Připojení ke starším službám AFP

Přečtěte si, jak v OS X Lionu nebo novějším povolit starší metody ověřování totožnosti klientů AFP, abyste se mohli připojit ke starším serverům AFP.

V OS X Lionu a novějších nejsou standardně povolené starší, méně bezpečné metody ověřování totožnosti. Následujícím postupem můžete povolit jednu nebo více těchto metod, a zajistit tak podporu starších zařízení či protokolů:

 1. Otevřete Terminál.
 2. Spusťte následující příkazy:
  sudo chmod o+w /Knihovna/Preferences sudo defaults write /Knihovna/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_host_prefs_version -int 1
  
 3. Vytvořte AFP připojení k jinému systému, aby se soubor předvoleb klienta AFP zaplnil výchozí sadou hodnot. Poznámka: Je nutné se připojit jako registrovaný uživatel, ne jako host.
 4. Spuštěním následujícího příkazu zobrazte seznam zakázaných metod ověření totožnosti uživatele (UAM):
  defaults read /Knihovna/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams
  
  Ve výchozím nastavení jsou zakázané tyto UAM: „Cleartxt Passwrd“, „MS2.0“, „2-Way Randnum exchange“ a „DHCAST128“.  Poznámka: Pokud se seznam nezobrazí, restartujte počítač a opakujte krok 3.
 5. Když budete chtít povolit jednu z těchto metod UAM, odstraňte ji ze seznamu zakázaných UAM. Například tímto příkazem povolíte metodu DHCAST128 jejím odstraněním ze seznamu zakázaných metod ověřování totožnosti:
  sudo defaults write /Knihovna/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array "Cleartxt Passwrd" "MS2.0" "2-Way Randnum exchange"
  
 6. Po provedení požadovaných změn obnovte oprávnění u složky Preferences následujícím příkazem:
  sudo chmod o-w /Knihovna/Preferences
  

Další informace

Chcete-li výše popsané změny vrátit zpět, můžete buď smazat soubor /Knihovna/Preferences/com.apple.AppleShareClient, nebo následujícím příkazem znovu zakázat výchozí sadu starších metod UAM:

sudo defaults write /Knihovna/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array "Cleartxt Passwrd" "MS2.0" "2-Way Randnum exchange" "DHCAST128"
Datum zveřejnění: