Schvalování nákupů dětí pomocí Schvalování nákupů

S funkcí Schvalování nákupů můžete svým dětem poskytnout svobodu vlastních rozhodnutí a zároveň mít kontrolu nad jejich útratami.

Na iPadu se zobrazují žádosti od dětí, Madiho a Marisy, a na iPhonu a Apple Watch se zobrazuje to, co je na zařízeních dětí.

Jak funguje Schvalování nákupů

Schvalování nákupů funguje tak, že když si děti chtějí koupit nebo stáhnout novou položku, odešlou žádost organizátorovi rodiny. Organizátor rodiny může pomocí vlastního zařízení žádost schválit nebo odmítnout. Pokud například dítě chce koupit aplikaci, aplikace se zobrazí schvalovateli rodiny a ten se může rozhodnout se, zda nákup povolí.

Pokud organizátor rodiny žádost schválí a dokončí nákup, položka se automaticky stáhne do zařízení dítěte. Jestliže organizátor rodiny žádost odmítne, nákup ani stahování se neuskuteční. Pokud dítě stáhne nákup znovu, stáhne sdílený nákup, nainstaluje aktualizaci nebo použije obsahový kód, organizátor rodiny žádost neobdrží. 


Kdo může Schvalování nákupů používat

Rodiny mohou Schvalování nákupů používat po nastavení Rodinného sdílení. Organizátor rodiny může Schvalování nákupů zapnout u kteréhokoli člena rodiny, který není plnoletý. Ve výchozím nastavení je zapnuto pro všechny děti mladší 13 let. Když pozvete do rodinné skupiny někoho mladšího 18 let, budete požádáni o nastavení Schvalování nákupů.1

Pokud člen rodiny dosáhne 18 let a organizátor rodiny Schvalování nákupů vypne, nebude jej moci znovu zapnout.


Zapnutí nebo vypnutí Schvalování nákupů

Pokud jste organizátorem rodiny, k zapnutí nebo vypnutí Schvalování nákupů použijte vlastní zařízení.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete Nastavení.
 2. Klepněte na své jméno.
 3. Klepněte na Rodinné sdílení.
 4. Klepněte na Schvalování nákupů.
  iPhone zobrazující položku nabídky Schvalování nákupů.
 5. Klepněte na jméno člena rodiny.
 6. Pomocí přepínače zapněte nebo vypněte Schvalování nákupů.

Na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.
 2. Na bočním panelu klikněte na volbu Rodina.
 3. Klikněte na Podrobnosti vedle jména dítěte vpravo. 
 4. Vyberte Schvalování nákupů.

Na Macu s macOS Mojave nebo starším

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému.
 2. Potom klikněte na iCloud.
 3. Klepněte na Spravovat rodinu a vyberte jméno člena rodiny.
 4. Vyberte Schvalování nákupů.


Jak žádost schválit nebo odmítnout

Pokud jste organizátorem rodiny, použijte ke schválení nebo odmítnutí žádosti iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch nebo Mac.

 1. Otevřete oznámení a podívejte se, co chce jiný člen rodiny koupit. Nemůžete najít oznámení funkce Schvalování nákupů?
 2. Schvalte nebo zamítněte nákup.
  iPhone zobrazující žádost, kterou může rodič nebo zákonný zástupce schválit nebo zamítnout.
 3. Pokud souhlasíte, proveďte nákup přihlášením pomocí svého Apple ID a hesla.

Co dál

Zakoupená položka je přidána na účet dítěte.2 Pokud jste zapnuli sdílení nákupu, položka je taky sdílena s ostatními členy rodinné skupiny.

Pokud žádost odmítnete, vaše dítě obdrží oznámení, že jste žádost odmítli. Pokud žádost zavřete nebo neprovedete nákup, dítě musí žádost odeslat znovu. Žádosti, které odmítnete nebo zavřete, jsou po 24 hodinách smazány.

Kde najdete žádosti funkce Schvalování nákupů

Pokud si oznámení funkce Schvalování nákupů nevšimnete, je možné je najít v Oznamovacím centru na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple Watch nebo Macu.


Jak vybrat jiného schvalovatele

Organizátor rodiny může udělit jinému rodiči nebo zákonnému zástupci ve skupině, kterému je víc než 18 roků, oprávnění správy žádostí funkce Schvalování nákupů. Na schválení každého nákupu stačí souhlas jednoho dospělého a každý nákup je konečný.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na své jméno.
 3. Klepněte na Rodinné sdílení a pak na jméno člena rodiny.
 4. Klepněte na Role.
  iPhone zobrazující položku nabídky Role.
 5. Klepněte na Rodič/opatrovník.

Na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.
 2. Na bočním panelu klikněte na volbu Rodina.
 3. Klikněte na Podrobnosti vedle jména člena rodiny a vyberte Rodič/opatrovník. 

Na Macu s macOS Mojave nebo starším

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému.
 2. Klikněte na iCloud a vyberte člena rodiny.
 3. Vyberte Rodič/opatrovník.


Jak můžou děti nebo dospívající podat žádost o schválení nákupu

 1. Chcete-li koupit nebo stáhnout nějakou položku, klepněte na cenu nebo tlačítko Získat. Pokud používáte Apple Watch, dvakrát stiskněte boční tlačítko a zadejte kód.
 2. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte své Apple ID a heslo.
 3. Klepněte na Zeptat se. Pokud je rodič nebo opatrovník poblíž, klepněte na „schválit osobně“ a on může nákup schválit přímo z vašeho zařízení.
  iPhone zobrazující možnosti pro žádosti o schválení na zařízení dítěte.
 4. Jakmile rodič nebo opatrovník danou položku zakoupí, automaticky se stáhne do vašeho zařízení.2


Schvalování nákupů neplatí pro aplikace nebo obsah ze školy

Pokud byl účet dítěte vytvořen pomocí Apple ID pro studenty, dítě může používat Schvalování nákupů pro osobní nákupy mimo rámec vzdělávací instituce. Schvalování nákupů se nevztahuje na aplikace a další obsah distribuovaný školou.

1. Věk se liší podle země nebo oblasti.

2. V Jižní Koreji může být dítě po schválení žádosti o nákup požádáno o ověření věku. Přečtěte si o ověření věku v Jižní Koreji.

Datum zveřejnění: