iOS 7: Vysvětlení polohových služeb

Informace o polohových službách, které zařízení s iOS 7 nebo novějším (iPhone, iPad nebo iPod touch) využívají k určení vaší polohy.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Polohové služby umožňují aplikacím a webovým stránkám pracujícím s polohou (mezi ně patří Mapy, Fotoaparát, Safari a další aplikace společnosti Apple nebo jiných výrobců) používat informace z mobilních sítí, Wi-Fi1, sítí GPS2 a zařízení iBeacon3 k určení vaší přibližné polohy.

Pomocí údajů o vaší poloze může některá aplikace například vyhledat kavárny nebo kina poblíž a vaše zařízení může na základě vaší aktuální polohy automaticky nastavit časové pásmo. Na svém zařízení musíte napřed zapnout polohové služby a dát povolení každé aplikaci nebo webu, který žádá o použití údajů o vaší poloze. Pokud v iOS 7 polohové služby vypnete a začnete používat režim ztraceného zařízení funkce Najít iPhone, polohové služby se automaticky zapnou a zůstanou zapnuté, dokud bude zařízení v režimu ztráty. Po vypnutí režimu ztraceného zařízení se polohové služby vrátí do předchozího nastavení.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů mohou být informace o poloze vašeho iPhonu použity při nouzových hovorech na podporu činnosti záchranných složek bez ohledu na to, zda jsou polohové služby povoleny.

Přesnost určení polohy

V závislosti na vašem zařízení a dostupných službách používají polohové služby k určení vaší polohy kombinaci mobilní sítě, Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Pokud se nenacházíte na místě s přímou viditelností satelitů GPS, může vaše zařízení určit polohu na základě polohových informací z Wi-Fi sítí5, vysílačů mobilní sítě nebo vysílačů iBeacon.

Aplikace, které umějí zobrazit vaši polohu na obrazovce, například Mapy, označují vaši aktuální (přibližnou) polohu modrou značkou. Pokud vaši polohu nelze určit přesně, okolo značky se zobrazí modrý kruh. Velikost kruhu závisí na tom, jak přesně lze vaši polohu určit – čím menší je kruh, tím větší je přesnost.

Relativně malý kruh určující polohu

Poznámka: Když jsou polohové služby aktivní, na stavovém řádku se zobrazuje fialová nebo šedivá šipka.

Mapy, trasy a aplikace využívající polohu závisejí na datových službách. Tyto datové služby podléhají změnám a nemusí být k dispozici ve všech geografických oblastech, což může mít za následek nedostupnost, nepřesnost nebo neúplnost map, tras nebo informací založených na poloze. Informace poskytované zařízením porovnávejte se svým okolím. Pokud zjistíte rozdíly, řiďte se veřejným značením.

Další informace

Zapnutí a vypnutí polohových služeb

Polohové služby můžete zapnout a vypnout v nabídce Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Polohové služby můžete zapnout při nastavování zařízení nebo později pomocí nastavení Polohové služby. Pokud je nechcete využívat nebo pokud chcete šetřit výdrž baterie, můžete je vypnout. Přístup jednotlivých aplikací a systémových služeb k datům polohových služeb můžete ovládat individuálně. Máte-li polohové služby vypnuté, aplikace je nemůžou používat na pozadí ani v popředí. Chování různých aplikací společnosti Apple a jiných výrobců tím bude omezeno.

Nastavení > Soukromí > Polohové služby

Zapnuté Polohové služby

Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby

Obrazovka Systémové služby v rámci Polohových služeb

Zapnutím polohových služeb zároveň zapnete systémové služby využívající polohu, jako jsou tyto:

 • Populární v mém okolí: Váš iPhone bude společnosti Apple průběžně zasílat anonymní a zašifrované informace o tom, kde jste nakupovali nebo používali aplikace. Tyto údaje slouží k vylepšení crowdsourcované databáze, která může být využita k nabízení geograficky relevantních aplikací.
 • Frekventovaná místa: Váš iPhone si povede přehled o místech, která jste v poslední době navštívili, a o tom, kolikrát a kdy jste je navštívili. Na základě toho pozná, která místa jsou pro vás významná. Tato data se ukládají výhradně ve vašem zařízení a nebudou bez vašeho souhlasu zaslána společnosti Apple. Slouží k poskytování personalizovaných služeb, například pro prediktivní dopravní navigaci.
 • Polohově závislé reklamy iAd: Váš iPhone bude společnosti Apple zasílat informace o poloze, abychom vám mohli nabízet geograficky relevantní reklamy iAd.
   

Obnovení upozornění na využívání polohy

Upozornění na využívání polohových služeb jsou žádosti různých aplikací (například Fotoaparátu, Kompasu, Map nebo aplikací třetích stran, které využívají informace o poloze) o použití polohových služeb. Aplikace vám toto upozornění zobrazí poprvé, kdy se pokusí získat přístup k datům polohových služeb. Klepnutím na OK dané aplikaci povolíte podle potřeby využívat polohové služby. Klepnutím na Zakázat zabráníte aplikaci v jakémkoli dalším přístupu k datům polohových služeb.

Aplikace Mapy chce použít vaši současnou polohu. Zakázat nebo OK.

Polohové služby můžete kdykoli vypnout.

 • Uděláte to klepnutím na Nastavení > Soukromí > Polohové služby. Následně buď přepínačem Polohové služby vypněte všechny polohové služby, nebo použijte jednotlivé přepínače pro každou aplikaci nebo položku v zařízení, která používá údaje o poloze.
 • Chcete-li vypnout polohové služby pro všechny webové stránky, vypněte polohové služby pro Safari.
 • Systémové služby zařízení, které využívají údaje o poloze, můžete vypnout klepnutím na Systémové služby a samostatným povypínáním jednotlivých systémových služeb.

Pokud polohové služby vypnete, při příštím pokusu aplikace o jejich použití budete vyzváni, abyste je znovu zapnuli.

Zlepšení přesnosti GPS2,4

Přesnost GPS se liší podle počtu viditelných satelitů GPS. Lokalizace všech viditelných satelitů může trvat několik minut, v jejichž průběhu se přesnost postupně zvyšuje. Ke zvýšení přesnosti GPS využijte tyto tipy:

 • Zkontrolujte v Nastaveních > Obecné > Datum a čas, zda je v zařízení správně nastavené datum, čas a časové pásmo. Je-li to možné, použijte volbu Nastavit automaticky.
  Důležité: Nesprávné nastavení v počítači se může při synchronizaci přenést i do zařízení. Ověřte datum, čas a časové pásmo všech počítačů, s nimiž zařízení synchronizujete.
 • Restartujte zařízení.
 • Přesvědčte se, že máte aktivní připojení k mobilní nebo Wi-Fi síti. Funkce A-GPS (Assisted GPS) v zařízení pak vyhledá viditelné satelity GPS rychleji. Prvotní informaci o poloze navíc zařízení získá pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě.
  Poznámka: Mikrobuňky (někdy také nazývané Femtocells) nejsou polohovými službami podporovány.
 • Zajistěte přímý výhled na horizont v několika směrech. Mějte na paměti, že zdi, střechy vozidel, vysoké budovy, hory a další překážky mohou viditelnost satelitů GPS blokovat. Když k tomu dojde, vaše zařízení k určení polohy automaticky použije Wi-Fi nebo mobilní síť, dokud nebudou satelity GPS znovu viditelné.

Polohové služby využívající tzv. crowdsourcovaná data o Wi-Fi a mobilních sítích

Pokud jsou polohové služby zapnuté, vaše zařízení bude pravidelně, v anonymní a šifrované podobě zasílat společnosti Apple informace o geografické poloze Wi-Fi hotspotů ve vaší blízkosti. Doplňuje tak tzv. crowdsourcovanou databázi Wi-Fi hotspotů a mobilních vysílačů, kterou Apple udržuje. Navíc pokud máte polohové služby zapnuté při cestování (například autem), iOS zařízení se zapnutým GPS bude pravidelně posílat informace GPS o poloze a rychlosti pohybu v anonymní a šifrované podobě společnosti Apple. Ta je využívá k budování vlastní crowdsourcované databáze dopravních informací. Crowdsourcovaná polohová data shromažďovaná společností Apple nelze použít k určení vaší osoby.

Soukromí

Pokud aplikacím nebo webům třetích stran povolíte používat informace o vaší aktuální poloze, bude se s nimi nakládat podle jejich podmínek, zásad a postupů pro ochranu soukromí. Chcete-li mít představu o tom, jak se s informacemi o vaší poloze a dalšími údaji bude nakládat, měli byste se seznámit s podmínkami, zásadami a postupy vydavatelů těchto aplikací a webů pro ochranu soukromí. Informace shromažďované společností Apple se řídí našimizásadami ochrany osobních údajů.

Poznámky

 1. iOS zařízení bez mobilního připojení používají pro polohové služby pouze Wi-Fi (pokud je v jejich dosahu síť Wi-Fi). Některé aplikace třetích strach pro monitorování oblasti využívají Wi-Fi připojení. Když je zařízení zamčené kódem, může být tato funkce omezená nebo nepřesná.
 2. GPS je k dispozici na iPhonu a iPadu (modely Wi-Fi + 3G).
 3. Funkce iBeacons umožňuje vytvářet a monitorovat takzvané majáky, které pomocí technologie nízkonapěťových bezdrátových signálů Bluetooth rozesílají určité informace.
 4. iPad (modely s Wi-Fi + Cellular): I když nemáte předplacený žádný datový tarif, zkontrolujte, zda jsou v Nastaveních > Mobilní data > Mobilní data zapnutá Mobilní data. Tímto způsobem může zařízení pomocí síťového času a informací o poloze provést přesnější kalibraci. V některých případech může být nutné vypnout PIN kód SIM karty.
 5. iOS zařízení prodávaná v Číně mohou místo Wi-Fi používat pojem Bezdrátová síť LAN (WLAN). Některé modely iPhonu prodávané v Číně nepodporují WLAN.

 

Datum zveřejnění: