Používání Zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi zprávami iMessage a SMS/MMS a jak pomocí aplikace Zprávy posílat textové zprávy, fotky a videa.

Zprávy iMessage a SMS/MMS

Zprávy iMessage a SMS/MMS můžete posílat z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

iMessage

iMessage jsou zprávy, fotky nebo videa posílané na jiná iOS zařízení nebo Macy přes Wi-Fi nebo mobilní datové sítě. Tyto zprávy se zobrazují v modrých textových bublinách. iMessage můžete zapnout a vypnout v Nastaveních > Zprávy.

 

SMS a MMS

Pokud iMessage nepoužíváte, můžete používat SMS. SMS a MMS jsou zprávy a fotky posílané na jiné mobilní telefony nebo iOS zařízení. Tyto zprávy se zobrazují v zelených textových bublinách.

K používání SMS a MMS na iPhonu potřebujete tarif umožňující posílání textových zpráv. Na podrobnosti se informujte u svého operátora. Na posílání a přijímání SMS a MMS zpráv si můžete nastavit taky ostatní zařízení Apple.

Když není k dispozici Wi-Fi, budou se zprávy iMessage posílat přes mobilní data. Takové přenosy můžou být zpoplatněné podle datového tarifu.

Poslání zprávy

  1. Otevřete Zprávy a klepněte na  tlačítko Vytvořit.
  2. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, případně klepněte na  tlačítko Plus a vyberte kontakt.
  3. Napište zprávu a klepněte na Odeslat.

Ke zprávám můžete připojovat fotky, videa a zvukové záznamy. Můžete také používat emotikony.

Přeposlání zprávy

Otevřete Zprávy a použijte tento postup:

 Zprávy

Podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete přeposlat. Potom klepněte na Další.

Zprávy

Klepněte na  a zadejte kontakt.

Smazání zprávy nebo konverzace

Zprávu smažete takto:

  1. Ve Zprávách podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete smazat, a klepněte na Další.
  2. Klepněte na  . Pokud chcete smazat všechny zprávy ve vláknu, klepněte na Smazat vše.

Celou konverzaci můžete smazat tak, že otevřete Zprávy a přejedete přes konverzaci zprava doleva. Potom klepněte na Smazat. Případně můžete otevřít Zprávy a klepnout na Upravit. Klepněte na  vedle konverzace a potom na Smazat.

Zprávu nebo konverzaci nejde po smazání vrátit zpátky.

Ukládání zpráv

Zprávy můžete uchovávat po neomezenou dobu, jeden rok, nebo 30 dní. Požadované nastavení vyberte v Nastavení > Zprávy > Ponechat zprávy. Když se správy po určeném datu smažou, smažou se s nimi i jejich přílohy.

 

 

Ztlumení konverzací

Když nechcete dostávat oznámení o některých zprávách, můžete určité konverzace ztlumit. Přejděte ve Zprávách na konverzaci, pro kterou chcete ztlumit oznámení. Klepněte na Podrobnosti a zapněte volbu Nerušit. Po zapnutí funkce Nerušit se vedle konverzace bude zobrazovat . Tím se vypne oznamování jenom pro tuto konverzaci, ne pro celé zařízení. Ostatní zprávy budete dostávat dál a na zamčené obrazovce uvidíte jejich oznámení.

Všechny konverzace ztlumíte zapnutím funkce Nerušit v Nastaveních. Přejděte do Nastavení > Nerušit a klepněte na možnost Zapnout ručně nebo Zapnout podle rozvrhu. Tím se na zařízení zastaví všechna oznámení.

Vyhledání příloh v konverzaci

Otevřete konverzaci a v pravém horním rohu klepněte na Podrobnosti. Přílohy se zobrazí ve spodní části obrazovky, přičemž ty nejnovější budou na začátku seznamu. 

Přílohu otevřete klepnutím. Nebo na ní můžete podržet prst a vybrat možnosti jako Kopírovat, Smazat a Další.

    

Odeslání a sdílení polohy

Pokud v konverzaci chcete odeslat svou polohu nebo ji sdílet s přáteli a rodinou, postupujte následovně:

  1. Otevřete konverzaci a v pravém horním rohu klepněte na Podrobnosti.
  2. Klepněte na Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu a klepnutím na mapu si může zobrazit pokyny, jak se k vám dostane. 
  3. Nebo klepněte na Sdílet moji polohu. Pak zvolte, jak dlouho svou polohu chcete sdílet. Sdílet ji můžete jednu hodinu, jeden den nebo trvale. Zprávy v závislosti na vaší volbě nastaví dočasné nebo trvalé sdílení polohy prostřednictvím služby Najít přátele. Příjemce si tak bude moci zobrazit vaši polohu.

Další informace

Naposledy upraveno: