Nedávejte své bezdrátové síti běžný název (SSID)

Proč byste své bezdrátové síti neměli dávat běžný název.

Pokud své bezdrátové síti dáte běžný název, uživatelé iOS zařízení se při prvním použití každého přístupového bodu v síti budou muset přihlásit (v budoucnu už se iOS zařízení k takovému přístupovému bodu připojí automaticky). Proces ručního přihlášení je nutný z toho důvodu, že pro názvy sítí (Service Set Identifier neboli SSID), které jsou považovány za běžné nebo nejednoznačné, si iOS zařízení ukládají hardwarovou adresu každého přístupového bodu (Basic Service Set Identifier neboli BSSID).

Kdybyste své bezdrátové síti dali běžný název (SSID), uživatelům iOS zařízení by se mohlo stát, že se mimo vaši síť automaticky připojí k jiné síti se stejným názvem. Připojení k neočekávané síti by je mohlo vystavit riziku krádeže dat.

Kvůli tomuto bezpečnostnímu riziku vede Apple seznam běžných nebo nejednoznačných SSID včetně výchozích SSID mnoha komerčně dostupných přístupových bodů a SSID „wireless“ a „default“. Je-li název vaší sítě v tomto seznamu, každé iOS zařízení, které se k této síti připojí, si spolu s SSID sítě uloží i BSSID konkrétního přístupového bodu. Následně se k síti bude automaticky připojovat jen tehdy, pokud se BSSID přístupového bodu shoduje s uloženými údaji o síti. Předejde se tak připojení k jiné síti se stejným názvem.

Když své síti dáte jedinečný název, vyhnete se tomuto bezpečnostnímu opatření a iOS zařízení se budou k vaší síti připojovat automaticky podle očekávání.

Konfigurační profily

Při konfiguraci iOS zařízení a sítí, ke kterým se připojují, pomocí konfiguračních profilů počítejte s tím, že profil obsahuje pouze SSID, nikoli BSSID. Takže i když je iOS zařízení nakonfigurováno na připojení k síti v seznamu, nepřipojí se automaticky, protože nemá uložené BSSID. Po prvním ručním připojení k danému přístupovému bodu se už iOS zařízení bude v budoucnu připojovat automaticky.

Datum zveřejnění: