Když nejde připojit naslouchátko s certifikací Made for iPhone

Naslouchátko s certifikací Made for iPhone někdy nemusí jít k iPhonu, iPadu nebo iPodu touch připojit. Tento postup vám může pomoct.

Nejdřív zkontrolujte, jestli používáte nejnovější verzi iOS.

Pokud nejde naslouchátko s certifikací Made for iPhone pořád připojit, použijte tento postup:

  1. Stiskem tlačítka spánku uspěte displej.
  2. Počkejte asi pět sekund a potom stiskem tlačítka spánku displej znova probuďte.
    Zařízení nemusíte odemykat.
  3. Otevřete Ovládací centrum a podívejte se, jestli se naslouchátko připojilo. Název naslouchátka najdete vedle položky AirDrop.
     Ovládací centrum
  4. Pokud není naslouchátko pořád připojené, klepněte na Nastavení > Bluetooth a několik sekund počkejte.
  5. Podívejte se znova do Ovládacího centra, jestli se naslouchátko připojilo. 

Tento dokument bude aktualizován podle toho, jak budou k dispozici nové informace.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: