Sdílení polohy s rodinou

V rámci Rodinného sdílení můžete s ostatními členy rodiny snadno sdílet svou polohu v aplikacích Zprávy a Najít přátele. A v aplikaci Najít iPhone jim můžete pomoct najít ztracené zařízení.

Pokud na zařízení používáte iOS 13 a novější, můžete svou polohu sdílet s přáteli a rodinou v aplikaci Najít. Jestli máte Apple Watch s watchOS 6, použijte aplikaci Najít lidi.

Jak to funguje

Organizátor rodiny zapne sdílení polohy v nastaveních Rodinného sdílení. Po zapnutí sdílení se organizátorova poloha automaticky nasdílí ostatním členům rodinné skupiny. Každý člen rodiny se pak může rozhodnout, jestli chce sdílet svou polohu. Když sdílení povolíte, ostatní členové rodiny uvidí vaši polohu v aplikacích Najít přáteleZprávy. Jestli nějaký člen rodiny používá iOS 13 a novější, uvidí vaši polohu v aplikaci Najít. Jestli má watchOS 6, uvidí vaši polohu v aplikaci Najít lidi. Stejně tak uvidíte vy jejich polohu.

Pokud máte zapnuté sdílení polohy a ztratíte zařízení nebo vám ho někdo ukradne, ostatní členové rodiny vám ho můžou pomoct najít v aplikaci Najít iPhone. Jestli nějaký člen rodiny má iOS 13 nebo novější, můžete ho poprosit, aby použil aplikaci Najít.

Sdílení polohy není podporováno v Jižní Koreji a může být nedostupné i v jiných oblastech, kde ho zakazují místní zákony.


 

Vyberte, kdy chcete sdílet polohu

V Rodinném sdílení si můžete vybrat, kdy chcete sdílet svou polohu s rodinou.

Takhle zjistíte, jestli máte sdílení polohy zapnuté:

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno].
  • V iOS 11 klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud.
 2. Klepněte na Sdílet moji polohu.
 3. Klepnutím na [jméno člena rodiny] mu nasdílíte svoji polohu.

Jestli chcete sdílení polohy zastavit, vypněte volbu Sdílet moji polohu. Tím se vaše poloha skryje před všemi členy rodiny i schválenými přáteli. Až ji budete chtít zase začít sdílet, můžete tuto volbu znova zapnout.

Vyberte, ze kterého zařízení chcete sdílet polohu

Ve výchozím nastavení sdílí polohu to zařízení, na kterém jste se přihlásili do Rodinného sdílení. Pokud polohu chcete sdílet z jiného zařízení:

 1. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno].
 2. Klepněte na Rodinné sdílení > Sdílení polohy.
 3. Klepněte na Sdílet moji polohu > Zdroj sdílení.
 4. Vybere zařízení, ze kterého chcete polohu sdílet.

Sdílení polohy a služba Najít iPhone

Když se připojíte k Rodinnému sdílení a rozhodnete se, že budete s ostatními členy rodiny sdílet svoji polohu, ti budou moct vyhledat a zabezpečit vaše ztracené zařízení.

Pokud máte na ztraceném zařízení zapnutou službu Najít iPhone, ostatní členové rodiny mají tyto možnosti:

 • Můžou si zobrazit jeho polohu a zjistit, jestli je online, nebo offline.
 • Můžou na ztraceném zařízení přehrát zvuk, který vám ho pomůže najít.
 • Pokud je na zařízení nastavený přístupový kód, můžou zařízení přepnout do režimu ztráty.
 • Můžou na dálku zařízení vymazat.*

Pokud polohu nesdílíte, nemá rodina k informacím o poloze vašich zařízení přístup. Ostatní členové rodiny vám můžou pomoct i bez polohových informací. Můžou se podívat, jestli je zařízení online, nebo offline, přehrát na něm zvuk, přepnout ho do režimu ztráty nebo ho na dálku vymazat.*

* Než bude člen rodiny moci zařízení vymazat, musí vlastník zařízení zadat heslo pro Apple ID přihlášené na vymazávaném zařízení.

Další informace

Datum zveřejnění: