Výměna napájecího zdroje v Macu Pro (2019)

Naučte se, jak odebrat a vyměnit napájecí zdroj ve vašem Macu Pro.

Zkontrolujte potřebné nástroje

 • Šroubovák Torx T8

 • Křížový šroubovák (Phillips 1)

Pokud potřebujete náhradní napájecí zdroj, kontaktujte Apple.

Sejmutí krytu nebo horního krytu

Podle pokynů sejměte plášť Macu Pro (2019) nebo horní kryt Macu Pro (Rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Nejdřív Mac Pro vypněte.

 2. Přibližně 5–10 minut počkejte, než počítač vychladne.

 3. Odpojte od Macu Pro všechny kabely kromě napájecího.

 4. Dotkněte se vnějšího povrchu kovového krytu Macu Pro, abyste vybili případnou statickou elektřinu, a odpojte napájecí kabel.

  1. Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby nedocházelo k hromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud neskončíte s instalací napájecího zdroje a nenasunete na počítač zpátky kryt.

 5. Vyklopte horní západku nahoru a zakroucením doleva odemkněte kryt.

  2019-mac-pro-nákres-odemykání-krytu
 6. Zvedněte kryt přímo nahoru a sundejte ho z Macu Pro. Opatrně ho odložte stranou.

  2019-mac-pro-nákres-demontáž-krytu

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Nejdřív Mac Pro vypněte.

 2. Přibližně 5–10 minut počkejte, než počítač vychladne.

 3. Odpojte od Macu Pro všechny kabely kromě napájecího.

 4. Dotkněte se vnějšího povrchu kovového krytu Macu Pro, abyste vybili případnou statickou elektřinu, a odpojte napájecí kabel.

  1. Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Chcete-li se vyhnout generování statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud nedokončíte instalaci napájecího zdroje a nenasunete na počítač zpátky horní kryt.

 5. Posuňte uvolňovací západky horního krytu do odemčené polohy, zvedněte horní kryt, vytáhněte jej z přední desky a odložte stranou.

  2019-mac-pro-nákres-demontáž-horního-rackového-krytu

Vyjmutí napájecího zdroje

 1. Na svorkových deskách 1 a 3 odšroubujte všech šest šroubů Phillips 1 a poté vyjměte obě svorkové desky.

  1. Šrouby jsou uchyceny a zůstávají připevněny ke svorkové desce.

   2019-mac-pro-nákres-demontáž-svorek-mpx
 2. Vyšroubujte jeden šroub T8 z uzemňovací svorky napájecího zdroje.

  2019-mac-pro-nákres-demontáž-uzemňovacího-šroubu-napájecího-zdroje
 3. Uchopte obě strany napájecího zdroje a vytáhněte ho ven. Pokud je to nutné, vyjměte modul MPX nad napájecím zdrojem pro snadnější přístup k napájecímu zdroji.

  2019-mac-pro-nákres-demontáž-napájecího-zdroje

Instalace nového napájecího zdroje

 1. Vložte nový napájecí zdroj do spodního slotu.

  2019-mac-pro-nákres-výměna-napájecího-zdroje
 2. Pevně a rovnoměrně zatlačte, až napájecí zdroj zapadne na své místo. Pokud jste vyjmuli nějaké moduly MPX, znovu je nainstalujte.

 3. Znovu našroubujte šroub T8 zpět do uzemňovací svorky napájecího zdroje.

  2019-mac-pro-nákres-výměna-uzemňovacího-šroubu-napájecího-zdroje
 4. Znovu nasaďte svorkové desky 1 a 3 a dotáhněte šest šroubů Phillips 1.

  2019-mac-pro-nákres-výměna-svorek-mpx

Opětovné nasazení krytu nebo horního krytu

Podle pokynů znovu nainstalujte plášť na Mac Pro (2019) nebo horní kryt na Mac Pro (Rack, 2019).

Mac Pro (2019)

2019-mac-pro-nákres-zámku-krytu
 1. Opatrně kryt nasuňte na Mac Pro a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli žádné desky s tištěnými obvody.

 2. Až bude kryt úplně usazený, otočte horní západkou doprava a překlopte ji, čímž kryt zamknete.

  2019-mac-pro-nákres-zámku-krytu
  1. Nahoře: Zajištěná poloha (tečky se shodují)

  2. Dole: Odjištěná poloha (tečky se nepřekrývají)

 3. Připojte napájecí kabel, monitor a další periferní zařízení.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Zarovnejte okraj horního krytu se štěrbinou v přední desce, poté pevně zatlačte poblíž uvolňovacích západek a poslouchejte, jak zaklapnou na místo.

  2019-mac-pro-nákres-montáž-horního-rackového-krytu
 2. Připojte napájecí kabel, monitor a další periferní zařízení.

Další informace

Když vám Apple pošle náhradní díl, následujícím postupem pošlete původní díl zpátky společnosti Apple.

Datum zveřejnění: