O diagnostice a informacích o využití Apple TV

Společnost Apple žádá zákazníky, aby jí pomáhali vylepšovat její produkty a služby občasným poskytováním diagnostických dat a informací o využití.  Žádné shromažďované informace vás osobně neidentifikují.

Při počátečním nastavování Apple TV se můžete rozhodnout, zda budete chtít se společností Apple sdílet některé údaje.

Změna nastavení na Apple TV (4. generace)

Na obrazovce Nastavení > Obecné > Soukromí si můžete nastavit, zda chcete se společností Apple nebo s vývojáři aplikací sdílet diagnostická data a informace o využití.

Změna nastavení na Apple TV (3. generace nebo starší)

Na obrazovce Nastavení > Obecné > Odesílat data o využití si můžete nastavit, zda chcete se společností Apple sdílet diagnostická data a informace o využití.

Další informace

Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Apple důležitá. Další informace o způsobu, jakým Apple shromažďuje, používá, zveřejňuje, přenáší a ukládá informace.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: