Aktualizace firmwaru modemu a směrovače

Síťové modemy a směrovače využívají k poskytování síťových služeb, jako je internet nebo přístup k e-mailům, kombinaci zabudovaného softwaru (který se nazývá firmware) a hardwaru. Přečtěte si, jak aktualizovat firmware modemu a směrovače.

Aby modem nebo směrovač fungoval správně, musí v něm být nainstalovaný aktuální firmware. Pokud firmware není aktuální, může docházet k potížím při snaze o připojení k zařízení nebo když se prostřednictvím zařízení snažíte připojit k internetu.

Aktualizace firmwaru vyžaduje u některých modemů nebo směrovačů zvláštní postupy. Pokud si nejste jistí, jak firmware aktualizovat, obraťte se na výrobce zařízení. Měli byste znát číslo a případně i revizi modelu zařízení. Tyto údaje by měly být uvedené na štítku na samotném zařízení.

Další informace

Modemy nebo směrovače se obvykle dodávají s nejaktuálnějším firmwarem, který je dostupný v době expedice. Tento firmware ovšem v době mezi odesláním modemu a okamžikem, kdy jste ho začali používat, mohl být aktualizován. V takovém případě je nutné jej co nejdříve aktualizovat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: