iPod shuffle (4. generace): Zapnutí a používání funkce VoiceOver

Přečtěte si, jak na iPodu shuffle (4. generace) zapnout a používat VoiceOver.

Když si v iTunes na iPodu shuffle (4. generace) zapnete VoiceOver, budete si moct při přehrávání obsahu nechat číst názvy skladeb, interpretů a seznamů stop. VoiceOver vám sdělí i úroveň nabití baterie a další zprávy. VoiceOver můžete zapnout při počátečním nastavování iTunes na iPodu, ale dá se zapnout i později v iTunes na panelu Souhrn v nastaveních iPodu. Když takto v Průvodci nastavením iPodu nebo na panelu Souhrn zapnete VoiceOver, budete provedeni instalací VoiceOver Kitu.

Zapnutí VoiceOveru při nastavování iPodu shuffle

 1. Připojte iPod shuffle k počítači.
 2. Řiďte se pokyny v iTunes. Volba „Zapnout VoiceOver“ je ve výchozím nastavení zapnutá.
 3. Klikněte na Pokračovat.
 4. Klikněte na tlačítko Souhrn a v části Hlasová odezva v nabídce Jazyk vyberte jazyk, který chcete používat. Tím nastavíte jazyk, kterým budou čteny systémové zprávy, názvy seznamů stop a také mnohé názvy skladeb a jména interpretů.
 5. Klikněte na Použít. Až s nastavováním skončíte, VoiceOver bude na vašem iPodu shuffle zapnutý.

Poznámka: Chcete-li vybrat jiný jazyk pro konkrétní skladby:

 1. Vyberte skladbu v iTunes.
 2. Klikněte na Soubor > Informace.
 3. V rozevírací nabídce na kartě Volby vyberte jazyk VoiceOveru.
 4. Klikněte na OK.

Zapnutí VoiceOveru později

 1. Připojte iPod shuffle k počítači.
 2. V seznamu zařízení v iTunes vyberte iPod shuffle a klikněte na tlačítko Souhrn.
 3. V části Hlasová odezva vyberte Zapnout VoiceOver.
 4. Klikněte na Použít.
 5. V nabídce v části Hlasová odezva vyberte jazyk, který chcete používat.
 6. Klikněte na Použít. Až se dokončí synchronizace, bude VoiceOver zapnutý.

Vypnutí VoiceOveru

 1. V seznamu zařízení v iTunes vyberte iPod shuffle a klikněte na tlačítko Souhrn.
 2. V části Hlasová odezva zrušte výběr možnosti Zapnout VoiceOver.
 3. Klikněte na Použít.

Až se dokončí synchronizace, bude VoiceOver vypnutý. Na iPodu shuffle se i nadále budou přehrávat některá systémová oznámení (v angličtině), například informace o stavu baterie, chybové zprávy nebo nabídky generických číslovaných seznamů stop. Názvy skladeb a jména interpretů se přehrávat nebudou.

Chcete-li si poslechnout oznámení přehrávané skladby

Během přehrávání stiskněte na iPodu tlačítko VoiceOver. Přečte se vám název přehrávané skladby a jméno interpreta. Když se zrovna přehrávají oznámení skladeb, můžete pomocí VoiceOveru přecházet na jiné skladby.

Navigace pomocí oznámení skladeb

 • Když iPod shuffle přehrává nějakou skladbu, můžete:
  • stisknutím tlačítka VoiceOver přehrát oznámení o vybrané skladbě,
  • stisknutím tlačítka Další/rychle vpřed přeskočit na další skladbu a poslechnout si její oznámení,
  • stisknutím tlačítka Předchozí/rychle zpět přeskočit na předchozí skladbu a poslechnout si její oznámení.
 • Když je iPod shuffle pozastavený, můžete:
  • stisknutím tlačítka VoiceOver přehrát oznámení o vybrané skladbě,
  • stisknutím tlačítka Další/rychle vpřed přehrát oznámení o následující skladbě,
  • stisknutím tlačítka Předchozí/rychle vzad přehrát oznámení o předchozí skladbě,
  • stisknutím tlačítka VoiceOver nebo Přehrát/pozastavit přehrát vybranou skladbu.

Přepínání seznamů stop

Se zapnutou funkcí VoiceOver si můžete nechat číst názvy seznamů stop, které máte synchronizované do iPodu shuffle, a přehrávat je. Máte-li do iPodu shuffle synchronizované i audioknihy nebo zvukové podcasty, v nabídce seznamu stop se budou číst i jejich názvy. Pokud máte VoiceOver v iTunes vypnutý, budou se seznamy stop rozlišovat podle číslovaného pořadí, nikoli podle názvu (například „Seznam stop 1“, „Seznam stop 2“ atd.).

Nabídka seznamů stop čte položky v tomto pořadí:

 • Právě vybraný seznam stop (je-li nějaký)
 • „Všechny skladby“ (výchozí seznam se všemi skladbami na iPodu shuffle)
 • Všechny seznamy stop, včetně seznamů Genius, v abecedním pořadí
 • Všechny mixy Genius v abecedním pořadí
 • Všechny podcasty v abecedním pořadí
 • Všechny sbírky iTunes U v abecedním pořadí
 • Všechny audioknihy v abecedním pořadí

Výběr položky z nabídky seznamů stop

 1. Stiskněte a podržte tlačítko VoiceOver. Uslyšíte názvy seznamů stop.
 2. Až uslyšíte název seznamu, který chcete přehrát, stiskněte tlačítko VoiceOver nebo Přehrát/Pozastavit. Začne se přehrávat první položka ze seznamu. Během poslouchání nabídky seznamu stop můžete stisknutím tlačítek Další/Rychle vpřed nebo Předchozí/Rychle vzad přecházet na jiné položky seznamu.

Chcete-li seznam stop pustit od začátku, vyberte podle tohoto postupu požadovaný seznam.

Ukončení nabídky seznamu stop

Stiskněte a podržte tlačítko VoiceOver.

Datum zveřejnění: