Používání Zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Udržujte si přehled o konverzacích, na kterých vám nejvíc záleží. Posílejte texty, fotky, videa a další. Pak si přizpůsobte své zprávy pomocí animovaných efektů, připněte si důležité konverzace, zasílejte navazující reakce a přidávejte zmínky.

Poslání zprávy

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Klepnutím na tlačítko Vytvořit vytvořte novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 3. Napište zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat tlačítko odeslání zprávy.

V iOS 14 a iPadOS 14 a novějších můžete taky pomocí navazujících reakcí a zmínek upozornit na konkrétní zprávy a lidi ve zprávách.

Odpovídání ze zamčené obrazovky

 1. Na zamčené obrazovce podržte oznámení, na které chcete odpovědět. V závislosti na tom, jaké máte zařízení, možná budete muset přes oznámení přejet doleva a klepnout na Zobrazit.*
 2. Napište zprávu.
 3. Klepněte na tlačítko Odeslat tlačítko Odeslat zprávu.

Pokud máte iPhone X a novější nebo iPad s Face ID a nedaří se vám na zprávu odpovědět ze zamčené obrazovky, přejděte do Nastavení > Face ID a kód a zapněte volbu Odpovědět zprávou. Pokud máte iPhone SE (2. generace), iPhone 8 a starší nebo iPad, přejděte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek > Povolit přístup při uzamčení a zapněte volbu Odpovědět zprávou.

* Akce stisknutí a podržení je dostupná na většině zařízení podporujících iOS 13 a novější nebo iPadOS. Na iPhonu SE (2. generace) budete muset přes oznámení přejet doleva a klepnout na Zobrazit. Tím ze zamčené obrazovky odpovíte na zprávu.

Používání funkce Sdíleno s vámi

V iOS 15 a iPadOS 15 je obsah, který je s vámi sdílen v aplikaci Zprávy, automaticky uspořádán v oddílu Sdíleno s vámi v příslušné aplikaci. Funkce Sdíleno s vámi je dostupná v aplikacích Fotky, Safari, News, Hudba, Podcasty a Apple TV.

Obsah, který je s vámi sdílen, je v příslušné aplikaci označen, abyste věděli, kdo ho s vámi sdílí. Pouhým klepnutím na jméno můžete snadno odpovědět osobě, která obsah sdílela, a pokračovat v konverzaci ve Zprávách.

Chcete-li zakázat automatické sdílení nebo to, aby určitá aplikace používala funkci Sdíleno s vámi, přejděte do nabídky Nastavení > Zprávy > Sdíleno s vámi a vypněte automatické sdílení nebo aplikaci.

Přečtěte si další informace o vyhledávání a sdílení obsahu pomocí funkce Sdíleno s vámi.

 

iPhone ukazující, jak připnout zprávu přejetím prstem doprava přes zprávu.

Přišpendlení důležitých konverzací

Ve Zprávách v iOS 14 a iPadOS 14 a novějších můžete přišpendlit až devět konverzací. Když připnete konverzaci, zobrazí se v horní části aplikace Zprávy, takže je snadné se k ní dostat.

Chcete-li konverzaci připnout, otevřete Zprávy a přejeďte prstem doprava přes požadovanou konverzaci. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete Zprávy a klepněte na Upravit nebo na tlačítko Další .
 2. Klepněte na Upravit připnuté a pak na Připnout .
 3. Klepněte na Hotovo.

iPhone předvádějící, jak změnit vlastní jméno nebo fotografii ve Zprávách. 

Změna jména nebo fotky

 1. Otevřete Zprávy a klepněte v levém horním rohu na Upravit.
 2. Klepněte na Upravit jméno a fotku tlačítko Upravit jméno a fotku.
 3. Zadejte své jméno. Nebo klepnutím na kruh obrázku vyberte obrázek, fotku, emotikon nebo memoji.
 4. Klepněte na Hotovo.

Své jméno a fotku můžete sdílet s kýmkoli, kdo používá iMessage. Při posílání nové zprávy nebo odpovídání na novou zprávu se vám ale zobrazí výzva, abyste sdílení potvrdili. Sdílení můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Jednoduše proveďte kroky 1 a 2 a klepnutím na Upravit jméno a fotku ho zapněte nebo vypněte.

Smazání zprávy nebo konverzace

Zprávu nebo konverzaci nejde po smazání vrátit zpátky. Proto si pro jistotu ze svých zpráv uložte důležité informace.

Smazání jedné zprávy:

 1. V konverzaci podržením prstu na bublině se zprávou otevřete nabídku možností.
 2. Klepněte na Další .
 3. Klepněte na tlačítko Koš  a potom klepněte na Smazat zprávu.

Smazání konverzace:

 1. Podržením prstu na konverzaci otevřete nabídku možností.
 2. Klepněte na Smazat .
 3. Potvrďte ještě jednou klepnutím na Smazat.

Pokud konverzace není připnutá, můžete přes ní taky přejet prstem doleva, klepnout na Smazat a potvrdit dalším klepnutím na Smazat. Pokud chcete smazat víc konverzací, otevřete Zprávy a klepněte v levém horním rohu na Upravit. Klepněte na Vybrat zprávy, pak na kolečka vedle požadovaných konverzací a nakonec na Smazat v pravém dolním rohu.

Pokud si chcete zprávy po určitou dobu ponechat, přejděte do Nastavení, klepněte na Zprávy a pak na Ponechat zprávy. Pak vyberte, jak dlouho chcete zprávy ponechat.

iPhone předvádějící, jak zapnout volbu Skrýt upozornění přejetím prstem doleva přes zprávu. 

Zapněte funkci Skrýt upozornění

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Přejeďte prstem doleva přes konverzaci, kterou chcete ztlumit.
 3. Klepněte na tlačítko Upozornění .

Po zapnutí funkce Skrýt upozornění se vedle konverzace bude zobrazovat tlačítko Upozornění . Tím se vypnou upozornění jenom pro tuto konverzaci, ne pro celé zařízení. Ostatní zprávy budete dostávat dál a na zamčené obrazovce uvidíte jejich oznámení.

Vyhledání příloh v konverzaci

 1. Otevřete zprávu.
 2. V horní části zprávy klepněte na jméno kontaktu. Pokud používáte iOS 14 nebo starší nebo iPadOS, klepněte na tlačítko Informace .
 3. Uvidíte sekce Fotky a Odkazy. Podržením obrázku nebo přílohy zobrazíte možnosti jako Uložit, Kopírovat, Sdílet nebo Smazat.

iPhone předvádějící, jak ve Zprávách odeslat a sdílet vaši polohu. 

Odeslání a sdílení polohy

 1. V horní části konverzace klepněte na jméno kontaktu. Pokud používáte iOS 14 nebo starší nebo iPadOS, klepněte na tlačítko Informace .
 2. Klepněte na Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu na mapě. Nebo klepněte na Sdílet moji polohu. Pak zvolte, jak dlouho chcete svoji polohu sdílet.

Datum zveřejnění: