Jak jsou účtovány nákupy v iTunes Storu

Nákup v iTunes Storu, App Storu nebo Apple Books se na váš účet zaúčtuje v okamžiku transakce nebo krátce po ní.

Všechny nákupy se účtují podle způsobu platby zadaného při vytvoření Apple ID, pokud nepoužijete dárkové karty nebo kredity pro nákup obsahu.

V závislosti na způsobu platby, který pro transakci použijete, si společnost Apple může nechat předběžně autorizovat částku až ve výši celkové ceny objednávky. Vaše objednávka taky může být autorizována a účtována během jedné nákupní relace přírůstkově, takže se ve vašem fakturačním výpisu může zobrazovat jako více objednávek. Přečtěte si, které způsoby platby můžete používat v iTunes Storu, App Storu a Apple Books.

Když máte dárkové karty nebo kredity pro nákup obsahu

Pokud pro transakci použijete dárkovou kartu, částka se odečte ve chvíli provedení transakce.

Při nákupu se kredity pro nákup obsahu použijí jako první, je-li hodnota položky, kterou kupujete, nižší než hodnota kreditů nebo se s ní shoduje. Dále se použijí dárkové karty. Má-li vaše dárková karta nižší zůstatek, než je celková cena nákupu, uhradí se zbytek vámi zadaným způsobem platby.

Pokud nemáte žádné kredity ani dárkové karty, celý nákup se uhradí vámi zadaným způsobem platby.

Když položku někomu darujete, nepoužijí se žádné kredity. Pro celý nákup se použije vámi zadaný způsob platby.

Nákupy v rámci Rodinného sdílení

Jste-li člen Rodinného sdílení, veškeré vaše nákupy se účtují na vrub účtu organizátora rodiny, pokud nedostanete dárek nebo nemáte na účtu kredit. V takovém případě se váš kredit v obchodě použije k zaplacení co největší části účtované částky. Pokud na zaplacení celé částky nepostačuje, naúčtuje se zbytek organizátorovi rodiny podle jeho způsobu platby.

Kredit iTunes Storu se nesdílí s ostatními členy rodiny. Pokud má organizátor rodiny na účtu kredit a jiný člen rodiny něco koupí, nestrhne se cena položky z kreditu organizátora v iTunes Storu, ale účtuje se s použitím způsobu platby, který má organizátor zadaný.

Organizátor rodiny dostává stvrzenky za nákupy všech členů rodiny.

Přečtěte si víc o sdílení nákupů v iTunes, Apple Books a App Storu pomocí Rodinného sdílení.

Další pomoc s fakturací

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: