Bezpečné uchovávání fotek a jejich synchronizace mezi všemi vašimi zařízeními

Knihovna fotografií na iCloudu představuje nejjednodušší způsob uchovávání všech vašich fotek v bezpečí – i když zařízení ztratíte. Pokud fotky a videa radši synchronizujete ručně, můžete je do iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přenést z počítače pomocí iTunes.

 

 

Díky Knihovně fotografií na iCloudu se ke svým fotkám dostanete na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, Apple TV, webu iCloud.comdokonce i na PC s Windows. Když jste připojeni k internetu přes Wi-Fi nebo mobilní síť, vaše nejnovější snímky se budou nahrávat a vaše úpravy aktualizovat v reálném čase. Na svých zařízeních i online tak vždycky vidíte ty nejaktuálnější verze.

Než začnete

Zapnutí Knihovny fotografií na iCloudu

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotografie a zapněte Knihovnu fotografií na iCloudu. V iOS 10.2 nebo starším přejděte do Nastavení > iCloud > Fotografie.
 • Na Macu přejděte do Předvoleb systému > iCloud > Volby vedle Fotografií a potom vyberte Knihovnu fotografií na iCloudu.
 • Na Apple TV přejděte do Nastavení > Účty > iCloud > Knihovna fotografií na iCloudu.
 • Na PC s Windows si stáhněte iCloud pro Windows a potom nastavte Knihovnu fotografií na iCloudu.

Pokud na svém iOS zařízení máte nějaké fotky synchronizované z iTunes a zapnete Knihovnu fotografií na iCloudu, uvidíte zprávu „Fotografie a videa synchronizované z iTunes budou odstraněny“. Původní verze fotek a videí zůstanou v počítači a kopie v iOS zařízení se smažou. Když na Macu nebo PC zapnete Knihovnu fotografií na iCloudu, původní verze se nahrají na iCloud a budete k nim mít přístup ze všech svých zařízení.

Pokud si Knihovnu fotografií na iCloudu nezapnete, můžete fotky a videa synchronizovat ručně prostřednictvím iTunes.

Ruční synchronizace fotek s iTunes

iTunes můžete nastavit tak, aby se fotky do iPhonu, iPadu nebo iPodu touch synchronizovaly z aplikace Fotky nebo ze složky v počítači. Při každé synchronizaci iOS zařízení s iTunes se fotky a videa v iOS zařízení aktualizují, aby odpovídaly albům v počítači. Pokud v iPhonu, iPadu nebo iPodu touch máte nějaké fotky, které nemáte v počítači, následujícím postupem je naimportujte.

 1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iTunes.
 2. Na počítači otevřete iTunes.
 3. Přiloženým USB kabelem připojte iPhone, iPad nebo iPod touch k počítači.
 4. V iTunes klikněte na ikonu zařízení.
 5. V levém panelu okna iTunes klikněte na položku Fotografie.
 6. Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Synchronizovat fotografie“. Pokud místo toho vidíte možnost „Fotografie na iCloudu jsou zapnuty“, všechny fotky a videa už jsou ve všech vašich zařízeních, která používají Knihovnu fotografií na iCloudu, uložené. Nemusíte je synchronizovat prostřednictvím iTunes.
 7. Vyberte aplikaci nebo složku, ze které chcete synchronizovat.
  Pokud vyberete složku, ve které jsou podsložky, první úroveň podsložek se ve vašem zařízení zobrazí jako alba.
 8. Vyberte, jestli chcete synchronizovat všechny fotky a alba, nebo jenom vybraná alba. 
 9. Pokud chcete z aplikace nebo ze složky synchronizovat i videa, vyberte možnost „Zahrnout videa“.
 10. Klikněte na Použít.

Aby bylo možné pomocí iTunes synchronizovat efekty zpomalených a časosběrných videí, musíte je importovat prostřednictvím aplikace Fotky nebo Přenos obrázků v OS X Yosemite nebo novějším. Když používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, efekty zpomalených a časosběrných videí zůstanou zachované.

Fotky Live Photo si zachovají efekty, když je importujete do Fotek v OS X El Capitan a novějším, ale efekty ztratí, když je synchronizujete zpět do zařízení přes iTunes. Aby si fotky Live Photo efekty zachovaly bez ohledu na použité zařízení, použijte Knihovnu fotografií na iCloudu.

Když synchronizujete obsah z aplikace Fotky, je v iTunes k dispozici jenom systémová knihovna fotografií.

Vypnutí synchronizace v iTunes

Pokud už synchronizované fotky na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nechcete, vypněte v iTunes synchronizaci. Tím se fotky z vašich zařízení odstraní. Můžete vypnout synchronizaci jenom některých fotoalb nebo je můžete vypnout všechna.

Zastavení synchronizace některých alb

 1. Na počítači otevřete iTunes a připojte iPhone, iPad nebo iPod touch.
 2. V iTunes klikněte na ikonu zařízení.
 3. Klikněte na Fotografie.
 4. Zvolte Vybraná alba a zrušte výběr alb nebo sbírek, které chcete přestat synchronizovat.
 5. Klikněte na Použít.

Zastavení synchronizace všech fotek

 1. Na počítači otevřete iTunes a připojte iPhone, iPad nebo iPod touch.
 2. V iTunes klikněte na ikonu zařízení.
 3. Klikněte na Fotografie.
 4. Zrušte výběr možnosti Synchronizovat fotografie a klikněte na Odstranit fotografie.
 5. Klikněte na Použít.

 

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: