Používání Zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Ze Zpráv můžete posílat textové zprávy, fotky, videa a zvuk. V aplikaci Zprávy si svoje zprávy dokonce můžete přizpůsobovat pomocí animovaných efektů, aplikací iMessage a dalších věcí.

Poslání zprávy

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Klepněte na tlačítko Psát a zadejte kontakt nebo přejděte do existující konverzace.
 3. Klepněte do textového pole a napište zprávu.
 4. Až budete hotovi, odešlete zprávu klepnutím na odeslat zprávu.

Přeposlání zprávy

Otevřete nějakou konverzaci a použijte tento postup:

Podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete přeposlat, a klepněte na Další.

Klepněte na přeposlat zprávu a zadejte kontakt. Pak zprávu odešlete klepnutím na odeslat zprávu.

Smazání zprávy nebo konverzace

Zprávu nebo konverzaci nejde po smazání vrátit zpátky. Proto si pro jistotu z konverzace uložte důležité informace.

Zprávu smažete takto:

 1. V konverzaci podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete smazat, a klepněte na Další.
 2. Klepněte na smazat zprávu a potom klepněte na Smazat zprávu. Pokud chcete smazat všechny zprávy ve vláknu, klepněte v levém horním rohu na Smazat vše.

Konverzaci smažete takto:

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Přejeďte prstem doleva přes konverzaci, kterou chcete smazat.
 3. Klepněte na Smazat.

Chcete smazat víc konverzací najednou? Otevřete Zprávy a klepněte v levém horním rohu na Upravit. Pak klepněte na kolečko vedle konverzace a nakonec na Smazat v pravém dolním rohu.

Pokud chcete zprávy ponechat po určitou dobu, přejděte do Nastavení > Zprávy > Ponechat zprávy. Pak vyberte, jak dlouho chcete zprávy ponechat.

Používání prediktivního textu

Díky prediktivnímu textu můžete psát a dokončovat celé věty jen na několik klepnutí. Na základě vašich minulých konverzací a stylu vyjadřování se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, které možná mají následovat. 

Prediktivní text vypnete stiskem a podržením tlačítka emotikon nebo a klepnutím na jezdec vedle možnosti Predikce.


Ztlumení konverzací

Když nechcete dostávat oznámení o některých zprávách, můžete určité konverzace ztlumit. Přejděte do konverzace, kterou chcete ztlumit. Pak klepněte na podrobnosti a zapněte funkci Nerušit. Po zapnutí funkce Nerušit se vedle konverzace bude zobrazovat nerušit. Tím se vypne oznamování jenom pro tuto konverzaci, ne pro celé zařízení. Ostatní zprávy budete dostávat dál a na zamčené obrazovce uvidíte jejich oznámení.

Všechny konverzace taky můžete ztlumit zapnutím funkce Nerušit. Přejděte do Nastavení > Nerušit a vyberte možnost Zapnout ručně nebo Zapnout podle rozvrhu. Tím se v zařízení zastaví zobrazování všech oznámení.

Vyhledání příloh v konverzaci

Otevřete konverzaci a v pravém horním rohu klepněte na podrobnosti. Uvidíte části pro obrázky a přílohy. Obrázek nebo přílohu otevřete klepnutím. Nebo na obrázku či příloze můžete podržet prst a zobrazit si možnosti jako Kopírovat, Smazat a Další.

    

Odeslání a sdílení polohy

Pokud v konverzaci chcete odeslat nebo sdílet svou polohu, postupujte následovně:

 1. V pravém horním rohu konverzace klepněte na podrobnosti.
 2. Klepněte na Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu na mapě. Nebo klepněte na Sdílet moji polohu. Pak zvolte, jak dlouho svou polohu chcete sdílet. Sdílet ji můžete jednu hodinu, jeden den nebo trvale. V závislosti na vaší volbě Zprávy nastaví dočasné nebo trvalé sdílení polohy prostřednictvím funkce Najít přátele.

Další informace

 

Datum zveřejnění: