Přenos obsahu z předchozího iOS zařízení do nového iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Nastavení nového zařízení ze zálohy předchozího iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Než začnete

Pomocí iCloudu

Podle postupu v této části si vytvořte zálohu předchozího zařízení na iCloudu a tu pak přeneste do nového zařízení.

Zapněte funkci Záloha iCloud     

 

Vytvoření zálohy na iCloudu

 1. Připojte předchozí zařízení k internetu přes Wi-Fi.
 2. Přejděte do Nastavení > iCloud > Záloha.
 3. Přesvědčte se, že je zapnutá Záloha iCloud.
 4. Klepněte na Zálohovat. 
 5. Až do dokončení procesu zařízení od Wi-Fi neodpojujte.

Přendejte SIM kartu nebo kontaktujte operátora

Pokud nové zařízení potřebuje SIM kartu, udělejte tohle:

 • Pokud vám operátor dal novou SIM kartu, vložte ji do nového zařízení. 
 • Pokud nové zařízení používá stejný druh SIM karty jako předchozí zařízení, přendejte SIM kartu do nového zařízení.
 • Pokud zařízení potřebuje jiný typ SIM karty, než máte, nebo pokud si nejste jistí, kontaktujte svého operátora.

Potom následujícím postupem přeneste zálohu z iCloudu do nového zařízení.

     Obrazovka Aplikace a data během nastavování iPhonu

 

Přenos zálohy na iCloudu do nového zařízení

 1. Zapněte nové zařízení. Měla by se objevit uvítací obrazovka. Pokud už máte nové zařízení nastavené, budete ho před provedením tohoto postupu muset vymazat.* 
 2. Na uvítací obrazovce přejeďte prstem zleva doprava. Postupujte podle pokynů, dokud neuvidíte obrazovku s nastavením Wi-Fi.
 3. Klepněte na Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit. Postupujte podle pokynů, dokud neuvidíte obrazovku Aplikace a data, a potom klepněte na Obnovit ze zálohy iCloud > Další.
 4. Přihlaste se k iCloudu svým Apple ID a heslem. 
 5. Až k tomu budete vyzváni, zvolte zálohu. Podle data a velikosti zálohy se přesvědčte, že je to ta pravá. Přečtěte si, co dělat, pokud aktualizujete na novější verzi iOS.
 6. Máte-li nějaký obsah nakoupený v iTunes Storu nebo App Storu na různá Apple ID, budete se muset přihlásit každým z nich. Jestli si nepamatujete hesla, můžete tento krok přeskočit klepnutím na „Nemáte Apple ID nebo jste ho zapomněli?“ 
 7. Nechte zařízení připojené a počkejte, než se obnovení dokončí. Potom podle pokynů na obrazovce proveďte zbývající kroky. Pokud je to možné, nechte zařízení připojené k Wi-Fi a ke zdroji napájení i potom, co ho nastavíte. Díky tomu se do něj automaticky stáhnou fotky, hudba a aplikace uložené na iCloudu.

* Zařízení vymažete tak, že klepnete na Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Tím se smažou veškerá data, která v zařízení jsou. Zařízení se po vymazání restartuje a objeví se na něm uvítací obrazovka.

Dokončení

Přečtěte si, jak obnovit Apple Watch ze zálohy a spárovat je s novým iPhonem. Pokud k synchronizaci obsahu do iOS zařízení obvykle používáte iTunes, můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat veškerý další obsah pomocí iTunes.

Pomocí iTunes

Podle postupu uvedeného v této části si vytvořte zálohu předchozího zařízení v iTunes a tu pak přeneste do nového zařízení.

Pokud si zálohy v iTunes nešifrujete, nebudou se do nich z iOS zařízení nebo Apple Watch ukládat zdravotní data a údaje o vaší aktivitě.

Vytvoření zálohy předchozího zařízení v iTunes

 1. Připojte předchozí zařízení k počítači. 
 2. Otevřete iTunes a ujistěte se, že máte nejnovější verzi.
 3. Vyberte zařízení.
 4. Pokud chcete z iOS zařízení nebo Apple Watch uložit i svá zdravotní data a údaje o aktivitě, musíte zálohu zašifrovat: Zaškrtněte políčko Šifrovat zálohy [zařízení] a vytvořte heslo, které si budete pamatovat.

  Heslo si zapište a uložte na bezpečné místo, protože bez tohoto hesla nebudete moct zálohy v iTunes obnovit.Pokud zdravotní data a záznamy o vašich aktivitách zálohovat nepotřebujete, můžete vytvořit nešifrovanou zálohu. Jednoduše klikněte na Zálohovat.
  Vyberte Zálohovat nebo si zálohu zašifrujte
 5. Po skončení procesu se v předvolbách iTunes > Zařízení přesvědčte, že vytvoření zálohy proběhlo úspěšně. Měli byste tu vidět název zařízení spolu s datem a časem vytvoření zálohy v iTunes. Pokud jste zálohu zašifrovali, měla by vedle názvu zařízení být ikona  .
  Zálohu najdete v předvolbách iTunes > Zařízení

Přendejte SIM kartu nebo kontaktujte operátora

Pokud nové zařízení potřebuje SIM kartu, udělejte tohle:

 • Pokud vám operátor dal novou SIM kartu, vložte ji do nového zařízení. 
 • Pokud vaše nové zařízení používá stejný druh SIM karty jako vaše předchozí zařízení, přendejte SIM kartu do nového zařízení.
 • Pokud zařízení potřebuje jiný typ SIM karty, než máte, nebo pokud si nejste jistí, kontaktujte svého operátora.

Potom podle následujícího postupu přeneste zálohu v iTunes do nového zařízení.

     Obrazovka Aplikace a data během nastavování iPhonu

 

Přeneste zálohu iTunes do nového zařízení

 1. Zapněte nové zařízení. Měla by se objevit uvítací obrazovka. Pokud už máte nové zařízení nastavené, budete ho před provedením tohoto postupu muset vymazat.*
 2. Na uvítací obrazovce přejeďte prstem zleva doprava, dokud se nedostanete na obrazovku Aplikace a data, kde klepněte na Obnovit ze zálohy iTunes > Další.
 3. Připojte nové zařízení k počítači, na kterém jste vytvořili zálohu předchozího zařízení.
 4. Na počítači otevřete iTunes a vyberte své zařízení.
 5. Zvolte Obnovit ze zálohy. Potom vyberte zálohu. Podle data a velikosti zálohy se přesvědčte, že je to ta pravá. Přečtěte si, co dělat, pokud aktualizujete na novější verzi iOS.
 6. Jestliže obnovujete zašifrovanou zálohu, budete muset zadat heslo.
 7. Počkejte, než se proces dokončí, a potom podle pokynů na iOS zařízení proveďte zbývající kroky. Pokud je to možné, nechte zařízení připojené k Wi-Fi a ke zdroji napájení i potom, co ho nastavíte. Díky tomu se do něj automaticky stáhnou fotky, hudba a aplikace uložené na iCloudu.

* Zařízení vymažete tak, že klepnete na Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Tím se smažou veškerá data, která v zařízení jsou. Zařízení se po vymazání restartuje a objeví se na něm uvítací obrazovka.

Dokončení

Přečtěte si, jak obnovit Apple Watch ze zálohy a spárovat je s novým iPhonem. Anebo pokud k synchronizaci obsahu do iOS zařízení obvykle používáte iTunes, můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat veškerý další obsah pomocí iTunes.

Další nápověda

Naposledy upraveno: