Kombinace kláves při spouštění Macu

Přečtěte si o funkcích a nástrojích Macu, ke kterým se můžete dostat podržením jedné nebo několika kláves při spouštění. 

Na Macu s čipem Apple

Zapněte Mac s čipem Apple a držte tlačítko napájení, dokud se neotevře okno s volbami spuštění. Zde můžete Mac spustit z jiného disku, spustit ho v bezpečném režimu, použít Zotavení macOS nebo využít další možnosti. Přečtěte si více o těchto možnostech, včetně nástroje Zotavení macOS

Na Macu s čipem Intel

Tyto kombinace kláves podržte hned potom, co stisknutím tlačítka napájení zapnete Mac, nebo potom, co se Mac začne restartovat. Držte je stisknuté, dokud nenastane popisované chování.

 • Command (⌘)-R: Spuštění vestavěného systému Zotavení macOS. Podržením kláves Alt-Command-R nebo Shift-Alt-Command-R můžete taky spustit internetovou verzi nástroje Zotavení macOS. Zotavení macOS nainstaluje různé verze macOS podle toho, kterou kombinaci kláves stisknete. Pokud máte na Macu nastavené heslo firmwaru, zobrazí se výzva k jeho zadání.
 • Option (⌥) nebo Alt: Spuštění do Správce spouštění, který umožňuje zvolit jiný dostupný startovací disk nebo svazek, pokud je k dispozici. Pokud máte na Macu nastavené heslo firmwaru, zobrazí se výzva k jeho zadání.
 • Alt-Command-P-R: Resetování NVRAM nebo PRAM. Pokud máte na Macu nastavené heslo firmwaru, je tato kombinace kláves ignorována nebo se Mac spustí do Zotavení macOS
 • Shift (⇧): Spuštění v bezpečném režimu. Tato možnost není k dispozici, když je nastavené heslo firmwaru.
 • D: Spuštění do utility Apple diagnostika. Můžete taky stisknutím kláves Alt-D spustit počítač do internetové verze této utility. Tato možnost není k dispozici, když je nastavené heslo firmwaru.
 • N: Spuštění ze serveru NetBoot, pokud váš Mac podporuje síťové startovací svazky. Jestli chcete použít výchozí spouštěcí obraz ze serveru, podržte místo toho klávesy Alt-N. Tato možnost není k dispozici, když je nastavené heslo firmwaru.
 • Command-S: Spuštění v režimu jednoho uživatele. Tato možnost není k dispozici v macOS Mojave nebo novějším nebo když je nastavené heslo firmwaru.
 • T: Spuštění v diskovém režimu. Tato možnost není k dispozici, když je nastavené heslo firmwaru.
 • Command-V: Spuštění v komentovaném režimu. Tato možnost není k dispozici, když je nastavené heslo firmwaru.
 • Vysunutí (⏏) nebo F12 nebo tlačítko myši nebo tlačítko trackpadu: Vysunutí vyměnitelného média, například optického disku. Tato možnost není k dispozici, když je nastavené heslo firmwaru.

Když kombinace kláves při spuštění nefunguje, může pomoci některé z následujících řešení:

 • Nezapomeňte všechny klávesy držet stisknuté současně, ne postupně. 
 • Vypněte Mac. Pak stisknutím tlačítka napájení Mac zapněte. Jakmile se Mac začne spouštět, stiskněte a podržte požadovanou kombinaci kláves. Před jejich stisknutím může být nutné počkat pár sekund, aby Mac mohl rozpoznat klávesnici. Některé klávesnice mají indikátor, který při spouštění krátce blikne, což znamená, že klávesnice byla rozpoznána a je připravena k použití.
 • Pokud používáte bezdrátovou klávesnici, připojte její přijímač pokud možno přímo do Macu. Nebo použijte vestavěnou nebo kabelovou klávesnici. Pokud používáte klávesnici pro PC, třeba tu s klávesou Windows, zkuste radši použít klávesnici pro Mac.
 • Pokud používáte Boot Camp ke spuštění do systému Microsoft Windows, nastavte spouštění do macOS v předvolbách startovacího disku. Pak počítač vypněte nebo restartujte a zkuste to znova.
Datum zveřejnění: