Řešení problémů s Profile Managerem v macOS Serveru

Přečtěte si, jak najít a vyřešit problémy, pokud Profile Manager nefunguje podle vašeho očekávání.

Když nemáte přístup na stránku pro správu

Základní nastavení Profile Managera najdete v aplikaci Server. Abyste se dostali na webovou stránku Profile Managera /mydevices a na webovou stránku správy, musíte použít Safari.

Ke stránce pro správu mají přístup pouze správci serveru. Formát adresy URL stránky pro správu je:

 • https://your_server's_fully_qualified_domain_name/profilemanager
  Příklad: https://www.example.com/profilemanager

Pokud chcete zaregistrovat iPhone, iPad, iPod touch nebo Mac, přejděte na:

 • https://your_server's_fully_qualified_domain_name/mydevices
  Příklad: https://www.example.com/mydevices

Pokud se nemůžete na stránku správy dostat pomocí jiného webového prohlížeče než Safari, zkuste Safari. Pokud to nelze ani se Safari, zkontrolujte server DNS. Nastavení DNS je důležité při správě nasazení Profile Managera. Pokud se Profile Manager nespustí, ujistěte se, že váš server odkazuje na spolehlivý server DNS.

Když klientům nelze předávat profily nebo aplikace

Pokud při předávání profilů nebo aplikací do klientských systémů narazíte na problémy, zkontrolujte systémový protokol v Konzoli. Pokud hlásí, že se váš server nemůže dostat na servery Apple APN, zkontrolujte konfiguraci sítě. Ujistěte se, že jsou otevřené všechny potřebné porty.

Další informace získáte zapnutím protokolování ladění APNS pomocí těchto příkazů terminálu:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool TRUE
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel -int 7
sudo killall apsd

Protokoly v aplikaci Konzole můžete zobrazit filtrováním podsystémů com.apple.apsd a com.apple.apspd.

Po zaprotokolování transakcí APNS vypněte protokolování ladění pomocí těchto příkazů terminálu:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool FALSE
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel
sudo killall apsd

Když Profile Manager vykazuje další problémy

Problémy s Profile Managerem vám můžou pomoct vyřešit protokoly Profile Managera. Symbolický odkaz s názvem „devicemgr“ najdete v /var/log. Tento soubor odkazuje na /Library/Logs/ProfileManager, kde najdete tyto protokoly:

AuditLogs
 • Soubory v tomto adresáři poskytují protokolování požadavků a odpovědí ve formátu CSV z odpovídajících protokolů služeb, například všechny příkazy odeslané do zařízení nebo všechny akce iniciované konkrétním uživatelem. Každý soubor má záhlaví, které popisuje data zaprotokolovaná v každém sloupci.
devicemgrd.log
 • Uvádí stav dotazování a synchronizace uživatelů a skupin Open Directory a Active Directory.
 • Hlásí chyby, ke kterým dochází z dotazů provedených prostřednictvím devicemgrd.
 • Zobrazuje položky související s odesíláním oznámení Push Notification.
 • Zobrazuje položky související s transakcemi DEP a VPP.
dmAuthService.log
 • Protokoluje stav pokusů o ověření webového uživatele.
dmDeviceService.log
 • Protokoluje interakce mezi Profile Managerem a zařízeními, která spravuje.
dmhttpd.log
 • Protokoluje data HTTP na vysoké úrovni pro požadavky a odpovědi služeb Profile Managera.
dmPortalService.log
 • Protokoluje požadavky a chyby z uživatelského portálu /mydevices.
dmSCEPService.log
 • Protokoluje požadavky a chyby pro službu SCEP (používá se při registraci zařízení)
dmWebAdminService.log
 • Protokoluje požadavky a chyby při používání správce webu /profilemanager.
dm_helper.log
 • Protokoluje informace související s ověřováním uživatelů souvisejícím s MDM od uživatelů sítě macOS.
dmrunnerd.log
 • Zobrazuje stav spouštění a zastavování spravovaných procesů Ruby, které podporují webovou stránku Profile Managera (/profilemanager a /mydevices). Tento protokol je někdy prázdný.
migration_tool.log
 • Zobrazuje stav a podrobnosti migrace z předchozí verze Server.app. 

php-fpm.log

 • Zobrazuje stav spouštění a zastavování jednotlivých pomocných procesů php-fpm.

php-fpm.devicemgr.log

 • Do tohoto souboru jsou protokolovány problémy s PHP.
PostgreSQL-<yyyy-mm-dd>.log
 • Protokoluje všechny dotazy pomocí databáze PostgreSQL Profile Managera, které mají za následek chybu.
 • Také protokoluje příkazy, které mění schéma databáze.
servermgr_devicemgr.log
 • Protokoluje spouštění a zastavování služby Profile Managera.

Tento protokol může poskytnout užitečné informace související s webovým serverem:

 • /var/log/apache2/service_proxy_error.log

Následující příkaz terminálu vám může poskytnout další informace:

sudo log show --info --debug --predicate "(eventMessage contains[cd] 'devicemgr') or (category contains[cd] 'HTTPServer')"

Informace o „selháních“ transakcí

Některé z těchto protokolů mohou uvádět „selhání“ nebo opakované pokusy. Většina z těchto položek se očekává a neindikuje problém. Tyto protokolované události jsou konflikty mezi souběžnými pokusy o úpravu základní databáze PostgreSQL. Tyto druhy selhání se opakují, dokud neuspějí.

Konflikty transakcí můžete identifikovat, pokud v souborech protokolu uvidíte některou z těchto poznámek:

 • Canceled on conflict out to pivot
 • could not serialize access due to concurrent update
 • @@@ Retry #X
 • @@@ Retry X

Zkontrolujte soubor apspd CFPrefs

Přejděte do /Library/Preferences/ApplePushServiceProvider, vyberte com.apple.apspd.plist a pak zvolte Soubor > Informace. Pokud je soubor větší než 5 kB, odeberte jej a restartujte proces apspd pomocí následujícího příkazu v Terminálu:

sudo killall apspd

Další informace najdete pomocí podrobného protokolování

Další informace o tom, jak problém vyřešit, jsou někdy k dispozici, pokud zvýšíte úroveň protokolu. Chcete-li shromáždit potřebné informace, problém po zvýšení úrovně protokolování reprodukujte.

Po dokončení se vraťte na původní úroveň protokolování. Pokud ponecháte úroveň protokolování na vyšší úrovni, sníží se dostupné místo na startovacím disku.

Zapnutí podrobného protokolování

Chcete-li zvýšit úroveň protokolování, použijte tento příkaz terminálu:

sudo debugDeviceMgr 4

Tím se automaticky restartuje služba Profile Managera.

Vypnutí podrobného protokolování

Chcete-li úroveň protokolování vrátit zpět do původního nastavení, použijte tento příkaz terminálu:

sudo debugDeviceMgr 1

Tím se automaticky restartuje služba Profile Managera.

Datum zveřejnění: