Vynucené ukončení aplikace na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pokud některá aplikace nereaguje, můžete ji vynuceně ukončit.

Vynucené ukončení aplikace

Když dvakrát stisknete tlačítko plochy, zobrazí se přehled naposledy použitých aplikací. Aplikace nejsou otevřené, ale jsou v pohotovostním režimu pro snazší navigaci a multitasking. Vynucené ukončení byste měli použít jenom tehdy, když některá aplikace nereaguje.

Postup vynuceného ukončení aplikace na iPhonu 8 a dřívějších nebo na iPhonu X:

     

iPhone 8 a starší

  1. Dvojitým stisknutím tlačítka plochy zobrazte poslední použité aplikace. 
  2. Přejížděním doprava nebo doleva najděte aplikaci, kterou chcete zavřít.  
  3. Aplikaci zavřete přejetím přes její náhled nahoru. 

iPhone X

  1. Přejeďte od spodního okraje plochy nahoru a podržte prst na místě.
  2. Přitlačte na požadovanou aplikaci a pak klepněte na . Jakmile uvidíte symbol , můžete aplikaci zavřít i přejetím nahoru.

Datum zveřejnění: