iTunes: Jak otevřít náhradní soubor knihovny iTunes nebo jak vytvořit nový

Tento článek vysvětluje, jak pomocí iTunes 7.0 nebo novějších vybrat novou nebo jinou knihovnu iTunes. Tento postup můžete použít k ověření nebo izolování potíží nebo ke snadné volbě jiných knihoven.

Vytvoření nebo zvolení jiného souboru knihovny iTunes

  1. Pokud jsou iTunes spuštěné, ukončete je.
  2. Pokud používáte Windows, podržte stisknutou klávesu Shift a v nabídce Start zvolte Všechny programy > iTunes > iTunes.
  3. Pokud používáte Mac, spusťte iTunes a okamžitě stiskněte a podržte klávesu Alt.
  4. Měla by se objevit jedna z těchto obrazovek:
    Obrazovka „Vyberte knihovnu iTunes“ pro Windows

Obrazovka „Vyberte knihovnu iTunes“ pro Mac

Pokud žádnou z výše uvedených obrazovek nevidíte, doporučujeme to zkusit znovu. Pokud používáte Mac, nezapomeňte při spouštění podržet stisknutou klávesu Alt, v případě Windows držte při spouštění klávesu Shift.

Important: Informace o produktech, které nebyly vytvořeny společností Apple, jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako doporučení nebo podporu od společnosti Apple. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: