apple naúčtovat zbytek na váš primární způsob platby. Pokud používáte Rodinné sdílení, Apple nejdřív strhne peníze z vašeho osobního účtu Apple a zbytek naúčtuje na primární způsob platby organizátora rodiny.
  3. Když s vaším primárním způsobem platby bude nějaký problém nebo se na něj nepodaří naúčtovat celou zbývající částku, pokusí se Apple platbu naúčtovat i na vaše ostatní způsoby platby, v pořadí odshora dolů. Primární způsob platby je uvedený jako první. Při správě způsobů platby můžete jejich pořadí změnit klepnutím na Upravit. 
  4. Pokud se nepodaří zaplatit celou částku žádným z nich, může to Apple zkusit znovu.

Některé nákupy nelze platit ze zůstatku na účtu Apple

  • Zůstatek na účtu Apple nelze použít k odesílání dárků nebo dárkových karet.
  • Pokud máte nějaké opakující se platby, například za službu AppleCare+, nemůžete předplatné zahájit pomocí zůstatku na účtu Apple. Ale pokud si ponecháte i jiný platný způsob platby a zůstatek na účtu Apple pokryje celou platbu, vaše opakovaná platba se strhne ze zůstatku na účtu Apple.*
  • Některá předplatná navíc nemusí být možné platit z vašeho zůstatku na účtu Apple.
  • Pokud používáte Rodinné sdílení, rodinní příslušníci nemůžou platit z vašeho zůstatku na účtu Apple. Prostředky, které přidáte ke svému zůstatku na účtu Apple, jsou k dispozici pouze pro vás.

* Kromě kontinentální Číny

Co když nelze použít žádný z vašich způsobů platby

Když nelze použít žádný z vašich způsobů platby, bude účet vykazovat záporný zůstatek. Dokud neprovedete aktualizaci vašeho způsobu platby, nebudete moct nakupovat, stahovat ani aktualizovat další položky ani aplikace.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: