Když se na iPhonu nebo iPadu zobrazuje SOS, Žádná služba nebo Hledání

Když na stavovém řádku vidíte SOS nebo „Jen SOS“, na zařízení stále fungují tísňová volání. Pokud se na stavovém řádku vašeho iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) zobrazuje oznámení Žádná služba nebo Hledání, vaše zařízení není připojeno k mobilní síti.

Když vidíte SOS nebo Jen SOS

Když na stavovém řádku vidíte SOS nebo „Jen SOS“, vaše zařízení není připojeno k vaší mobilní síti, ale můžete provádět tísňová volání prostřednictvím sítí jiných operátorů. Tato funkce je k dispozici v Austrálii, Kanadě a USA.

Horní část iPhonu s textem „Jen SOS“ na stavovém řádku

Přečtěte si, jak používat službu Tíseň SOS na iPhonu.

Zkuste se znovu připojit k mobilní síti

Pokud je vaše mobilní síť dostupná, můžete se k ní znovu připojit pomocí těchto kroků:

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Zapněte letový režim po dobu alespoň 15 sekund.

 3. Vypněte Letový režim.

Restartujte iPhone nebo iPad

Restartujte zařízení. Pokud si nejste jistí, jak to udělat, postupujte podle pokynů pro restartování iPhonu nebo restartování iPadu.

Obraťte se na svého operátora

Na poskytované služby můžou mít vliv problémy s vaším operátorem nebo účtem. Obraťte se na svého operátora:

 • Přesvědčte se, že je váš účet aktivní a má dostatečný kredit.

 • Ujistěte se, že jste v oblasti s pokrytím mobilní sítě a že ve vaší oblasti nejsou žádné výpadky.

 • Zkontrolujte, jestli na zařízení nejsou vypnuté nebo zablokované mobilní služby a jestli máte nastavený správný datový tarif.

 • Zjistěte, jestli vaše místní vláda k použití iPhonu původně zakoupeného mimo vaši zemi nebo oblast vyžaduje registraci IMEI.

K údajům vašeho účtu a jejich správě má přístup jenom váš mobilní operátor:

Aktualizace iPhonu nebo iPadu

Aktualizujte iPhone nebo iPad na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

Podívejte se, jestli není k dispozici aktualizace nastavení operátora

Jak ručně zjistit dostupnost a nainstalovat aktualizaci nastavení operátora:

 1. Ověřte, že je zařízení připojené k Wi-Fi.

 2. Přejděte do Nastavení > Obecné > Informace. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se vám možnost aktualizace nastavení operátora.

 3. Pokud ve svém zařízení chcete zjistit verzi nastavení operátora, přejděte do Nastavení > Obecné > Informace a podívejte se na údaj v části Operátor.

Pokud do iPhonu nebo iPadu vložíte novou SIM kartu, budete si muset stáhnout nastavení nového operátora.

Pokud máte iPhone se dvěma SIM kartami

Pokud máte iPhone se dvěma SIM kartami, postupujte takto:

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Mobilní síť a poté na mobilní linku, kterou chcete zkontrolovat, a ověřte, že je zapnutá.

 3. Pokud je mobilní linka vypnutá, znovu ji zapněte. Pak zkontrolujte, zda máte signál.

Pokud mobilní linku nevidíte, kontaktujte svého operátora a nastavte eSIM nebo vložte fyzickou SIM kartu. Pokud používáte fyzickou SIM kartu, vyjměte ji a vložte ji zpět.

Pokud je vaše SIM karta poškozená, nevejde se do zásuvky na SIM kartu nebo jste fyzickou SIM kartu přenesli z jiného zařízení, požádejte svého operátora o novou SIM kartu.

Přečtěte si další informace o vyjmutí SIM karty iPhonu nebo SIM karty iPadu.

Pokud cestujete mezinárodně

Pokud cestujete do zahraničí, přesvědčte se, jestli máte na zařízení nastavený datový roaming.

 1. Přejděte do Nastavení a klepněte na Mobilní síť nebo Mobilní data. Potom:

  • Pokud má vaše zařízení jednu SIM kartu nebo eSIM, zapněte Mobilní data a klepněte na Volby dat.

  • Pokud vaše zařízení podporuje Dual SIM nebo Dual eSIM, zapněte Mobilní data, klepněte na číslo, které chcete upravit, a potom na Volby dat.

 2. Pak zapněte datový roaming.

  Horní část obrazovky iPhonu zobrazující mobilní nastavení

Pokud vaše zařízení používá síť 3G

Pokud se ve stavovém řádku zařízení zobrazuje Žádná služba a máte iPhone 5s, iPhone 5c nebo starší nebo iPad 2 (Wi-Fi + Cellular) nebo starší, kontaktujte svého operátora a proberte s ním své možnosti. Pokud máte iPhone 6 nebo novější nebo iPad (3. generace) nebo novější, postupujte takto:

 1. Aktualizujte iPhone nebo iPad na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

 2. Přejděte do Nastavení > Mobilní data. Potom:

  • Na iPhonu klepněte na Volby mobilních dat a poté zapněte Zapnout LTE.

  • Na iPadu zapněte LTE.

Pokud se i po provedení těchto kroků stále zobrazuje Žádná služba, kontaktujte svého operátora.

Zařízení iPhone a iPad, která podporují sítě 5G, nejsou postupným ukončováním sítí 3G ovlivněna.

Další pomoc

Pokud váš operátor potvrdí, že s vaším účtem nebo sítí není problém a existuje podezření na problém s hardwarem, kontaktujte podporu Apple.

Pokud vedle ikony Žádná služba vidíte nějaké upozornění, přečtěte si, co s tím můžete dělat.

Datum zveřejnění: