Žádosti o nákupy a nakupování s funkcí Schvalování nákupů

S funkcí Schvalování nákupů můžete svým dětem poskytnout svobodu vlastních rozhodnutí a zároveň mít kontrolu nad jejich útratami.

Když používáte funkci Schvalování nákupů a Rodinné sdílení, pak kdykoli dítě provede nový nákup nebo si stáhne bezplatný obsah, organizátorovi rodiny přijde žádost o schválení. Organizátor může přímo ze svého iPhonu, iPadu nebo iPodu touch položku zkontrolovat a nákup schválit nebo zamítnout. Může jít třeba o obsah z iTunes, Apple Books nebo App Storu, nákupy v aplikacích nebo úložiště na iCloudu.

Pokud organizátor rodiny nákup schválí, obsah se automaticky stáhne do zařízení příslušného člena rodiny. Pokud organizátor žádost zamítne, nic se nekoupí ani nestáhne.

Zapnutí Schvalování nákupů

Organizátor rodiny může Schvalování nákupů zapnout u kteréhokoli člena rodiny, který není plnoletý. Schvalování nákupů je standardně zapnuté u všech dětí mladších 13 let. Když budete do své rodinné skupiny zvát osobu mladší 18 let, zobrazí se dotaz, jestli chcete Schvalování nákupů zapnout.*

Následujícím postupem zapnete nebo vypnete Schvalování nákupů pro členy vaší rodinné skupiny, kterým ještě nebylo 18 let.* Pokud nějaký člen rodiny dosáhne 18 let* a vy mu vypnete Schvalování nákupů, nebudete ho moct znova zapnout.

iPhone, iPad nebo iPod touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] a klepněte na Rodinné sdílení. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud a klepněte na Rodina.
 2. Klepněte na jméno člena rodiny.
 3. Klepněte na Schvalování nákupů.

Mac

 1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému > iCloud.
 2. Klepněte na Spravovat rodinu a vyberte jméno člena rodiny.
 3. Vyberte Schvalování nákupů.

Pokud jste účet svého dítěte vytvořili pomocí Apple ID pro studenty, můžete pomocí Schvalování nákupů schvalovat osobní obsah, který není určený do školy. Schvalování nákupů se nevztahuje na aplikace a další obsah distribuovaný školou.


iPhone zobrazující žádost člena rodiny o schválení nákupu

Schválení nebo zamítnutí nákupu

Pokud jste organizátor, tímto postupem můžete nákupy schvalovat nebo odmítat na svém iOS zařízení nebo Macu:

 1. Otevřete oznámení a podívejte se, co chce jiný člen rodiny koupit. (Přečtěte si, jak se oznámení zobrazují na Macu a jak na iOS zařízení.)
 2. Schvalte nebo zamítněte nákup.
 3. Abyste nákup mohli schválit, budete se napřed muset přihlásit svým Apple ID a heslem.

Koupená položka se přidá k účtu dítěte a bude se sdílet se zbytkem rodinné skupiny. Oznámení se nezobrazují, když si dítě znova stáhne dřívější nákup, stáhne sdílený nákup, nainstaluje aktualizaci nebo v obchodě použije obsahový kód.

Pokud žádost zamítnete nebo nákup nepotvrdíte, do 24 hodin se smaže a dítě bude muset požádat znova.

Zapnutí dalšího schvalujícího

Organizátor může správu Schvalování nákupů povolit i dalšímu rodiči nebo opatrovníkovi, který je součástí stejné skupiny. Na schválení každého nákupu stačí souhlas jednoho dospělého a každý nákup je konečný.

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení, klepněte na člena rodiny a potom na Rodič/opatrovník. Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud > Rodina.
 • Na Macu vyberte nabídku Apple > Předvolby systému > iCloud, vyberte člena rodiny a potom vyberte Rodič/opatrovník.


iPhone zobrazující žádost o schválení nákupu aplikace Space by Tinybop

Zažádání o nákup pomocí Schvalování nákupů

Pokud u svého účtu máte zapnuté Schvalování nákupů, můžete si věci z obchodu vybírat jako obvykle, ale před dokončením nákupu se pošle žádost organizátorovi rodiny. Žádosti organizátorovi pošlete takhle:

 1. Klepněte na cenu položky, kterou si chcete koupit.
 2. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte své Apple ID a heslo.
 3. Klepněte na Zeptat se. Organizátorovi přijde žádost. Pokud je organizátor poblíž, může nákup potvrdit přímo na vašem zařízení – stačí, když klepnete na Schválit osobně. I když o jednu položku požádáte vícekrát, organizátorovi přijde jenom jedno oznámení. 

Po potvrzení nákupu se vám položka automaticky stáhne do zařízení.

 

* Věk se liší podle země nebo oblasti.

Datum zveřejnění: