Jak na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch udělat snímek obrazovky

Přečtěte si, jak na iOS zařízení pořídit snímek obrazovky a jak do něj pomocí Anotací přidat nějakou kresbu nebo text.

animace zachycení snímku obrazovky

  1. Na iPhonu 8 nebo starším, iPadu nebo iPodu touch podržte horní nebo boční tlačítko. 
  2. Vzápětí stiskněte tlačítko plochy a pak horní nebo boční tlačítko pusťte.
  3. V iOS 11 se v levém dolním rohu obrazovky objeví miniatura snímku obrazovky. Když na miniaturu klepnete, můžete do ní pomocí Anotací doplnit kresby a text. Pokud na ní podržíte prst, zobrazí se možnosti sdílení snímku. Přejetím přes miniaturu doleva snímek skryjete.

Pokud si právě pořízený snímek obrazovky spolu s dalšími snímky z dřívějška chcete prohlédnout, přejděte do Fotek > Alba a klepněte na Snímky obrazovky.

Na iPhonu X

  1. Podržte boční tlačítko na pravé straně zařízení.
  2. Vzápětí stiskněte tlačítko zesílení hlasitosti na levé straně a pak obě tlačítka pusťte.
  3. V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí miniatura snímku obrazovky. Když na ni klepnete, můžete do ní pomocí Anotací doplnit kresby a text. Pokud na ní podržíte prst, zobrazí se možnosti sdílení. Přejetím přes miniaturu doleva snímek skryjete.

Přidání kreseb, textu a tvarů pomocí Anotací

Na snímku obrazovky můžete pomocí Anotací zakroužkovat místo na mapě, zvětšit část webové stránky, zvýraznit větu v e-mailu a další věci.

Klepněte na miniaturu v levém dolním rohu. Snímek obrazovky se otevře v zobrazení Anotace, ve kterém můžete používat níže popsané nástroje.

Kreslení do snímku obrazovky

obrazovka s kreslicími nástroji

Vyberte Pero, Zvýrazňovač, Tužku nebo Gumu. Klepnutím na kruh zvolte barvu a začněte kreslit. Chcete začít znovu? Jakoukoli akci v Anotacích můžete vrátit nebo zopakovat pomocí ikony zpětikony opakovat.

 

Přesouvání kreseb

obrazovka s nástrojem laso

To, co nakreslíte, můžete přesouvat. Klepněte na nástroj Laso, obtáhněte kruh kolem kresby, kterou chcete přesunout, a pak ji přetáhněte na požadované místo.

 

obrazovka s dalšími anotačními nástroji

Používání nástrojů Text, Podpis, Lupa a Tvar

Klepněte na ikonu se znaménkem plus a vyberte si z dalších anotačních nástrojů:

  • Text umožňuje doplnit do snímku obrazovky psaná slova. Klepněte na kruh a vyberte jinou barvu textu. Pokud klepnete na ikonu úprav textu, můžete upravit písmo, velikost a zarovnání textu.
  • Podpis umožňuje rychle vložit uložený podpis.
  • Lupa zvětší na snímku obrazovky oblast, kterou pokrývá. Lupu můžete po snímku libovolně přesouvat. Modrou tečkou upravíte její velikost a zelenou tečkou přidáte nebo uberete zvětšení.
  • Klepněte na tvar – obdélník, kruh, řečovou bublinu nebo šipku – který chcete na snímek přidat. Potom obrazec přetáhněte na požadované místo a pomocí modrých teček upravte jeho velikost a tvar. Zelenými tečkami upravíte zakřivení šipky nebo podobu řečové bubliny.

Dokončení

Jestli chcete snímek obrazovky oříznout, přetažením modrých vodítek u okrajů a v rozích vyberte tu část snímku, kterou chcete zachovat.

Pokud chcete anotovaný snímek poslat dál, klepněte na ikonu sdílení, nebo úpravy ukončete klepnutím na Hotovo. Pak zvolte Uložit do Fotek nebo Smazat snímek obrazovky.

Další informace

Jak pomocí Záznamu obrazovky nahrát video obrazovky iOS zařízení.

Datum zveřejnění: