Používání Zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Ze Zpráv můžete posílat textové zprávy, fotky, videa a zvuk. V aplikaci Zprávy můžete zprávy dokonce vylepšovat animovanými efekty, aplikacemi pro iMessage a dalšími věcmi.

Poslání zprávy

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Klepnutím na tlačítko Vytvořit rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 3. Klepněte do textového pole a napište zprávu.
 4. Klepnutím na tlačítko Poslat zprávu zprávu odešlete.

Odpovídání na zprávu ze zamčené obrazovky

 1. Na zamčené obrazovce přitlačte na oznámení, na které chcete odpovědět.
 2. Napište zprávu.
 3. Klepnutím na tlačítko Poslat zprávu zprávu odešlete.

Pokud máte iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro a nedaří se vám na zprávu odpovědět ze zamčené obrazovky, přejděte do Nastavení > Face ID a kód a zapněte volbu Odpovědět zprávou. Pokud máte iPhone 8 a starší nebo iPad, přejděte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek > Povolit přístup při uzamčení a zapněte volbu Odpovědět zprávou.

Přečtěte si, jak spravovat oznámení Zpráv ze zamčené obrazovky.

Přeposlání zprávy

Otevřete nějakou konverzaci a postupujte takhle:

přeposlání zprávy

Podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete přeposlat, a klepněte na Další.

 

přeposlání zprávy

Klepněte na  přeposlat zprávu a zadejte kontakt. Klepnutím na Poslat zprávu zprávu odešlete.

 

Smazání zprávy nebo konverzace

Zprávu nebo konverzaci nejde po smazání vrátit zpátky. Proto si pro jistotu ze svých zpráv uložte důležité informace.

Smazání zprávy:

 1. V konverzaci podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete smazat, a klepněte na Další.
 2. Klepněte na tlačítko smazat zprávu a potom klepněte na Smazat zprávu. Pokud chcete smazat všechny zprávy v konverzaci, klepněte v levém horním rohu na Smazat vše. Potom klepněte na Smazat konverzaci.

Jestli chcete smazat jenom jednu konkrétní konverzaci, přejeďte přes ni prstem doleva, klepněte na Smazat a potom akci dalším klepnutím na Smazat potvrďte. Pokud chcete smazat víc konverzací, otevřete Zprávy a klepněte v levém horním rohu na Upravit. Pak klepněte na kolečko vedle konverzací a nakonec v pravém dolním rohu na Smazat.

Pokud si chcete zprávy po určitou dobu ponechat, přejděte do Nastavení > Zprávy > Ponechat zprávy. Pak vyberte, jak dlouho chcete zprávy ponechat.

 

Ukládejte si zprávy na iCloud

iCloud teď umí synchronizovat celou vaši historii zpráv mezi všemi vašimi zařízeními, i když si třeba koupíte zbrusu nový telefon. 

Zprávy na iCloudu se aktualizují automaticky. Díky tomu uvidíte stejné zprávy všude, kde používáte iMessage. Když smažete zprávu, fotku nebo konverzaci na jednom zařízení, odebere se i z vašich ostatních zařízení. A jelikož se všechny přílohy ukládají na iCloud, ušetříte místo na zařízení.

Zprávy na iCloudu se dají používat na iPhonu, iPadu a Macu.

Používání prediktivního textu

Díky prediktivnímu textu můžete psát a dokončovat celé věty jenom na několik klepnutí. Na základě vašich minulých konverzací a stylu vyjadřování se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, které možná mají následovat. Můžete taky měnit další nastavení klávesnice

Pokud prediktivní text chcete vypnout, podržte tlačítko emotikonů nebo tlačítko zeměkoule, klepněte na Nastavení klávesnice a vypněte volbu Predikce.

Skrýt upozornění

Zapněte volbu Skrýt upozornění

Když chcete přestat dostávat oznámení o zprávách:

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Přejeďte prstem doleva přes konverzaci, kterou chcete ztlumit.
 3. Klepněte na Skrýt upozornění.

Po zapnutí funkce Skrýt upozornění se vedle konverzace bude zobrazovat tlačítko půlměsíce. Tím se vypnou upozornění jenom pro tuto konverzaci, ne pro celé zařízení. Ostatní zprávy budete dostávat dál a na zamčené obrazovce uvidíte jejich oznámení.

Přečtěte si, jak spravovat oznámení Zpráv ze zamčené obrazovky.

Vyhledání příloh v konverzaci

 1. Otevřete zprávu.
 2. Klepněte v horní části zprávy na jméno kontaktu a pak klepněte na tlačítko Informace
 3. Uvidíte panely Obrázky a Přílohy. Podržením obrázku nebo přílohy si zobrazte možnosti jako Kopírovat, Smazat a Další.

Pokud chcete uložit obrázek nebo přílohu mimo Zprávy, klepněte na ně, klepněte na tlačítko sdílení a vyberte možnost jako Uložit obrázek nebo Uložit do Souborů. Klepnutím na Uložit obrázek uložíte obrázek do aplikace Fotky.

Sdílení polohy

Odeslání a sdílení polohy

Odeslání nebo sdílení polohy ve zprávě:

 1. Klepněte v horní části konverzace na jméno kontaktu. 
 2. Klepněte na tlačítko Informace
 3. Klepněte na Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu na mapě. Nebo klepněte na Sdílet moji polohu. Pak zvolte, jak dlouho svou polohu chcete sdílet.

Využívejte zprávy naplno

Datum zveřejnění: