Bezdrátová klávesnice, myš a trackpad Apple: Instalace baterií

Přečtěte si, jak nainstalovat baterie do klávesnice Apple Wireless Keyboard, myši Apple Wireless Mouse nebo Apple Magic Trackpadu.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Myš Apple Magic Mouse

Poznámka: Myš vyžaduje dvě (2) tužkové baterie AA.

Výměna baterií v bezdrátové myši Apple:

 1. Otočte myš a vypněte ji.
 2. Odstraňte kryt přihrádky na baterie a vložte dvě baterie AA. Zkontrolujte správné umístění kladného a záporného pólu u obou baterií (viz obrázek níže).

 3. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.

Další informace o bateriích v myši Apple Magic Mouse.

Zpět na začátek

Bezdrátová klávesnice Apple (2009)

Poznámka: Klávesnice vyžaduje dvě (2) tužkové baterie AA.

 1. Vypněte klávesnici.
 2. Pomocí mince vyšroubujte kryt přihrádky na baterie.

 3. Vložte dvě baterie AA do přihrádky. Zkontrolujte správné umístění kladného pólu baterií.

 4. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.
 5. Zapněte klávesnici.

Další informace o bateriích v bezdrátové klávesnici Apple (2009).

Zpět na začátek

Apple Magic Trackpad

Poznámka: Zařízení vyžaduje dvě (2) tužkové baterie AA.

 1. Vypněte trackpad.
 2. Pomocí mince vyšroubujte kryt přihrádky na baterie.

 3. Vložte baterie do přihrádky (viz obrázek níže).

Důležité: Zkontrolujte, zda jste kladný a záporný pól baterií vložili do trackpadu správným směrem (viz obrázek výše). Nejsou-li baterie nainstalované správně, trackpad se nezapne.

Další informace o bateriích v Apple Magic Trackpadu.

Zpět na začátek

Myš Apple Wireless Mighty Mouse

 

Poznámka: Myš vyžaduje dvě (2) tužkové baterie AA.

 1. Otočte myš a vypněte ji.
 2. Odstraňte kryt přihrádky na baterie.

 3. Vložte baterie do přihrádky (viz obrázek výše). Zkontrolujte, zda jste kladný a záporný pól baterií vložili do přihrádky správným směrem (viz obrázek). Nejsou-li baterie nainstalované správně, myš se nezapne.
 4. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.
 5. Zapněte myš.

Další informace o bateriích v myši Apple Wireless Mighty Mouse.

Zpět na začátek

Bezdrátová klávesnice Apple (2007)

Poznámka: Klávesnice vyžaduje tři (3) tužkové baterie AA. 

 1. Vypněte klávesnici.
 2. Pomocí mince vyšroubujte kryt přihrádky na baterie.

 3. Vložte baterie do přihrádky. Zkontrolujte, zda jste kladný a záporný pól baterií vložili do klávesnice správným směrem (viz obrázek). Nejsou-li baterie nainstalované správně, klávesnice se nezapne.

 4. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.

Další informace o bateriích v Bezdrátové klávesnici Apple (2007).

Zpět na začátek

Bezdrátová myš Apple

Poznámka: Myš vyžaduje dvě (2) tužkové baterie AA.

 1. Otočte myš a vypněte ji.
 2. Odstraňte kryt přihrádky na baterie.

 3. Vložte baterie do přihrádky. Zkontrolujte, zda jste kladný a záporný pól baterií vložili do přihrádky správným směrem (viz obrázek). Nejsou-li baterie nainstalované správně, myš se nezapne.
 4. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.
 5. Chcete-li myš začít používat, zapněte ji.

Další informace o bateriích v bezdrátové myši Apple.

Zpět na začátek

Bezdrátová rozšířená klávesnice Apple (bílá)

Poznámka: Klávesnice vyžaduje čtyři (4) tužkové baterie AA.

 1. Otočte klávesnici a vypněte ji.
 2. Odstraňte kryt přihrádky a vyjměte baterie.
 3. Vložte baterie do přihrádky. Zkontrolujte, zda jste kladný a záporný pól baterií vložili do klávesnice správným směrem (viz obrázek). Nejsou-li baterie nainstalované správně, klávesnice se nezapne.

 4. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.
 5. Zapněte klávesnici.

Další informace o bateriích v bezdrátové rozšířené klávesnici Apple.

Zpět na začátek

Další informace

   

Typy baterií

Bezdrátové zařízení Apple bylo dodáno s vloženými tužkovými bateriemi AA. Můžete je nahradit alkalickými, lithiovými nebo dobíjecími bateriemi AA.

Upozornění: Nekombinujte různé typy baterií (například alkalické a lithiové baterie) ani staré a nové baterie. Nepokoušejte se baterie otevřít, nepropichujte je ani je neinstalujte opačným směrem. Nevhazujte je do ohně, vody a nevystavujte je nadměrným teplotám. Nenabíjejte baterie AA, které nejsou dobíjecí. Držte baterie mimo dosah dětí. Vždy vyměňujte nebo dobíjejte všechny baterie současně.

Důležité: Při likvidaci baterií dodržujte místní zákony a pravidla ochrany životního prostředí.

Ukazatel úrovně baterií

 • Pokud chcete zkontrolovat úroveň baterií, zvolte Apple (>) Předvolby systému a z nabídky Zobrazení vyberte zařízení, které chcete zkontrolovat (myš, klávesnice nebo trackpad).
 • Indikátor úrovně baterie je v levém dolním rohu.

Dlouhodobé uložení

Bezdrátová zařízení Apple jsou navržena tak, aby při nečinnosti přešla kvůli úspoře energie do režimu spánku. Pokud nebudete bezdrátové zařízení delší dobu používat, vypněte ho. Pokud zařízení nebudete používat déle než tři týdny, měli byste z něj před dlouhodobým uložením baterie vyjmout.

 

Zpět na začátek

Datum zveřejnění: