Zjednodušené zadávání dat v Numbers pro iPhone a iPad

Numbers pro iOS a iPadOS formátují vkládané informace podle toho, co píšete. Tento článek popisuje, jak můžete tento formát změnit a jak zadávat data pomocí klávesnice.

Numbers nabízí několik různých klávesnic pro zjednodušení zadávání dat do tabulek. Taky můžete iPhone nebo iPad otočit a zadávat data v orientaci na šířku.

Numbers během zadávání dat automaticky rozpoznají, co do buňky píšete, a podle toho ji naformátují. Když třeba zadáte „$100“, Numbers automaticky nastaví formát buňky na měnu a při úpravách buňky zobrazí číselnou klávesnici.

Pokud chcete formát buňky změnit, klepněte na buňku, klepněte na tlačítko FormátObrázek nemá popisek a potom na Formát. Klepnutím na požadovaný formát ho použijete na buňku, klepnutím na tlačítko Další informaceObrázek nemá popisek zobrazíte další podrobnosti o formátu.

Textová klávesnice

Pro obrázek není k dispozici žádný alternativní text

Toto je výchozí klávesnice, na které můžete psát slova, čísla, data a všechno ostatní. Na iPadu můžete čísla a jiné znaky zadávat i pomocí gest. Číslo nebo symbol rychle zadáte tak, že příslušnou klávesu přetáhnete dolů a pustíte ji.

Číselná klávesnice

Pro obrázek není k dispozici žádný alternativní text

Po klepnutí na tlačítko číselné klávesniceObrázek nemá popisek můžete zadávat čísla, peněžní hodnoty a zlomky. Tato klávesnice se hodí i k zadávání hvězdiček hodnocení, zaškrtávacích políček nebo k zadávání čísel ve vědecké exponenciální notaci.

Klávesnice pro datum, čas a dobu

Pro obrázek není k dispozici žádný alternativní text

Klepněte na tlačítko Klávesnice pro datum a časObrázek nemá popisek a potom na tlačítko Datum a čas nebo Doba. Zobrazí se klávesnice, na které můžete snadno zadávat data a časy. Stávající časové hodnoty můžete upravit i pomocí tlačítek – a + nad klávesnicí.

Klávesnice vzorců

Pro obrázek není k dispozici žádný alternativní text

Klávesnice vzorců se hodí pro zadávání funkcí, čísel a symbolů. Pokud klávesnice ještě není viditelná, klepněte na tlačítko Zobrazit klávesniciObrázek nemá popisek, pak klepněte na tlačítko klávesnice vzorcůObrázek nemá popisek a začněte upravovat vzorec. Číslo nebo symbol můžete na iPadu rychle zadat tak, že přes příslušnou klávesu přejedete dolů a pustíte ji. Na iPhonu můžete přepnout na číselnou klávesnici. Symboly se dají psát i klepnutím na symbol nad klávesnicí.

Datum zveřejnění: