Uplatňování dárkových karet a obsahových kódů App Storu a iTunes

Uplatněním dárkových karet si můžete ke svému Apple ID připsat kredit a za něj pak nakupovat v App Storu, iTunes Storu a Apple Books, pořídit předplatné Apple Music nebo navýšit tarif úložiště na iCloudu.

Dárková karta App Storu a iTunes a dárková karta Apple Music.

V závislosti na částce dárkové karty* ji můžete uplatnit pro několik měsíců individuálního předplatného Apple Music najednou. Přečtěte si, co dělat, když máte dárkovou kartu Apple Storu nebo nevíte, jaký typ karty vlastně máte.

Na některé položky App Storu, iTunes Storu nebo Knihkupectví Apple Books je možné uplatnit taky propagační obsahové kódy.

Uplatnění dárkové karty nebo kódu

 

Pokud k zařízení nejste přihlášení tím Apple ID, ke kterému chcete kredit obchodu připsat, proveďte postup pro uplatnění uvedený níže. Přečtěte si, co dělat, když se vám zobrazí výstražná zpráva nebo když nemůžete uplatnit dárkovou kartu nebo obsahový kód App Storu a iTunes

* Dárkové karty App Storu a iTunes nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech. Podívejte se, jestli je připsání kreditu z dárkové karty na Apple ID dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Vyhledejte kód pro uplatnění

Při uplatňování dárkové karty budete požádáni o kód pro uplatnění uvedený na kartě. Sloupněte nebo opatrně seškrabejte štítek na zadní straně dárkové karty, abyste odhalili 16místný kód začínající na X. Pokud je váš kód nečitelný nebo poškozený, kontaktujte podporu Apple.

Příklad dárkové karty iTunes s 16místným kódem.

Propagační obsahové kódy nemusí mít samolepku, nemusí být 16místné a nemusí začínat písmenem X.

Pokud máte starší kartu, číslo může být na různých místech. Například:

Dárková karta iTunes s 16místným kódem v pravém horním rohu.

Dárková karta iTunes s 16místným kódem uprostřed.

Dárková karta iTunes s 16místným kódem napravo, nad čárovým kódem.

 

 

iPhone X předvádějící metodu Použít fotoaparát.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete aplikaci App Store.
 2. Klepněte na Dnes a pak na tlačítko Můj účet nebo na svoji fotku v pravém horním rohu.
 3. Klepněte na „Uplatnit poukázku nebo kód“ a přihlaste se svým Apple ID. Přečtěte si, co dělat, když zapomenete své Apple ID
 4. Pokud k přidání dárkové karty chcete použít fotoaparát iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, klepněte na Použít fotoaparát. Podle pokynů na obrazovce sejměte kód k uplatnění.
  Pokud se nacházíte v určitých zemích nebo oblastech nebo pokud máte starší kartu, možná ji budete muset zadat ručně: klepněte na „Kód můžete zadat také ručně“ a řiďte se uvedeným postupem.
  • Pokud máte dárkovou kartu App Storu a iTunes, zadejte 16místný kód začínající písmenem X, který najdete na zadní straně karty.
  • Pokud máte slevový nebo obsahový kód, zadejte kód ze zadní strany karty.
 5. Klepněte na Hotovo.

Přečtěte si, co dělat, když se vám zobrazí výstražná zpráva nebo když se vám nedaří uplatnit dárkovou kartu App Storu a iTunes, dárkovou kartu Apple Music nebo obsahový kód.

Mac nebo PC

 1. Otevřete iTunes nebo App Store.
 2. V App Storu se přihlaste svým Apple ID, klikněte na své jméno nebo fotku v levém dolním rohu a zvolte Uplatnit dárkovou kartu.
  V iTunes zvolte Účet > Uplatnit z řádku nabídky nahoře na obrazovce nebo v horní části okna iTunes a přihlaste se svým Apple ID.Nabídka Účet v iTunes s vybranou položkou Uplatnit.
 3. Pokud k přidání dárkové karty chcete použít kameru počítače, klepněte na Použít fotoaparát. Podle pokynů na obrazovce sejměte kód k uplatnění.
  Pokud se nacházíte v určitých zemích nebo oblastech nebo pokud máte starší kartu, možná kód budete muset zadat ručně do pole „Kód můžete zadat také ručně“, pak se řiďte uvedeným postupem. Nakonec klikněte na Uplatnit.
  • Pokud máte dárkovou kartu App Storu a iTunes, zadejte 16místný kód začínající písmenem X, který najdete na zadní straně karty.
  • Pokud máte slevový nebo obsahový kód, zadejte kód ze zadní strany karty.

Přečtěte si, jak po uplatnění kódu zobrazit kredit na vašem Apple ID. Přečtěte si, co dělat, když se vám zobrazí výstražná zpráva nebo když nemůžete uplatnit dárkovou kartu nebo obsahový kód App Storu a iTunes.

Zařízení s Androidem

Dárkové karty App Storu a iTunes můžete využít i na měsíce individuálního předplatného Apple Music na telefonu s Androidem.

 1. Otevřete aplikaci Apple Music.
 2. Dole na obrazovce klepněte na Library (Knihovna), For You (Pro vás), Browse (Procházet) nebo Radio.
 3. Klepněte na tlačítko nabídky tlačítko Sort Options a pak na Account Settings (Nastavení účtu). Pokud volbu Account Settings nevidíte, klepněte na Settings (Nastavení), Sign In (Přihlásit se), přihlaste se svým Apple ID, klepněte na tlačítko Zpět tlačítko Navigate Up a pak znova na tlačítko nabídky tlačítko Sort Options.
 4. Klepněte na Redeem Gift Card or Code (Uplatnit dárkovou kartu nebo kód).
 5. Zadejte kód ze zadní strany karty a klepněte na Redeem (Uplatnit).

Můžete být dotázáni, jestli chcete kartu použít k předplacení měsíců služby. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, částka karty se připíše jako kredit na vaše Apple ID a bude se využívat každý měsíc tak dlouho, dokud bude kredit dostatečný pro předplatné na další měsíc.

Další informace

Funkce App Storu a iTunes Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti. Podívejte se, co je dostupné ve vaší zemí nebo oblasti.

Datum zveřejnění: