Uplatnění dárkových karet App Storu a iTunes, dárkových karet Apple Music a obsahových kódů

Uplatněním dárkových karet si můžete ke svému Apple ID připsat kredit obchodu a za něj pak nakupovat v App Storu, iTunes Storu anebo si navýšit tarif úložiště na iCloudu.

Dárková karta App Storu a iTunes a dárková karta Apple Music.

V závislosti na typu vaší dárkové karty se vám při uplatňování můžou zobrazit různé možnosti:

 • Pokud máte dárkovou kartu App Storu a iTunes, jejím uplatněním získáte kredit obchodu.
 • Pokud máte dárkovou kartu Apple Music, můžete ji uplatnit buď na předplatné Apple Music,1 nebo za ni získat kredit v obchodu.

Na některé položky App Storu, iTunes Storu nebo Knihkupectví Apple Books je možné uplatnit taky propagační obsahové kódy.

Uplatnění dárkové karty nebo kódu

 

Pokud k zařízení nejste přihlášení tím Apple ID, ke kterému chcete kredit obchodu připsat, proveďte postup pro uplatnění uvedený dole. Podívejte, co dělat, když je vaše karta neaktivní, když už byla uplatněna nebo když vám nejde uplatnit dárková karta App Storu a iTunes, dárková karta Apple Music nebo obsahový kód.

1. Pokud jste nikdy neměli předplatné Apple Music a uplatníte dárkovou kartu Apple Music, počet měsíců uvedený na kartě se začne počítat až po standardním zkušebním období (pokud na něj máte nárok). Měsíce předplatného Apple Music z dárkové karty Apple Music se nedají přičíst k rodinnému předplatnému, studentskému předplatnému ani k předplatnému, které je součástí balíčku podporovaného mobilního operátora.

Vyhledejte kód pro uplatnění

Při uplatňování dárkové karty budete požádáni o kód pro uplatnění uvedený na kartě. Sloupněte nebo opatrně seškrabejte štítek na zadní straně dárkové karty, abyste odhalili 16místný kód začínající na X.

Příklad dárkové karty iTunes s 16místným kódem.

Propagační obsahové kódy nemusí mít samolepku, nemusí být 16místné a nemusí začínat písmenem X.

Pokud máte starší kartu, číslo může být na různých místech. Například:

Dárková karta iTunes s 16místným kódem v pravém horním rohu.

Dárková karta iTunes s 16místným kódem uprostřed.

Dárková karta iTunes s 16místným kódem napravo, nad čárovým kódem.

 

 

iPhone X předvádějící metodu Použít fotoaparát.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete aplikaci App Store.
 2. Klepněte na Dnes a pak na tlačítko Můj účet nebo na svoji fotku v pravém horním rohu.
 3. Klepněte na „Uplatnit poukázku nebo kód“ a přihlaste se svým Apple ID. Přečtěte si, co dělat, když zapomenete své Apple ID
 4. Pokud k přidání dárkové karty chcete použít fotoaparát iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, klepněte na Použít fotoaparát. Podle pokynů na obrazovce sejměte kód k uplatnění.
  Pokud se nacházíte v určitých zemích nebo oblastech nebo pokud máte starší kartu, možná ji budete muset zadat ručně: klepněte na „Kód můžete zadat také ručně“ a řiďte se uvedeným postupem.
  • Pokud máte dárkovou kartu App Storu a iTunes nebo dárkovou kartu Apple Music, zadejte 16místný kód začínající písmenem X, který najdete na zadní straně karty.
  • Pokud máte slevový nebo obsahový kód, zadejte kód ze zadní strany karty.
 5. Klepněte na Hotovo.

Přečtěte si, co dělat, když se vám zobrazí výstražná zpráva nebo když se vám nedaří uplatnit dárkovou kartu App Storu a iTunes, dárkovou kartu Apple Music nebo obsahový kód.

Z kreditu vašeho Apple ID se budou odečítat všechny nákupy ve Storech, včetně předplatného Apple Music a tarifu úložiště na iCloudu, dokud ho úplně nevyčerpáte. Přečtěte si, jak zobrazit zůstatek kreditu.

Mac nebo PC

 1. Otevřete iTunes nebo App Store.
 2. V App Storu se přihlaste svým Apple ID, klikněte na své jméno nebo fotku v levém dolním rohu a zvolte Uplatnit dárkovou kartu.
  V iTunes zvolte Účet > Uplatnit z řádku nabídky nahoře na obrazovce nebo v horní části okna iTunes a přihlaste se svým Apple ID.Nabídka Účet v iTunes s vybranou položkou Uplatnit.
 3. Pokud k přidání dárkové karty chcete použít kameru počítače, klepněte na Použít fotoaparát. Podle pokynů na obrazovce sejměte kód k uplatnění.
  Pokud se nacházíte v určitých zemích nebo oblastech nebo pokud máte starší kartu, možná kód budete muset zadat ručně do pole „Kód můžete zadat také ručně“, pak se řiďte uvedeným postupem. Nakonec klikněte na Uplatnit.
  • Pokud máte dárkovou kartu App Storu a iTunes nebo dárkovou kartu Apple Music, zadejte 16místný kód začínající písmenem X, který najdete na zadní straně karty.
  • Pokud máte slevový nebo obsahový kód, zadejte kód ze zadní strany karty.

Přečtěte si, co dělat, když se vám zobrazí výstražná zpráva nebo když se vám nedaří uplatnit dárkovou kartu App Storu a iTunes, dárkovou kartu Apple Music nebo obsahový kód.

Z kreditu vašeho Apple ID se budou odečítat všechny nákupy ve Storech, včetně předplatného Apple Music a tarifu úložiště na iCloudu, dokud ho úplně nevyčerpáte. Přečtěte si, jak zobrazit zůstatek kreditu.

Zařízení s Androidem

Na zařízení s Androidem můžete uplatnit dárkové karty Apple Music.

 1. Otevřete aplikaci Apple Music a klepněte na . Když vidíte možnost Sign in (Přihlásit), klepněte na ni, zadejte své Apple ID a heslo a klepněte na tlačítko Sign In. Pak znova klepněte na .
 2. Klepněte na Settings (Nastavení).
 3. Klepněte na Account Settings (Nastavení účtu).
 4. Klepněte na Redeem Gift Card or Code (Uplatnit dárkovou kartu nebo kód).
 5. Zadejte kód ze zadní strany karty a znova klepněte na Redeem (Uplatnit).

Další informace

Funkce App Storu a iTunes Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Datum zveřejnění: