Používání Zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Ze Zpráv můžete posílat textové zprávy, fotky, videa a zvuk. V aplikaci Zprávy můžete zprávy dokonce vylepšovat animovanými efekty, aplikacemi pro iMessage a dalšími věcmi.

Poslání zprávy

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Klepnutím na  rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 3. Klepněte do textového pole a napište zprávu.
 4. Klepnutím na tlačítko Poslat zprávu zprávu odešlete.

Odpovězení ze zamčené obrazovky

 1. Na zamčené obrazovce přitlačte na oznámení, na které chcete odpovědět.
 2. Napište zprávu.
 3. Klepnutím na tlačítko Poslat zprávu zprávu odešlete.

Pokud máte iPhone X a novější nebo iPad s Face ID a nedaří se vám na zprávu odpovědět ze zamčené obrazovky, přejděte do Nastavení > Face ID a kód a zapněte volbu Odpovědět zprávou. Pokud máte iPhone 8 a starší nebo iPad, přejděte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek > Povolit přístup při uzamčení a zapněte volbu Odpovědět zprávou.

Přečtěte si, jak spravovat oznámení Zpráv ze zamčené obrazovky.


Změna jména nebo fotky

V iOS 13 a iPadOS můžete při psaní nové zprávy nebo odpovídání na novou zprávu poslat i své jméno a fotku. Jako fotku může použít Animoji, Memoji nebo jakýkoli obrázek. Svůj profil ve Zprávách aktualizujete takhle:

 1. Otevřete Zprávy a klepněte na .
 2. Klepněte na Upravit jméno a fotku. 
 3. Klepněte na kolečko s obrázkem a zvolte obrázek nebo fotku. Potom klepněte do textových polí, ve kterých se zobrazuje vaše jméno, čímž jméno přidáte nebo upravíte.
 4. Klepněte na Hotovo.

Své jméno a fotku můžete sdílet s kýmkoli, kdo používá iMessage. Při posílání nové zprávy nebo odpovídání na novou zprávu se vám ale zobrazí výzva, abyste sdílení potvrdili. Sdílení můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Jednoduše proveďte kroky 1 a 2 a klepnutím na Upravit jméno a fotku ho zapněte nebo vypněte.

Smazání zprávy nebo konverzace

Zprávu nebo konverzaci nejde po smazání vrátit zpátky. Proto si pro jistotu ze svých zpráv uložte důležité informace.

Smazání zprávy:

 1. V konverzaci podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete smazat, a klepněte na Další.
 2. Klepněte na  a pak na Smazat zprávu. Pokud chcete smazat všechny zprávy v konverzaci, klepněte v levém horním rohu na Smazat vše. Potom klepněte na Smazat konverzaci.

Jestli chcete smazat jenom jednu konkrétní konverzaci, přejeďte přes ni prstem doleva, klepněte na Smazat a potom akci dalším klepnutím na Smazat potvrďte. Pokud chcete smazat víc konverzací, otevřete Zprávy a klepněte v levém horním rohu na Upravit. Pak klepněte na kolečko vedle konverzací a nakonec v pravém dolním rohu na Smazat.

Pokud si chcete zprávy po určitou dobu ponechat, přejděte do Nastavení > Zprávy > Ponechat zprávy. Pak vyberte, jak dlouho chcete zprávy ponechat.

 

Zapněte volbu Skrýt upozornění

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Přejeďte prstem doleva přes konverzaci, kterou chcete ztlumit.
 3. Klepněte na Skrýt upozornění.

Po zapnutí funkce Skrýt upozornění se vedle konverzace bude zobrazovat půlměsíc tlačítko půlměsíce. Tím se vypnou upozornění jenom pro tuto konverzaci, ne pro celé zařízení. Ostatní zprávy budete dostávat dál a na zamčené obrazovce uvidíte jejich oznámení.

Přečtěte si, jak spravovat oznámení Zpráv ze zamčené obrazovky.

Vyhledání příloh v konverzaci

 1. Otevřete zprávu.
 2. V horní části zprávy klepněte na jméno kontaktu a pak klepněte na .
 3. Uvidíte panely Obrázky a Přílohy. Podržením obrázku nebo přílohy si zobrazte možnosti jako Kopírovat, Smazat a Další.

Pokud chcete obrázek nebo přílohu uložit mimo Zprávy, klepněte na ně, klepněte na  a vyberte možnost jako Uložit obrázek nebo Uložit do Souborů. Klepnutím na Uložit obrázek uložíte obrázek do aplikace Fotky.

Odeslání a sdílení polohy

Jestli chcete ve zprávě poslat nebo nasdílet svou polohu:

 1. V horní části konverzace klepněte na jméno kontaktu. 
 2. Klepněte na 
 3. Klepněte na Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu na mapě. Nebo klepněte na Sdílet moji polohu. Pak zvolte, jak dlouho chcete svoji polohu sdílet.

Využívejte zprávy naplno

Datum zveřejnění: