Pořízení snímku obrazovky na iPhonu

Jak rychle uložit obsah obrazovky.

Jak pořídit snímek obrazovky na modelech iPhonu s Face ID

  1. Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva miniaturu zavřete. 

Jak pořídit snímek obrazovky na modelech iPhonu s Touch ID a bočním tlačítkem

  1. Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko plochy. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva ho zavřete. 

Jak pořídit snímek obrazovky na modelech iPhonu s Touch ID a horním tlačítkem

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko plochy. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva ho zavřete. 

Kde najdete snímky obrazovky

Otevřete Fotky a přejděte do sekce Alba > Snímky obrazovky. 

Datum zveřejnění: