Používání diskového režimu FireWire a řešení problémů s ním

Přečtěte si, jak můžete používat diskový režim FireWire nebo řešit případné problémy.

Díky diskovému režimu FireWire můžete vzít Mac s portem FireWire (cílový počítač) a připojit ho jako pevný disk k jinému počítači (hostitelský počítač). Když pak cílový počítač spustíte v režimu pevného disku FireWire a hostitelský počítač ho načte, budete mezi nimi moct kopírovat soubory.

Požadavky na hostitelský počítač

Hostitelské počítače musejí splňovat tyto požadavky:

 • Vestavěný port FireWire nebo port FireWire na PC kartě
 • FireWire 2.3.3 nebo novější
 • Mac OS 8.6 nebo novější

Cílové počítače

Jako cílové počítače lze použít tyto modely:

 • iMac (štěrbinová mechanika) s firmwarem verze 2.4 nebo novějším
 • iMac (léto 2000) a všechny modely uvedené po červenci 2000
 • eMac (všechny modely)
 • Mac mini (všechny modely)
 • Power Mac G4 (grafika AGP) s diskem ATA
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet) a všechny modely uvedené po červenci 2000
 • Power Mac G5 (všechny modely)
 • Mac Pro (všechny modely)
 • iBook (FireWire) a všechny modely uvedené po září 2000
 • PowerBook G3 (FireWire)
 • PowerBook G4 (všechny modely)
 • MacBook pro (všechny modely)
 • Modely MacBooku uvedené před říjnem 2008

Další informace o portech FireWire a jejich specifikacích.

Poznámka: Diskový režim FireWire funguje jen s vestavěnými disky PATA nebo SATA. Diskový režim se připojí jen k master disku PATA na sběrnici Ultra ATA. Nepřipojí se ke slave diskům ATA, ATAPI nebo SCSI.

Před zapnutím diskového režimu FireWire překontrolujte toto:

 • Přesvědčte se, že máte aktuální software a firmware.
 • Před použitím diskového režimu FireWire odpojte od obou počítačů všechna jiná FireWire zařízení. Nepřipojujte další FireWire zařízení, dokud od sebe oba počítače zase neodpojíte anebo dokud nepřestanete používat diskový režim.
 • Máte-li na počítači zapnutou ochranu heslem Open Firmware, nebude ho možné přepnout do diskového režimu. Další informace o heslu Open Firmware najdete dále v tomto článku v části „Co když se váš Mac nechce přepnout do diskového režimu FireWire“.
 • Chcete-li přenášet domovské složky chráněné ochranou FileVault (jen Mac OS X 10.3 a novější), přihlaste se jako uživatel, který ochranu FileVault zapnul, a dočasně ji vypněte. Až přenesete obsah domovské složky do cílového počítače, můžete FileVault zase zapnout.

Používání diskového režimu FireWire

 1. Nejdřív se přesvědčte, že cílový počítač je vypnutý.
 2. Používáte-li jako cílový počítač nějaký přenosný počítač Apple, například PowerBook nebo MacBook, připojte ho k napájecímu adaptéru.
 3. Pomocí kabelu FireWire připojte cílový počítač k hostitelskému počítači. Teď můžete hostitelský počítač zapnout.
 4. Spusťte cílový počítač a okamžitě podržte klávesu T, dokud se neobjeví ikona FireWire. Pevný disk cílového počítače by se teď měl zpřístupnit hostitelskému počítači – nejspíš se na něm objeví na ploše. (Pokud v cílovém počítači používáte Mac OS X 10.4 Tiger, můžete také otevřít System Preferences (Předvolby systému), zvolit Startup Disk (Startovací disk) a kliknout na Target Disk Mode (Diskový režim). Potom počítač restartujte a on se spustí v diskovém režimu.)
 5. Až skončíte s kopírováním souborů, najděte na ploše hostitelského počítače ikonu pevného disku cílového počítače a přetáhněte ji do koše, případně v nabídce Soubor vyberte Vysunout (nebo Put Away (Odložit)).
 6. Stiskem tlačítka napájení cílový počítač vypněte.
 7. Odpojte kabel FireWire.

Tipy pro používání diskového režimu s Macy s procesory Intel

Pokud se k Macu používajícímu OS X 10.3.9 nebo starší pokusíte v diskovém režimu připojit Mac s procesorem Intel, zobrazí se vám chybová zpráva. Další informace najdete v článku Macy s procesorem Intel: Zpráva, že byl vložen disk neobsahující žádné svazky, které Mac OS X dokáže číst.

Pokud váš Mac s procesorem Intel přestane v diskovém režimu reagovat, přečtěte si článekMac s procesorem Intel může v diskovém režimu přestat reagovat.

Co když se váš Mac nechce přepnout do diskového režimu FireWire

Pokud při spouštění počítače držíte klávesu T, a počítač se přesto nepřepíná do diskového režimu FireWire a místo toho spustí Mac OS, zkuste tento postup:

 1. Ujistěte se, že kabel FireWire je v pořádku, a překontrolujte spojení. 
 2. Odpojte všechna ostatní zařízení FireWire.
 3. Při spouštění počítače stiskněte a podržte klávesu T.
 4. Zkontrolujte, zda je klávesnice připojená. Musí být připojená přímo k počítači, nikoli k monitoru ani rozbočovači. Snažte se používat drátovou nebo bezdrátovou klávesnici Apple. 
 5. Podívejte se, zda na počítači není zapnutá ochrana heslem Open Firmware. Podle toho, jakou máte verzi OS, si možná budete muset stáhnout aplikaci Open Firmware Password. Další informace o heslech Open Firmware najdete v článku Nastavení firmwarové ochrany heslem v Mac OS X.
Datum zveřejnění: