Time Capsule: Použití Nastavení AirPortu (AirPort Utility) 5.3.1 nebo novější k vytvoření kopie disku Time Capsule

Pomocí aplikace Nastavení AirPortu 5.3.1 nebo novější můžete přenést úplnou kopii (zálohu) dat z disku Time Capsule na externí disk připojený k USB portu Time Capsule. 

Před archivací disku Time Capsule se přesvědčte, že právě žádní uživatelé pomocí Time Machine nezálohují na Time Capsule. Při archivaci disku Time Capsule dojde k dočasnému odpojení všech uživatelů od disku; ostatní síťové služby však budou fungovat bez přerušení.

1. Připojte externí disk k USB portu Time Capsule, pokud ještě není připojen. Připojit můžete libovolný externí pevný disk, který má vlastní napájení a vyhovuje specifikaci USB 2.0. V Nastavení AirPortu se zobrazí jako Disk AirPortu.

2. Otevřete Nastavení AirPortu 5.3.1 (AirPort Utility, případně novější verzi) ve složce Utility pod složkou Aplikace.

3. Klikněte na Disky.


 

4. Na levé straně okna vyberte interní disk své Time Capsule. Na pravé straně okna se zobrazí tlačítka Archivovat a Smazat.

 

 

5. Klikněte na tlačítko Archivovat.

6. Budete vyzváni k výběru disku AirPortu, na který chcete data archivovat. Pokud máte k Time Capsule připojeno více externích disků, vyberte požadovaný disk a klikněte na Archivovat.

7. Zobrazí se další dialog s upozorněním, že v průběhu archivace bude oranžová stavová kontrolka na zařízení Time Capsule blikat. Po kliknutí na tlačítko Archivovat budou odpojeni všichni uživatelé, kteří jsou právě připojeni k disku Time Capsule.

Proces začne (pokud chcete, můžete Nastavení AirPortu ukončit). 

Jakmile se stavová kontrolka opět rozsvítí zeleně, můžete začít znovu používat jednotku Time Capsule. 

Důležité:

  • Nespouštějte archivaci, dokud se všichni uživatelé disku Time Capsule úspěšně neodpojí.
  • Před archivací se přesvědčte, že je na externím disku AirPortu dostatek volného místa.
  • Při archivaci nedojde ke smazání žádných souborů z žádného disku.
Important: Informace o produktech, které nebyly vytvořeny společností Apple, jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako doporučení nebo podporu od společnosti Apple. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: