Používání Omezení na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Omezení, známá také jako rodičovský dohled, můžete na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch používat k omezení nebo blokování konkrétních aplikací a funkcí.

Zapnutí Omezení

 1. Klepněte na Nastavení > Obecné > Omezení.
 2. Přejeďte dolů, klepněte na volbu Omezení a vyberte Zapnout omezení. 
 3. Vytvořte kód pro Omezení. Budete ho potřebovat, až budete chtít nastavení Omezení změnit nebo vypnout.


Pokud zapomenete kód Omezení, budete zařízení muset smazat a nastavit jako nové, abyste Omezení odstranili. Obnovením zařízení ze zálohy se kód Omezení neodstraní.

Změna přístupového kódu k Omezením

Pokud chcete změnit kód Omezení poté, co omezení zapnete, postupujte takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení.
 2. Zadejte stávající přístupový kód k Omezením.
 3. Klepněte na možnost Vypnout omezení a znovu zadejte kód Omezení.
 4. Klepněte na možnost Zapnout omezení a zadejte nový přístupový kód Omezení.

Když máte zapnutá Omezení, určité aplikace, funkce nebo služby se na zařízení nemusejí zobrazovat. Pokud vám nějaká aplikace nebo funkce chybí anebo nemůžete používat určitou službu, zkuste Omezení vypnout. Zkontrolujte taky, že jste neodstranili určité vestavěné aplikace.

Aplikace a funkce, které můžete omezit

Přehled aplikací a funkcí, které můžete omezit, najdete na obrazovce Nastavení > Obecné > Omezení. Když chcete omezení zapnout nebo vypnout, použijte posuvník u vybrané aplikace nebo funkce.

Pokud je aplikace nebo funkce zapnutá nebo je vedle ní zaškrtnuté políčko, znamená to, že ji můžou používat všichni uživatelé zařízení. Jinak nikdo nebude moct aplikaci nebo funkci na zařízení používat.

Podniky a školy často používají profily, pomocí kterých zapínají omezení. Chcete-li se podívat, jestli je na vašem zařízení nějaký profil, přejděte do Nastavení > Obecné > Profily. Na podrobnosti se informujte u správce nebo osoby, která profil nastavila.

Aplikace a funkce

 • Safari
 • Fotoaparát (zakáže taky videohovory FaceTime)
 • Siri a Diktování
 • FaceTime*
 • AirDrop
 • CarPlay
 • iTunes Store
 • Apple Music Connect (nahradí panel Connect panelem Playlisty)
 • iBooks Store
 • Podcasty
 • News
 • Instalování aplikací
 • Mazání aplikací
 • Nákupy v aplikacích
 • Hry pro více hráčů
 • Přidávání přátel
 • Záznam obrazovky

*FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Typy obsahu

 • Hodnocení (když v části Hodnocení vyberete určitou zemi, automaticky se použijí věková hodnocení platná v dané oblasti)
 • Hudba, podcasty a zprávy
 • Filmy
 • TV pořady
 • Knihy
 • Aplikace
 • Siri
 • Webové stránky
 • Nastavení hesla

Pokud pro placené aplikace a nákupy v aplikacích nepoužíváte Touch ID, můžete změnit, jak často se pro tyto nákupy má zadávat heslo.

Nastavení soukromí

 • Polohové služby
 • Kontakty
 • Kalendáře
 • Připomínky
 • Fotky
 • Sdílet moji polohu
 • Sdílení přes Bluetooth
 • Mikrofon
 • Rozpoznání hlasu
 • Twitter
 • Facebook
 • Sina Weibo
 • Tencent Weibo
 • Reklama
 • Knihovna médií

Nastavení a účty

 • Účty (můžete zabránit změnám v Mailu, Kontaktech a Kalendářích)
 • Využití mobilních dat 
 • Aktualizace aplikací na pozadí
 • Limit hlasitosti

Když máte zapnutá Omezení, určité aplikace, funkce nebo služby se na zařízení nemusejí zobrazovat. Pokud vám nějaká aplikace nebo funkce chybí anebo nemůžete používat určitou službu, zkuste Omezení vypnout. Pokud máte kterýkoli z těchto problémů, zkuste Omezení vypnout:

 • Nevidíte aplikaci na ploše (třeba Safari, Fotoaparát nebo FaceTime).
 • Nemůžete používat určitou funkci nebo službu (třeba Siri nebo Polohové služby).
 • Některé nastavení chybí nebo je zešedlé (například Mail, iCloud, Twitter a FaceTime).

Pokud ztratíte nebo zapomenete kód Omezení, budete muset zařízení smazat a nastavit jako nové, abyste kód odstranili.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Naposledy upraveno: