Kombinace kláves při spouštění Macu

Přečtěte si o funkcích a nástrojích Macu, ke kterým se můžete dostat podržením jedné nebo několika kláves při spouštění. 

Tyto kombinace kláves podržte hned potom, co stisknutím tlačítka napájení zapnete Mac, nebo hned potom, co se Mac začne restartovat. Držte je stisknuté, dokud nenastane popisované chování.

Pokud máte na Macu nastavené heslo firmwaru, jsou všechny tyto klávesové zkratky vypnuté (kromě několika, které jsou popsané dále).

Kombinace kláves Popis
Shift (⇧) Spuštění v bezpečném režimu.
Alt (⌥) Spuštění do Správce spouštění, který umožňuje zvolit jiný startovací disk, pokud je k dispozici. 
Pokud na Macu máte nastavené heslo firmwaru, zobrazí se výzva k jeho zadání.
D Spuštění do vestavěného nástroje Apple Hardware Test nebo Apple diagnostika, podle modelu vašeho Macu. Stisknutím kláves Alt-D spustíte počítač do internetové verze příslušného nástroje.
N Spuštění z kompatibilního serveru NetBoot, pokud je k dispozici. Jestli chcete použít výchozí spouštěcí obraz ze serveru NetBoot, podržte místo toho klávesy Alt-N.
Počítače s čipem Apple T2 tuto klávesu při spouštění nepodporují.
Command (⌘)-R Spuštění vestavěného systému Zotavení macOS. Podržením kláves Alt-Command-R nebo Shift-Alt-Command-R spustíte internetovou verzi nástroje Zotavení macOS. Zotavení macOS nainstaluje různé verze macOS podle toho, kterou klávesovou zkratku při spouštění počítače stisknete.
Alt-Command-P-R Resetování obsahu paměti NVRAM (nebo PRAM).
Když máte nastavené heslo firmwaru, Mac tuto klávesovou zkratku ignoruje nebo se spustí do Zotavení macOS. Pokud chcete resetovat paměť NVRAM, nejprve heslo firmwaru vypněte.
Command-S Spuštění v režimu jednoho uživatele.
T Spuštění v režimu cílového disku.
Command-V Spuštění v režimu s podrobným protokolováním.
Vysunout (⏏), F12, tlačítko myši nebo tlačítko trackpadu Vysunutí vyměnitelného média, například optického disku.

Tyto kombinace fungují na počítačích Mac s procesory Intel. Další klávesové zkratky jsou dostupné po spuštění Macu.

Datum zveřejnění: