Jak se fakturují nákupy z App Storu a iTunes Storu

Když si něco koupíte přes své Apple ID, naúčtujeme vám to na váš způsob platby buď v okamžiku nákupu, nebo do pár dní.

Jak se nákupy seskupují

Některé nákupy se můžou seskupit do jedné platby, takže pokud nějakou platbu nepoznáváte, radši se podívejte do historie nákupů. Taky můžete zkontrolovat účtenky, které vám přišly na e-mail přidružený k vašemu Apple ID.

Pokud se nacházíte v Evropě, nemusí se nákupy seskupovat (záleží na vaší zemi nebo oblasti).

Jedna položka

Historie nákupů na iPhonu a v ní jedno zakoupené předplatné.

Některé nákupy a předplatná se účtují jednotlivě.

Seskupené položky

Historie nákupů na iPhonu a v ní několik nákupů seskupených do jedné platby, mezi nimi film, několik skladeb a pár aplikací.

Nákupy provedené v App Storu, iTunes Storu nebo prostřednictvím jiných služeb Apple se můžou seskupit do jedné platby.


Na který způsob platby vám nákup naúčtujeme

Apple se vám nákup pokusí naúčtovat na vaše způsoby platby v tomto pořadí:

  1. Pokud máte nějaký zůstatek na Apple ID, pokusí se Apple uhradit z tohoto zůstatku celou částku platby.
  2. Pokud žádný zůstatek na Apple ID nemáte nebo ho nemáte dost na pokrytí celé částky platby, pokusí se Apple zbytek naúčtovat na váš primární způsob platby. Primární způsob platby je ten, který je máte na stránce Spravovat platby uvedený úplně nahoře.
  3. Když s vaším primárním způsobem platby bude nějaký problém nebo se na něj nepodaří naúčtovat celou zbývající částku, pokusí se Apple platbu naúčtovat i na vaše ostatní způsoby platby, v pořadí odshora dolů. Vedle způsobu platby, se kterým je nějaký problém, se na stránce Spravovat platby může zobrazovat červený text.

iPhone s obrazovkou několika způsobů platby, z nichž u jednoho je uvedená chyba. Druhý iPhone s obrazovkou Historie nákupů a zobrazeným nákupem, který se částečně uhradil ze zůstatku na Apple ID a částečně byl účtován na jeden ze způsobů platby. Jelikož primárním způsobem platby se nákup nepodařilo uhradit, naúčtoval se zbytek (po odečtení zůstatku na Apple ID) na druhý způsob platby uvedený v seznamu.

Jestli se nákup nepodaří uhradit žádným vaším nastaveným způsobem platby, naúčtujeme vám na vaše Apple ID záporný zůstatek. Potom nebudete moct nakupovat ani si aktualizovat aplikace, dokud si neaktualizujete způsoby platby. Po aktualizaci způsobů platby se vám záporný zůstatek okamžitě naúčtuje na aktuální primární způsob platby.

Když si změníte primární způsob platby, nezaplacené nákupy se vám přesto naúčtují na způsob platby, který jste měli nastavený jako primární v okamžiku, kdy jste platbu autorizovali.

Víc o placení pomocí zůstatku na Apple ID

Zůstatkem na Apple ID se nedají platit předplatná. Navíc se zůstatkem Apple ID nedá platit v následujících situacích:

  • Když si člen rodiny v rámci Rodinného sdílení něco koupí, naúčtuje se mu to na jeho osobní zůstatek Apple ID. Jestli nemá dostatečný zůstatek na uhrazení nákupu, naúčtuje se zbytek na primární způsob platby nastavený u Apple ID organizátora rodiny.
  • Když ze svého Apple ID darujete peníze, aplikaci nebo jiné položky, vůbec se nepoužije váš zůstatek na Apple ID a celý nákup se naúčtuje na váš primární způsob platby.


Další pomoc s fakturací

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: