Co když se váš Mac samovolně restartuje nebo zobrazuje zprávu, že se kvůli problému musel restartovat nebo vypnout

Ve vzácných případech se Mac může samovolně restartovat, přestat reagovat, vypnout se, zobrazit zprávu, že počítač se kvůli problému restartoval, nebo zobrazit zprávu, že jste kvůli problému vypnuli počítač.

Neočekávaná restartování

V ojedinělých případech může Mac narazit na neřešitelný problém ovlivňující všechny otevřené aplikace. Pokud k tomu dojde, je nutné Mac restartovat. Někdy to způsobuje chyba známá jako „kernel panic“, při které základní část operačního systému (jádro neboli „kernel“) zjistí, že nastal problém vyžadující restartování.

Když v počítači dojde k chybě „kernel panic“, může se na několik sekund zobrazit zpráva s vysvětlením, že počítač byl restartován: „Počítač byl restartován, protože se vyskytly potíže. Stiskněte libovolnou klávesu nebo počkejte několik sekund, než bude pokračovat spuštěním.“ Spouštění počítače bude po chvíli pokračovat. 

Zabránění neočekávaným restartům

Ve většině případů za chyby „kernel panic“ může něco jiného než problém se samotným Macem. Obvykle je způsobuje nainstalovaný software nebo potíže s připojeným hardwarem. 

Abyste se těmto chybám vyhnuli, nainstalujte si všechny dostupné aktualizace softwaru, dokud Aktualizace softwaru nezobrazí zprávu „Váš software je aktuální“. Aktualizace OS X pomáhají Macu vyřešit typy problémů, které můžou být příčinou chyb „kernel panic“, jako jsou poškozené síťové pakety nebo problémy se softwarem jiných výrobců. U většiny chyb „kernel panic“ stačí aktualizovat software.

Po restartování počítače

Po úspěšném restartování Macu se zobrazí upozornění „Vypnuli jste počítač, protože se vyskytly potíže“.


Kliknutím na Otevřít znovu otevřete všechny aplikace, které byly aktivní před restartováním. Pokud se domníváte, že problém mohla způsobit některá z používaných aplikací, klikněte radši na Zrušit. Když po dobu 60 sekund na nic nekliknete, bude OS X automaticky pokračovat, jako byste klikli na Otevřít.

Poznámka: Když se počítači nepodaří se z problému zotavit, může se opakovaně restartovat a potom vypnout. Pokud k tomu dojde nebo když se často objevuje zpráva o restartování počítače kvůli potížím, podívejte se na další postup uvedený v tomto článku v části Další informace.

Nahlášení problému společnosti Apple

Po přihlášení vám OS X oznámí, že počítač byl restartován, protože se vyskytly potíže.

Pokud chcete zobrazit podrobnosti o problému, klikněte na Ohlásit…. Tyto podrobnosti taky můžete poslat společnosti Apple. Posíláním těchto hlášení pomáháte společnosti Apple vyšetřovat problémy, které způsobují výskyt chyb „kernel panic“. V samotném hlášení můžete najít bližší informace o tom, co problém způsobilo. 

Poznámka: Pokud v tomto hlášení v poli „Informace o problémech a konfiguraci systému“ objevíte frázi „machine check“, může to naznačovat problém spojený s hardwarem. Přečtěte si pokyny uvedené v tomto článku v části Další informace.

Kliknutím na OK pošlete hlášení společnosti Apple, nebo toto hlášení zavřením okna zrušte. Pokud se problém během několika následujících týdnů nevyskytne znova, je pravděpodobně vyřešený.

Software, o kterém je známo, že způsobuje chyby „kernel panic“

OS X Mavericks vám pomůže opravit chyby „kernel panic“ spojené se softwarem, který jste nainstalovali. Když je příčina chyby „kernel panic“ známá, nabídne Mavericks pomoc s deaktivací souvisejícího softwaru:

 • Pokud se zobrazí tlačítko Další informace…, tak na něj klikněte a prohlédněte si informace o problému a možnosti, jak ho obejít nebo vyřešit.
 • Pokud vyberete možnost Ignorovat, nebude software, který může souviset s problémem, nijak pozměněn.
 • Možnost Přesunout do koše přemístí software, který pravděpodobně souvisí s problémem, do koše, ale koš se automaticky nevysype. Když tuto možnost vyberete, objeví se další karta:

 1. Pokud chcete deaktivovat software, který může být příčinou problému, klikněte na Restartovat.
 2. Až k tomu budete vyzváni, zadejte jméno a heslo správce.
 3. Klikněte na Přesunout do koše.
 4. Po restartování bude příslušný software v koši.
  Odebraný software můžete zobrazit kliknutím na ikonu koše v Docku. 
  Kontaktujte vývojáře softwaru a zjistěte, jestli jsou k dispozici aktualizace nebo další informace.
 5. Pokud chcete software jiných výrobců trvale odebrat, vysypte koš.

Další informace

Přečtěte si následující informace o diagnostice a řešení opakovaných chyb „kernel panic“.

Řešení opakovaných chyb „kernel panic“

Diagnostikovat opakující se chybu „kernel panic“ může být obtížné. Pokud potřebujete pomoc, doporučujeme zanést Mac k Genius Baru v Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple.  Pokud plánujete navštívit Apple Store, , můžete si rezervovat termín (k dispozici jen v některých zemích a oblastech).

Tip: Diagnostikování opakujících se chyb „kernel panic“ usnadníte, když si poznamenáte datum a čas, kdy k chybě došlo, a text případných chybových hlášení.

 • Když došlo k chybě „kernel panic“, startoval se zrovna počítač, vypínal se nebo prováděl nějakou častou činnost? 
 • Vyskytuje se chyba „kernel panic“ jen občas, nebo vždy, když provedete určitou činnost? Hráli jste v té době například nějakou konkrétní hru nebo jste něco tiskli?
 • Dochází k chybě jenom po připojení určitého externího zařízení nebo po připojení zařízení do konkrétního portu?

Určete, jestli chybu způsobuje hardware, nebo software

Pokud chcete zkusit zjistit, jestli problém souvisí se softwarem, nebo hardwarem, můžete počítač spustit z čisté instalace OS X na externím disku.

 1. Spusťte Mac ze Zotavení OS X.
  Pokud se chyba „kernel panic“ objeví i po spuštění pomocí zotavení, jedná se pravděpodobně o hardwarový problém. Další informace najdete dole v části Řešení problémů s hardwarem.
 2. Otevřete Diskovou utilitu a použijte na interní pevný disk vašeho Macu (ve výchozím nastavení se jmenuje Macintosh HD) funkci Opravit disk.

  Důležité: Pokud Disková utilita interní disk neopraví, měli byste si hned zazálohovat důležitá data a pokud možno přeformátovat disk. Doporučujeme zanést Mac na Genius Bar v Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple kvůli další diagnostice. Požádejte techniky, aby vás v případě, že váš disk bude potřebovat přeformátovat nebo vyměnit, upozornili a potom disk předali specializované službě pro obnovu dat. Pokud plánujete navštívit Apple Store, můžete si rezervovat termín (k dispozici jen v některých zemích a oblastech).
   
 3. Připojte externí disk s alespoň 10 GB volného místa. Poznámka: Napřed se ujistěte, že původcem chyby „kernel panic“ není právě tento disk a že k USB, FireWire a Thunderbolt portům nemáte připojené žádné jiné zařízení. Že chybu „kernel panic“ nezpůsobuje právě externí disk, si ověříte jednoduše tak, že ho i s jeho kabely připojíte k jinému Macu. 
 4. Nainstalujte OS X na externí disk.
 5. Spusťte Mac z externího disku.
 6. Pomocí Aktualizace softwaru nainstalujte všechny aktualizace, dokud se nezobrazí zpráva: „Váš software je aktuální“.
 7. Na externí disk neinstalujte žádný další software. Místo toho surfujte na webu, sledujte filmy QuickTime, pracujte s e-maily, tiskněte, skenujte a provádějte další činnosti jen v aplikacích Apple. Používejte Mac aspoň tak dlouho, jak dlouho obvykle trvá, než se problém vyskytne.
 8. Pokud se chyba objeví, přečtěte si dál v tomto článku část Řešení problémů s hardwarem.
  Jestli chyba nenastane, přečtěte si dál v tomto článku část Řešení problémů se softwarem.

Řešení problémů s hardwarem

Než začnete zjišťovat, jestli za chybu „kernel panic“ může hardware, odpojte externí disk použitý v předchozím kroku.

Nejdřív zkontrolujte periferní zařízení

Pokud k Macu nemáte připojená žádná zařízení, přejděte rovnou k dalšímu kroku.

 1. Vypněte Mac.
 2. Odpojte všechna periferní zařízení. Pokud máte stolní Mac, mějte k němu připojený jen monitor a klávesnici Apple spolu s myší nebo trackpadem Apple.
 3. Zapněte Mac.
 4. Používejte Mac aspoň tak dlouho, jak dlouho obvykle trvá, než dojde k chybě „kernel panic“.
 5. Pokud chyba nastane, přejděte k dalšímu kroku, ve kterém zkontrolujete interní RAM a hardware jiných výrobců.
  Pokud chyba nenastane, vypněte Mac a potom postupně připojujte jedno periferní zařízení po druhém, abyste zjistili, které z nich chybu způsobuje.
  • Poznámka: Chybu „kernel panic“ může způsobovat taky specifická kombinace periferních zařízení. Když takto objevíte příčinu v kombinaci zařízení, odpojujte jedno zařízení po druhém, abyste poznali, jestli některé z nich nezpůsobuje chybu „kernel panic“ samo o sobě. Jestli chyba nenastane, připojujte postupně další zařízení, dokud neobjevíte kombinaci, která chybu způsobuje. 

Zkontrolujte interní RAM a hardware jiných výrobců

 1. Vypněte Mac.
 2. Vyjměte a znova vložte paměť RAM od společnosti Apple, odpojte všechen interní hardware a paměti RAM od jiných výrobců.  Pokud už původní paměť RAM od společnosti Apple nemáte, vyjměte a znova zapojte RAM od jiného výrobce.
 3. Zapněte Mac.
 4. Používejte Mac aspoň tak dlouho, jak dlouho obvykle trvá, než dojde k chybě „kernel panic“.
 5. Pokud chyba nenastane, pravděpodobně budete muset vyměnit interní hardware nebo paměť RAM od jiných výrobců.
  Pokud chyba nastane, doporučujeme Mac odnést do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple. Požádejte techniky, aby vás v případě, že váš disk bude potřebovat přeformátovat nebo vyměnit, upozornili a potom disk předali specializované službě pro obnovení dat. Pokud plánujete navštívit Apple Store, , můžete si rezervovat termín (k dispozici jen v některých zemích a oblastech).

Řešení problémů se softwarem

Než začnete zjišťovat, jestli za chybu „kernel panic“ může software, odpojte externí disk použitý v předchozím kroku.

 1. Spusťte Mac ze Zotavení OS X a přeinstalujte na něm OS X.
 2. Začněte z nově vytvořené instalace OS X.
 3. Pomocí Aktualizace softwaru nainstalujte všechny aktualizace, dokud se nezobrazí zpráva: „Váš software je aktuální“.
 4. Než začnete instalovat nový software jiných výrobců, stáhněte si a nainstalujte všechny dostupné aktualizace od jiných výrobců – zejména aktualizace ovladačů a rozšíření kernelu.
       Aktualizujte například:
  • Virtualizační software
  • Ovladače grafických karet od jiných výrobců
  • Antivirový software
  • Síťový software (hlavně software, který zajišťuje přístup k síťovým zařízením třetích výrobců)
  • Podpůrný software rozšiřující souborový systém, například software, který umožňuje zapisování na média formátovaná jako NTFS.

Pokud se problém nevyřeší, budete muset smazat OS X a znova ho nainstalovat:

 1. Spusťte Mac ze Zotavení OS X.
 2. Pomocí Diskové utility si zazálohujte obraz interního disku a uložte ho na externí disk, na kterém je dost volného místa.
 3. Pomocí Diskové utility interní disk vymažte.
 4. Nainstalujte OS X.
 5. Spusťte Mac z interního disku.
 6. Pomocí Aktualizace softwaru nainstalujte všechny aktualizace, dokud se nezobrazí zpráva: „Váš software je aktuální“.
 7. Znova nainstalujte aplikace jiných výrobců a zkopírujte uživatelská data z obrazu disku, který jste vytvořili ve druhém kroku. 
  Poznámka: Při kopírování ze záložního obrazu disku ale nekopírujte data ze složek /Knihovna a /Systém.

Bližší informace o chybách „kernel panic“ a jejich chybových protokolech

Bližší informace o chybách „kernel panic“ najdete v příslušných chybových záznamech. Text chyby se do protokolu zapíše hned po restartování počítače – ale to jen za předpokladu, že nevymažete paměť PRAM (právě v paměti PRAM se text chyby před restartováním uchovává). V Mac OS X 10.6 a dřívějších verzích se protokoly nacházejí v adresáři /Library/Logs/DiagnosticReports.

Protokoly někdy obsahují cenné informace, které vývojářům můžou pomoct s řešením softwarového problému. Tyto informace můžou taky poskytovat vodítka k tomu, co mohlo způsobit chybu „kernel panic“. 

Vysvětlení a řešení chyb „kernel panic“ – Tento článek podrobněji vysvětluje chyby „kernel panic“: co jsou vlastně zač, jak se vyznat v chybových protokolech a jak vyladit kód, který chybu způsobil.

Výpisy jádra kernel – Tento článek vysvětluje, jak můžete aktivovat vzdálené výpisy jádra kernel, které pomáhají shromažďovat data o chybách „kernel panic“.

Poznámka: Pokud jste vývojář, chyba „kernel panic“ se ve vašem počítači může projevovat jinak kvůli jinému nastavení spouštěče nebo příznakům pro ladění (debug flags).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: