Když se Mac restartuje kvůli nějakému problému

Přečtěte si, co dělat, když se počítač neočekávaně vypíná nebo restartuje nebo když se objeví zpráva, že se počítač kvůli nějakému problému restartoval nebo vypnul.

Neočekávaná restartování

Ve výjimečných případech může Mac narazit na problém se softwarem nebo hardwarem, který vyžaduje restartování. Když se znova spustí, zobrazí zprávu, že se počítač restartoval kvůli určitému problému.

Neočekávaná restartování jsou obvykle způsobena softwarem instalovaným na Macu, nebo zařízeními, která jsou k němu připojená. Pokud daný problém způsobí restartování Macu při každém pokusu o spouštění, nakonec se Mac vypne. Podle následujícího postupu zkontrolujte software a hardware vašeho Macu.


Kontrola softwaru

Pokud je problém na Macu způsoben softwarem, může pomoct některý z těchto kroků:


Kontrola hardwaru

Přečtěte si, jak zkontrolovat připojená zařízení a další hardware.

Nejdřív zkontrolujte periferní zařízení

Pokud nemáte k Macu připojená žádná zařízení, přejděte k další části.

 1. Vypněte Mac.
 2. Odpojte všechna periferní zařízení jako pevné disky nebo tiskárny. Pokud máte stolní Mac, nechte k němu připojený jen displej, klávesnici a myš nebo trackpad.
 3. Zapněte Mac.
 4. Používejte Mac aspoň tak dlouho, jak dlouho obvykle trvá, než dojde k neočekávanému restartu.
 5. Pokud se nečekaně restartuje, podle dalšího postupu zkontrolujte vnitřní paměť RAM a hardware jiných výrobců.
 6. Pokud k neočekávanému restartu nedojde, vypněte Mac a připojujte periferní zařízení jedno po druhém, dokud se restart opět neobjeví.

Kontrola paměti RAM a hardwaru jiných výrobců

Některé modely počítačů Mac mají vyměnitelnou paměť (RAM). Pokud jste si do Macu v nedávné době nainstalovali novou paměť nebo pevný disk (nebo SSD), překontrolujte, jestli jsou kompatibilní a správně nainstalované. Je-li to možné, odpojte je a zkuste počítač spustit s původní pamětí nebo diskem.


Další informace

 • Pokud se vám potíže s neočekávaným restartováním nedaří odstranit, kontaktujte podporu Apple.
 • Pokud se váš Mac často neočekávaně restartuje, je důležité odhalit přesný postup, který k tomu vede. Až se příště Mac neočekávaně restartuje, poznamenejte si datum a čas. Následující otázky vám můžou pomoct při určování problému:
  • Když došlo k neočekávanému restartování, počítač se právě spouštěl, vypínal nebo prováděl nějakou konkrétní činnost?
  • Je restartování náhodné, nebo k němu dochází pokaždé, když uděláte určitou operaci?
  • Dochází k restartování při připojení konkrétního externího zařízení k Macu nebo k jeho konkrétnímu portu?
 • Přečtěte si, co dělat, když Mac nejde zapnout nebo nedokončí spouštění.
 • Přečtěte si o obrazovkách, které Mac zobrazuje při spouštění.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: