Používání nástroje Apple Hardware Test na Macu

Apple Hardware Test obsahuje sadu diagnostických testů, které otestují hardware vašeho Macu.

Když se vám podaří izolovat problém s Macem na poruchu hardwaru, můžete pomocí nástroje Apple Hardware Test zkusit určit, která hardwarová součást problém způsobuje.

Pokud byl váš Mac uveden na trh po červnu 2013, postupujte podle návodu pro používání nástroje Apple diagnostika

Používání nástroje Apple Hardware Test

  1. Odpojte všechna externí zařízení kromě klávesnice, myši, displeje, ethernetového připojení (pokud ho používáte) a napájecího adaptéru. Pokud všechna ostatní zařízení neodpojíte, může Apple Hardware Test zobrazit chybovou zprávu. 
  2. Ujistěte se, že je Mac na pevném, rovném a stabilním povrchu a že je dobře odvětrávaný.
  3. Vypněte Mac.
  4. Zapněte Mac a hned podržte klávesu D. Klávesu nepouštějte, dokud se nezobrazí ikona nástroje Apple Hardware Test:
  5. Vyberte jazyk a klikněte na šipku doprava. Pokud nepoužíváte myš, můžete jazyk vybrat šipkami nahoru a dolů. Potom stiskněte Enter.
  6. Testování spustíte tak, že kliknete na tlačítko Test nebo stisknete klávesu T nebo Enter. Pokud chcete, můžete ještě přes spuštěním testu zapnout volbu Perform extended testing (Provést rozšířené testování). Tím spustíte důkladnější testování, které trvá delší dobu.
  7. Až bude test hotový, projděte si jeho výsledky v okně vpravo dole.
  8. Apple Hardware Test ukončíte tím, že ve spodní části okna kliknete na Restartovat nebo Vypnout.

Další informace

  • Některé Macy dodávané s OS X Lion 10.7 nebo novějším dokážou Apple Hardware Test spustit z internetu, pokud na spouštěcím disku Apple Hardware Test není nebo když při spouštění podržíte klávesy Alt-D. K tomu je potřeba připojení k internetu přes Ethernet nebo Wi-Fi.
  • Pokud používáte OS X Lion 10.7 nebo starší a Apple Hardware Test se vám nedaří spustit, podívejte se, jestli nemáte instalační disk OS X pojmenovaný Applications Install Disc 2. Vložte disk do interní optické jednotky nebo externí jednotky Apple SuperDrive a pak proveďte výše uvedený postup. Pokud používáte MacBook Air (konec roku 2010), připojte místo toho do USB portu flash disk MacBook Air Software Reinstall.
Datum zveřejnění: