iOS 7: Princip polohových služeb

Seznamte se s různými polohovými službami, jejichž prostřednictvím může iPhone, iPad nebo iPod touch s iOS 7 nebo novějším určovat vaši polohu.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Aplikacím a webům, které závisí na poloze (včetně Map, Fotoaparátu, Safari a dalších aplikací společnosti Apple a jiných vývojářů), umožňují polohové služby pomocí informací z mobilní sítě, sítí Wi-Fi1 a GPS (Global Positioning System)2 a majáků iBeacon3 určovat vaši přibližnou polohu.

Pomocí údajů o poloze můžou aplikace například vyhledávat kavárny a kina ve vašem okolí nebo se vám zařízení na základě vaší aktuální polohy může automaticky nastavit na správné časové pásmo. Nejdřív ve svém zařízení musíte zapnout polohové služby a dát povolení každé aplikaci nebo webu, který žádá o použití údajů o vaší poloze. Pokud v iOS 7 vypnete polohové služby a pak použijete režim Ztraceno ve službě Najít iPhone, polohové služby se na dobu, kdy je zařízení v režimu Ztraceno, zase zapne. Když režim Ztraceno vypnete, polohové služby se vrátí do předchozího stavu.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů můžou být informace o poloze vašeho iPhonu použity při nouzových hovorech na podporu činnosti záchranných složek bez ohledu na to, zda jsou polohové služby povoleny.

Přesnost určení polohy

 

V závislosti na vašem zařízení a dostupných službách používají polohové služby k určení vaší polohy kombinaci mobilní sítě, Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Pokud se nenacházíte na místě s přímou viditelností na GPS satelity, může vaše zařízení polohu určit na základě polohových informací z Wi-Fi sítí5, vysílačů mobilní sítě nebo majáků iBeacon.

Aplikace, které umějí zobrazit vaši polohu na obrazovce, například Mapy, označují vaši aktuální (přibližnou) polohu modrou značkou. Pokud vaši polohu nejde určit přesně, okolo značky se zobrazí modrý kruh. Velikost kruhu závisí na tom, jak přesně jde vaši polohu určit – čím menší je kruh, tím větší je přesnost.

Relativně malý kruh určující polohu

Poznámka: Když jsou polohové služby aktivní, na stavovém řádku se zobrazuje fialová nebo šedá šipka.

Mapy, trasy a aplikace využívající polohu závisejí na datových službách. Tyto datové služby podléhají změnám a nemusí být k dispozici ve všech geografických oblastech, což může mít za následek nedostupnost, nepřesnost nebo neúplnost map, tras nebo informací založených na poloze. Informace poskytované zařízením porovnávejte se svým okolím. Pokud zjistíte rozdíly, řiďte se veřejným značením.

 

Další informace

Zapnutí a vypnutí polohových služeb

 

Polohové služby můžete zapnout a vypnout v nabídce Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Polohové služby můžete zapnout při nastavování zařízení nebo později pomocí nastavení Polohové služby. Pokud je nechcete využívat nebo pokud chcete šetřit výdrž baterie, můžete je vypnout. Přístup jednotlivých aplikací a systémových služeb k datům polohových služeb můžete ovládat individuálně. Když jsou polohové služby vypnuté, nemůžou aplikace vaši polohu využívat ani na popředí, ani na pozadí. Chování různých aplikací Apple a jiných výrobců tím bude omezeno.

Nastavení > Soukromí > Polohové služby

Zapnuté Polohové služby

Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby

Obrazovka Systémové služby v rámci Polohových služeb

Zapnutím polohových služeb se taky zapnou systémové služby založené na poloze:

 • Populární v mém okolí: iPhone bude pravidelně v anonymní a šifrované podobě odesílat polohy míst, kde jste kupovali nebo používali aplikace, a to za účelem vylepšování crowdsourcované databáze, která může sloužit k nabízení geograficky relevantních aplikací.
 • Frekventovaná místa: iPhone bude sledovat místa, která jste nedávno navštívili (a taky jak často a kdy), aby zjistil, která místa pro vás jsou důležitá. Tato data se ukládají výhradně ve vašem zařízení a nebudou bez vašeho souhlasu zaslána společnosti Apple. Slouží k poskytování personalizovaných služeb, například pro prediktivní dopravní navigaci.
 • iAds závislé na poloze: iPhone bude do společnosti Apple odesílat informace o vaší poloze, aby vám mohly být poskytovány geograficky relevantní reklamy iAds.
   

 

Obnovit varování o poloze

 

Upozornění na využívání polohových služeb jsou žádosti různých aplikací (například Fotoaparátu, Kompasu, Map nebo aplikací třetích stran, které využívají informace o poloze) o použití polohových služeb. Aplikace vám toto upozornění zobrazí poprvé, kdy se pokusí získat přístup k datům polohových služeb. Klepnutím na OK dané aplikaci povolíte podle potřeby využívat polohové služby. Klepnutím na Zakázat zabráníte aplikaci v jakémkoli dalším přístupu k datům polohových služeb.

Aplikace Mapy chce použít vaši současnou polohu. Zakázat nebo OK.

Polohové služby můžete kdykoli vypnout.

 • Klepněte na Nastavení > Soukromí > Polohové služby a potom buď přepínačem Polohové služby vypněte všechny polohové služby, nebo použijte přepínače pro jednotlivé aplikace nebo funkce zařízení, které používají údaje o poloze.
 • Pokud chcete vypnout polohové služby pro všechny webové stránky, vypněte polohové služby pro Safari.
 • Systémové služby zařízení, které využívají údaje o poloze, můžete vypnout klepnutím na Systémové služby a vypnutím jednotlivých systémových služeb.

Pokud polohové služby vypnete, při příštím pokusu aplikace o jejich použití budete vyzváni k jejich opětovnému zapnutí.

 

Zlepšení přesnosti GPS2,4

 

Přesnost GPS se liší podle počtu viditelných satelitů GPS. Lokalizace všech viditelných satelitů může trvat několik minut, a během této doby se údaj o poloze postupně zpřesňuje. Ke zvýšení přesnosti GPS využijte tyto tipy:

 • Zkontrolujte, zda je v zařízení správně nastaveno datum, čas a časové pásmo v položce Nastavení > Obecné > Datum a čas. Pokud je to možné, použijte volbu Nastavit automaticky.
  Důležité: Nesprávné nastavení v počítači se může při synchronizaci přenést i do zařízení. Ověřte datum, čas a časové pásmo všech počítačů, s nimiž zařízení synchronizujete.
 • Restartujte zařízení.
 • Přesvědčte se, že máte aktivní připojení k mobilní nebo Wi-Fi síti. Funkce A-GPS (Assisted GPS) v zařízení pak vyhledá viditelné satelity GPS rychleji. Prvotní informaci o poloze navíc zařízení získá pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě.
  Poznámka: Mikrobuňky (někdy také nazývané Femtocells) nejsou polohovými službami podporovány.
 • Zajistěte přímý výhled na horizont v několika směrech. Mějte na paměti, že zdi, střechy vozidel, vysoké budovy, hory a další překážky mohou viditelnost satelitů GPS blokovat. Když k tomu dojde, vaše zařízení k určení polohy automaticky použije Wi-Fi nebo mobilní síť, dokud nebudou satelity GPS znovu viditelné.

 

Polohové služby využívající crowdsourcovaná data o Wi-Fi a mobilních sítích

 

Pokud jsou polohové služby zapnuté, vaše zařízení bude pravidelně, v anonymní a šifrované podobě zasílat společnosti Apple informace o geografické poloze Wi-Fi hotspotů ve vaší blízkosti. Doplňuje tak crowdsourcovanou databázi Wi-Fi hotspotů a mobilních vysílačů, kterou Apple udržuje. Kromě toho když cestujete (například autem) a polohové služby jsou zapnuty, iOS zařízení s přijímačem GPS pravidelně posílá informace GPS o poloze a rychlosti pohybu v anonymní a šifrované podobě společnosti Apple. Ta je využívá k budování vlastní crowdsourcované databáze dopravních informací. Crowdsourcovaná data shromažďovaná společností Apple vás osobně neidentifikují.

 

Soukromí

 

Pokud povolíte aplikacím nebo webům třetích stran používat informace o vaší aktuální poloze, bude se s nimi nakládat podle jejich podmínek, zásad a postupů pro ochranu soukromí. Pokud chcete mít představu o tom, jak se s informacemi o vaší poloze a dalšími údaji bude nakládat, měli byste se seznámit s podmínkami, zásadami a postupy vydavatelů těchto aplikací a webů pro ochranu osobních údajů. Informace shromažďované společností Apple se řídí zásadami společnosti Apple o nakládání s osobními údaji.

 

Poznámky

 1. iOS zařízení bez mobilního připojení používají pro polohové služby jenom Wi-Fi (pokud jsou v dosahu Wi-Fi sítě). Některé aplikace třetích strach pro monitorování oblasti využívají Wi-Fi připojení. Když je zařízení zamčené kódem, může být tato funkce omezená nebo nepřesná.
 2. GPS je k dispozici na iPhonu a Wi-Fi + 3G modelech iPadu.
 3. Vysílače iBeacon umožňují vytváření a sledování majáků, které vysílají určité identifikační informace prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth Low Energy.
 4. iPad (modely Wi-Fi + mobilní data): Přejděte do Nastavení > Mobilní data > Mobilní data a ověřte, zda je zapnutá volba Mobilní data, a to i v případě, když nemáte aktivovaný žádný tarif s mobilními daty. Tímto způsobem může zařízení pomocí síťového času a informací o poloze provést přesnější kalibraci. V některých případech může být nutné vypnout PIN kód SIM karty.
 5. iOS zařízení prodávaná v kontinentální Číně můžou místo Wi-Fi používat pojem Bezdrátová síť LAN (WLAN). Některé modely iPhonu prodávané v kontinentální Číně nepodporují WLAN.

 

Datum zveřejnění: