Přenos obsahu z předchozího iOS zařízení do nového iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Nastavení nového iOS zařízení ze zálohy předchozího iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Než začnete

Pomocí Rychlého startu

Pokud máte iPhone nebo iPad, na kterém už je nainstalovaný iOS 11 nebo novější, můžete ho použít k automatickému nastavení nového zařízení. V průběhu tohoto procesu budete potřebovat obě zařízení, takže je vhodné zvolit dobu, kdy se svým aktuálním zařízením nebudete potřebovat několik minut pracovat.

Přendejte SIM kartu nebo kontaktujte operátora

Pokud nové zařízení potřebuje SIM kartu, udělejte tohle:

 • Pokud vám operátor dal novou SIM kartu, vložte ji do nového zařízení. 
 • Pokud nové zařízení používá stejný druh SIM karty jako předchozí zařízení, přemístěte SIM kartu do nového zařízení.
 • Pokud zařízení vyžaduje jiný typ SIM karty, než máte, nebo pokud si nejste jistí, ">https://support.apple.com/cs-cz/HT204039


        iPhone s obrazovkou Rychlý start

Začněte tím, že obě zařízení přiblížíte k sobě.

 1. Zapněte nové zařízení a dejte ho do blízkosti svého aktuálního zařízení s iOS 11 nebo novějším. Na aktuálním zařízení se objeví obrazovka Rychlý start a nabídne možnost nastavit nové zařízení pomocí vašeho Apple ID. Ujistěte se, že jde o Apple ID, které chcete použít, a klepněte na Pokračovat. Pokud se vám na aktuálním zařízení nezobrazuje možnost pokračování, zkontrolujte, jestli máte zapnutý Bluetooth.
 2. Počkejte, než se na novém zařízení zobrazí animace. Aktuální zařízení podržte nad novým zařízením a pak hledáčkem zaměřte animaci. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva Dokončit na novém [zařízení]. Pokud nemůžete použít fotoaparát aktuálního zařízení, klepněte na Ověřit totožnost ručně a postupujte podle zobrazených kroků. 
 3. Až se zobrazí výzva, na zařízení, které nastavujete, zadejte kód svého aktuálního zařízení.
 4. Podle pokynů nastavte na novém zařízení Touch ID nebo Face ID.
 5. Až se zobrazí výzva, na novém zařízení zadejte heslo ke svému Apple ID. Pokud máte více zařízení, je možné, že budete muset zadat i jejich kódy.
 6. Vaše nové zařízení vám nabídne, jestli chcete obnovit aplikace, data a nastavení z nejnovější zálohy na iCloudu, nebo si přejete aktualizovat zálohu vašeho stávajícího zařízení a pak všechno obnovit. Jakmile vyberete zálohu, můžete se rozhodnout, jestli chcete přenést některá nastavení související s polohou, soukromím, Apple Pay a Siri. Pokud chcete aktualizovat zálohu zařízení, ujistěte se, že na něm máte zapnutou Wi-Fi.
 7. Pokud máte Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí se dotaz, jestli chcete přenést data a nastavení Apple Watch.

Dokončení

 • Během přenosu vašich údajů, nastavení a hesel musí obě zařízení zůstat blízko u sebe.
 • Pokud je to možné, nechte nové zařízení připojené k Wi-Fi a ke zdroji napájení i potom, co ho nastavíte. Díky tomu se do něj automaticky stáhnou fotky, hudba a aplikace uložené na iCloudu.

Pomocí iCloudu

Podle postupu v této části si vytvořte zálohu předchozího zařízení na iCloudu a tu pak přeneste do nového zařízení.

        obrazovka Zálohování v nastaveních iCloudu

 

Vytvoření zálohy na iCloudu

 1. Připojte předchozí zařízení k internetu přes Wi-Fi.
 2. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu.
 3. Přesvědčte se, že je volba Záloha na iCloudu zapnutá.
 4. Klepněte na Zálohovat. 
 5. Až do dokončení procesu zařízení od Wi-Fi neodpojujte.

Přendejte SIM kartu nebo kontaktujte operátora

Pokud nové zařízení potřebuje SIM kartu, udělejte tohle:

 • Pokud vám operátor dal novou SIM kartu, vložte ji do nového zařízení. 
 • Pokud nové zařízení používá stejný druh SIM karty jako předchozí zařízení, přemístěte SIM kartu do nového zařízení.
 • Pokud zařízení vyžaduje jiný typ SIM karty, než máte, nebo pokud si nejste jistí, ">https://support.apple.com/cs-cz/HT204039

        obrazovka s volbami obnovení

 

Přenos zálohy na iCloudu do nového zařízení

 1. Zapněte nové zařízení. Měla by se zobrazit uvítací obrazovka. Pokud už máte nové zařízení nastavené, budete ho před provedením tohoto postupu muset vymazat.* 
 2. Postupujte podle pokynů, dokud neuvidíte obrazovku s nastavením Wi-Fi.
 3. Klepněte na Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit. Postupujte podle pokynů, dokud neuvidíte obrazovku Aplikace a data, a potom klepněte na Obnovit ze zálohy na iCloudu.
 4. Přihlaste se k iCloudu svým Apple ID a heslem. 
 5. Až k tomu budete vyzváni, zvolte zálohu. Podle data a velikosti zálohy se přesvědčte, že je to ta pravá. Přečtěte si, co dělat, pokud aktualizujete na novější verzi iOS.
 6. Pokud máte nějaký obsah nakoupený z iTunes nebo App Storu na různá Apple ID, budete se muset přihlásit každým z nich. Jestli si hesla nepamatujete, můžete tento krok přeskočit klepnutím na „Nemáte Apple ID nebo jste ho zapomněli?“ 
 7. Nechte zařízení připojené a počkejte, než se obnovení dokončí. Potom podle pokynů na obrazovce proveďte zbývající kroky. Pokud je to možné, nechte zařízení připojené k Wi-Fi a ke zdroji napájení i potom, co ho nastavíte. Díky tomu se do něj automaticky stáhnou fotky, hudba a aplikace uložené na iCloudu.

* Zařízení vymažete tak, že klepnete na Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Tím se ze zařízení smažou veškerá data. Zařízení se po vymazání restartuje a zobrazí se na něm uvítací obrazovka. 

Dokončení

Přečtěte si, jak obnovit Apple Watch ze zálohy a spárovat je s novým iPhonem. Pokud k synchronizaci obsahu do iOS zařízení obvykle používáte iTunes, můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat veškerý další obsah pomocí iTunes.

Pomocí iTunes

Podle postupu uvedeného v této části si vytvořte zálohu předchozího zařízení v iTunes a tu pak přeneste do nového zařízení.

Pokud nebudete mít zapnuté šifrování záloh v iTunes, nebudou se do nich z iOS zařízení nebo Apple Watch ukládat data aplikací Zdraví a Aktivita.

Vytvoření zálohy předchozího zařízení v iTunes

 1. Připojte předchozí zařízení k počítači. 
 2. Otevřete iTunes a ujistěte se, že máte nejnovější verzi
 3. Vyberte zařízení.
 4. Pokud chcete z iOS zařízení nebo Apple Watch uložit i svá data aplikací Zdraví a Aktivita, musíte zálohu zašifrovat: Zaškrtněte políčko Šifrovat zálohy [zařízení] a vytvořte heslo, které si budete pamatovat.

  Heslo si zapište a uložte na bezpečné místo, protože bez tohoto hesla nebudete moct zálohy v iTunes obnovit.Pokud svá zdravotní data a údaje o aktivitě zálohovat nepotřebujete, můžete vytvořit nešifrovanou zálohu. Jednoduše klikněte na Zálohovat.
  obrazovka iTunes se shrnutím připojeného iPhonu
 5. Po skončení procesu se v části Předvolby iTunes > Zařízení přesvědčte, že vytvoření zálohy proběhlo úspěšně. Měli byste tu vidět název zařízení spolu s datem a časem vytvoření zálohy v iTunes. Pokud jste zálohu zašifrovali, měla by vedle názvu zařízení být ikona zámku.
  obrazovka Zařízení v předvolbách iTunes

Přendejte SIM kartu nebo kontaktujte operátora

Pokud nové zařízení potřebuje SIM kartu, udělejte tohle:

 • Pokud vám operátor dal novou SIM kartu, vložte ji do nového zařízení. 
 • Pokud vaše nové zařízení používá stejný druh SIM karty jako vaše předchozí zařízení, přemístěte SIM kartu do nového zařízení.
 • Pokud zařízení vyžaduje jiný typ SIM karty, než máte, nebo pokud si nejste jistí, ">https://support.apple.com/cs-cz/HT204039

        obrazovka s volbami obnovení

 

Přeneste zálohu iTunes do nového zařízení

 1. Zapněte nové zařízení. Měla by se zobrazit uvítací obrazovka. Pokud už máte nové zařízení nastavené, budete ho před provedením tohoto postupu muset vymazat.*
 2. Postupujte podle pokynů, dokud se nedostanete na obrazovku Aplikace a data. Potom klepněte na Obnovit ze zálohy iTunes > Další.
 3. Připojte nové zařízení k počítači, na kterém jste vytvořili zálohu předchozího zařízení.
 4. Na počítači otevřete iTunes a vyberte své zařízení.
 5. Zvolte Obnovit ze zálohy. Potom vyberte zálohu. Podle data a velikosti zálohy se přesvědčte, že je to ta pravá. Přečtěte si, co dělat, pokud aktualizujete na novější verzi iOS.
 6. Jestliže obnovujete zašifrovanou zálohu, budete muset zadat heslo.
 7. Počkejte, než se proces dokončí, a potom podle pokynů na iOS zařízení proveďte zbývající kroky. Pokud je to možné, nechte zařízení připojené k Wi-Fi a ke zdroji napájení i potom, co ho nastavíte. Díky tomu se do něj automaticky stáhnou fotky, hudba a aplikace uložené na iCloudu.

* Zařízení vymažete tak, že klepnete na Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Tím se ze zařízení smažou veškerá data. Zařízení se po vymazání restartuje a zobrazí se na něm uvítací obrazovka.

Dokončení

Přečtěte si, jak obnovit Apple Watch ze zálohy a spárovat je s novým iPhonem. Anebo pokud k synchronizaci obsahu do iOS zařízení obvykle používáte iTunes, můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat veškerý další obsah pomocí iTunes.

Další nápověda

Datum zveřejnění: