Používání braillského řádku Alva BC680 na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Při používání braillského řádku Alva BC680 s VoiceOverem na iOS zařízení můžete k navigaci používat následující klávesové příkazy daného zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Předchozí položka Levý Smartpad doleva nebo Pravý Smartpad doleva
Další položka Levý Smartpad doprava nebo Pravý Smartpad doprava
Přechod na stavový řádek Levý Smartpad 2 nebo Pravý Smartpad 2
Aktivace tlačítka Zpět, pokud je k dispozici Levý Smartpad 3 nebo Pravý Smartpad 3

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Levý Smartpad dolů nebo Pravý Smartpad dolů nebo eTouch 4
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Levý Smartpad nahoru nebo Pravý Smartpad nahoru nebo eTouch 2

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Dvojité klepnutí na vybranou položku Řádek směrových kláves 1 nebo Řádek směrových kláves 2
Výběr položky pod prstem Levý Smartpad Enter nebo Pravý Smartpad Enter nebo Palec 1 nebo Palec 10
Stisknutí tlačítka plochy Levý Smartpad 1 nebo Pravý Smartpad 1

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Pozastavení nebo pokračování ve čtení Levý Smartpad 4 nebo Pravý Smartpad 4

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Panorámování doleva eTouch 1 nebo Palec 2 nebo Palec 3 nebo Palec 4 nebo Palec 5
Panorámování doprava eTouch 3 nebo Palec 6 nebo Palec 7 nebo Palec 8 nebo Palec 9
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesyŘádek 1 nebo Řádek stavových směrových kláves 1

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: