Kombinace kláves při spouštění Macu

Přečtěte si o funkcích a nástrojích Macu, ke kterým se můžete dostat podržením jedné nebo několika kláves při spouštění. 

Tyto kombinace kláves podržte hned potom, co stisknutím tlačítka napájení zapnete Mac, nebo hned potom, co se Mac začne restartovat. Držte je stisknuté, dokud nenastane popisované chování.

Pokud máte na Macu nastavené heslo firmwaru, všechny tyto kombinace kláves jsou zakázané, s výjimkou některých popsaných níže. 

Command (⌘)-R: Spuštění vestavěného systému Zotavení macOS. Nebo podržením kláves Alt-Command-R nebo Shift-Alt-Command-R spusťte internetovou verzi nástroje Zotavení macOS. Zotavení macOS nainstaluje různé verze macOS podle toho, kterou kombinaci kláves při spouštění počítače stisknete. Pokud na Macu máte nastavené heslo firmwaru, zobrazí se výzva k jeho zadání.

Alt (⌥): Spuštění do Správce spouštění, který umožňuje zvolit jiný startovací disk, pokud je k dispozici. Pokud na Macu máte nastavené heslo firmwaru, zobrazí se výzva k jeho zadání.

Alt-Command-P-R: Resetování NVRAM nebo PRAM. Pokud máte na Macu nastavené heslo firmwaru, je tato kombinace kláves ignorována nebo se spustí Zotavení macOS. 

Shift (⇧): Spuštění v bezpečném režimu

D: Spuštění do vestavěného nástroje Apple Hardware Test nebo Diagnostika Apple, podle modelu vašeho Macu. Můžete taky stisknutím kláves Alt-D spustit počítač do internetové verze tohoto nástroje.

N: Spuštění ze serveru NetBoot, pokud váš Mac podporuje síťové startovací svazky. Jestli chcete použít výchozí spouštěcí obraz ze serveru, podržte místo toho klávesy Alt-N.

Command-S: Spuštění v režimu jednoho uživatele. Tato kombinace kláves vyžaduje macOS High Sierra nebo starší

T: Spuštění v režimu cílového disku.

Command-V: Spuštění v komentovaném režimu.

Vysunutí (⏏) nebo F12 nebo tlačítko myši nebo tlačítko trackpadu: Vysunutí vyměnitelného média, například optického disku.

Další informace

Datum zveřejnění: