Používání Zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Ze Zpráv můžete posílat textové zprávy, fotky, videa a zvuk. V aplikaci Zprávy si svoje zprávy dokonce můžete přizpůsobovat pomocí animovaných efektů, aplikací pro iMessage a dalších věcí.

Poslání zprávy

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Klepněte na tlačítko Psát a zadejte kontakt nebo přejděte do existující konverzace.
 3. Klepněte do textového pole a napište zprávu.
 4. Až budete hotovi, odešlete zprávu klepnutím na odeslat zprávu.

Odpovídání na zprávu ze zamčené obrazovky

 1. Na zamčené obrazovce přejeďte přes zprávu prstem doleva.
 2. Klepněte na Zobrazit.
 3. Napište svou odpověď a odešlete ji klepnutím na odeslat zprávu.

Pokud vám na zprávu nejde ze zamčené obrazovky odpovědět, běžte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek > Povolit přístup při uzamčení a zapněte volbu Odpovědět zprávou. Pokud máte iPhone X, přejděte do Nastavení > Face ID a kód a zapněte volbu Odpovědět zprávou.

Přeposlání zprávy

Otevřete nějakou konverzaci a použijte tento postup:

Podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete přeposlat, a klepněte na Další.

Klepněte na přeposlat zprávu a zadejte kontakt. Pak zprávu odešlete klepnutím na odeslat zprávu.

Smazání zprávy nebo konverzace

Zprávu nebo konverzaci nejde po smazání vrátit zpátky. Proto si pro jistotu z konverzace uložte důležité informace.

Zprávu smažete takto:

 1. V konverzaci podržte prst na bublině se zprávou, kterou chcete smazat, a klepněte na Další.
 2. Klepněte na smazat zprávu a potom klepněte na Smazat zprávu. Pokud chcete smazat všechny zprávy ve vláknu, klepněte v levém horním rohu na Smazat vše. Potom klepněte na Smazat konverzaci.

Jestli chcete smazat jenom jednu konkrétní konverzaci, přejeďte přes ni prstem doleva, klepněte na Smazat a potom akci dalším klepnutím na Smazat potvrďte. Chcete smazat víc konverzací najednou? Otevřete Zprávy a klepněte v levém horním rohu na Upravit. Pak klepněte na kolečko vedle konverzace a nakonec na Smazat v pravém dolním rohu.

Pokud si chcete zprávy po určitou dobu ponechat, přejděte do Nastavení > Zprávy > Ponechat zprávy. Pak vyberte, jak dlouho chcete zprávy ponechat.

Ukládejte si zprávy na iCloud

iCloud teď umí synchronizovat celou vaši historii zpráv mezi všemi vašimi zařízeními. A to i když si třeba nastavíte úplně nové zařízení. 

Zprávy na iCloudu se aktualizují automaticky. Díky tomu uvidíte stejné zprávy všude, kde používáte iMessage. Když smažete zprávu, fotku nebo konverzaci na jednom zařízení, odebere se i z vašich ostatních zařízení. A jelikož se všechny přílohy ukládají na iCloudu, ušetříte místo na zařízení.

Zprávy na iCloudu se dají používat na iPhonu, iPadu a Macu. Přečtěte si víc o používání Zpráv na iCloudu.

Používání prediktivního textu

Díky prediktivnímu textu můžete psát a dokončovat celé věty jenom na několik klepnutí. Na základě vašich minulých konverzací a stylu vyjadřování se vám budou při psaní nabízet slova a fráze, které možná mají následovat. 

Pokud prediktivní text chcete vypnout, stiskněte a podržte tlačítko emotikon nebo , klepněte na Nastavení klávesnice a vypněte volbu Predikce. 


Skrytí upozornění

Když nechcete dostávat oznámení o zprávách, můžete použít funkci Skrýt upozornění. Přejděte do konverzace, kterou chcete ztlumit, klepněte na podrobnosti, zapněte možnost Skrýt upozornění a klepněte na Hotovo. Po zapnutí funkce Skrýt upozornění se vedle konverzace bude zobrazovat symbol nerušit. Tím se vypnou upozornění jenom pro tuto konverzaci, ne pro celé zařízení. Ostatní zprávy budete dostávat dál a na zamčené obrazovce uvidíte jejich oznámení.

Upozornění pro všechny konverzace taky můžete skrýt zapnutím funkce Nerušit. Přejděte do Nastavení a klepněte na Nerušit nebo klepnutím na Zapnout podle rozvrhu nastavte požadované časové rozmezí. Tím se v zařízení zastaví zobrazování všech oznámení.

Vyhledání příloh v konverzaci

Otevřete konverzaci a v pravém horním rohu klepněte na podrobnosti. Uvidíte části pro obrázky a přílohy. Obrázek nebo přílohu otevřete klepnutím. Nebo na obrázku či příloze můžete podržet prst a zobrazit si možnosti jako Kopírovat, Smazat a Další.

    

Odeslání a sdílení polohy

Pokud v konverzaci chcete odeslat nebo sdílet svou polohu, postupujte následovně:

 1. V pravém horním rohu konverzace klepněte na podrobnosti.
 2. Klepněte na Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu na mapě. Nebo klepněte na Sdílet moji polohu. Pak zvolte, jak dlouho svou polohu chcete sdílet. Sdílet ji můžete jednu hodinu, jeden den nebo trvale. V závislosti na vaší volbě Zprávy nastaví dočasné nebo trvalé sdílení polohy prostřednictvím funkce Najít přátele.

Další informace

 

Datum zveřejnění: Wed Jun 13 19:16:46 GMT 2018