Přidání čísel stránek a textu do záhlaví a zápatí v Pages na Macu, iPhonu nebo iPadu

Přidejte čísla stránek a text do záhlaví a zápatí a pak nastavte, kde se mají v dokumentu zobrazovat.

Přidání čísel stránek a textu do záhlaví a zápatí na Macu

 1. Klikněte na Dokument na panelu nástrojů. V dokumentu typu „zpracování textu“ musíte také kliknout na kartu Dokument.

 2. Chcete-li zapnout záhlaví nebo zápatí, zaškrtněte políčka Záhlaví nebo Zápatí.

 3. Přesouvejte ukazatel myši nad horní nebo dolní část stránky, dokud neuvidíte tři pole záhlaví nebo zápatí, a potom na jedno klepněte.

  • Pokud pracujete na dokumentu typu „zpracování textu“ a tato pole nevidíte, klikněte v horní části bočního panelu Dokument na kartu Oddíl a ujistěte se, že není vybraná volba „Skrýt na první stránce oddílu“.

 4. Chcete-li přidat čísla stránek, klepněte na Vložit číslo stránky a vyberte styl číslování.

  • Pokud rozevírací nabídku nevidíte, klikněte na panelu nástrojů na Vložit a pak vyberte Číslo stránky.

 5. Chcete-li přidat text, klikněte do jednoho z polí záhlaví nebo zápatí a začněte psát.

 6. Chcete-li změnit vzhled textu nebo čísel stránek, vyberte číslo stránky v záhlaví nebo zápatí, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Formát a pak nastavte formát textu.

 7. Chcete-li změnit vzdálenost záhlaví nebo zápatí od horního nebo spodního okraje stránky, klikněte na šipky nebo na kartě Dokument bočního panelu zadejte hodnoty do polí pod zaškrtávacími políčky Záhlaví nebo Zápatí.

 8. Chcete-li odstranit záhlaví nebo zápatí, zrušte na kartě Dokument bočního panelu zaškrtnutí políčka Záhlaví nebo Zápatí. Tím se odstraní obsah ze všech záhlaví nebo zápatí v dokumentu.

Když přidáte čísla stránek, budou se s vkládáním stránek automaticky zvyšovat. U dokumentů typu zpracování textu s více než jedním oddílem můžete pro jednotlivé oddíly změnit počáteční čísla. V dokumentech typu uspořádání stránek můžete nastavit jiné počáteční číslo stránky. Můžete také přidat čísla stránek mimo záhlaví a zápatí. Přečtěte si další informace o přidávání čísel stránek v Pages na Macu.

Přidání čísel stránek a textu do záhlaví a zápatí na iPhonu nebo iPadu

Chcete-li v dokumentu začít používat záhlaví a zápatí, zapněte je. Poté můžete přidat čísla stránek, text a obrázky. Můžete také nastavit, kde se mají v dokumentu Pages záhlaví a zápatí zobrazovat.

Zapnutí záhlaví nebo zápatí

Chcete-li v dokumentu začít používat záhlaví a zápatí, zapněte je.

 1. Otevřete dokument v Pages.

 2. Na iPhonu klepněte na tlačítko VíceObrázek bez popisku. Na iPadu klepněte na název dokumentu nebo na tlačítko Více (záleží na tom, co na panelu nástrojů vidíte).

 3. Klepněte na Volby dokumentu a potom na Nastavení dokumentu.

 4. Zapněte záhlaví nebo zápatí.

 5. Chcete-li odstranit záhlaví nebo zápatí, vypněte je. Tím se odstraní obsah ze záhlaví nebo zápatí v dokumentu.

Přidání čísel stránek do dokumentu

 1. Otevřete dokument v Pages.

 2. Zapnutí záhlaví nebo zápatí.

 3. Na iPhonu klepněte na tlačítko VíceObrázek bez popisku. Na iPadu klepněte na název dokumentu nebo na tlačítko Více (záleží na tom, co na panelu nástrojů vidíte).

 4. Klepněte na Volby dokumentu a potom na Nastavení dokumentu.

 5. Ve spodní části ovládacích prvků klepněte na Další volby.

 6. Klepněte do kteréhokoliv ze tří polí pro záhlaví nebo zápatí. Můžete použít libovolnou kombinaci polí.

 7. Pokud pracujete na dokumentu typu „zpracování textu“ a tato pole nevidíte:

  • Na panelu nástrojů klepněte na název dokumentu. Pokud název dokumentu nevidíte, klepněte na tlačítko Více.

  • Klepněte na Volby dokumentu a potom na Nastavení dokumentu.

  • Klepněte na Oddíl a ujistěte se, že vola „Skrýt na první stránce“ je vypnutá.

 8. Klepněte na Čísla stránek a potom na možnost číslování stránek.

 9. Chcete-li změnit vzhled čísel stránek, vyberte číslo stránky v záhlaví nebo zápatí, klepněte na tlačítko FormátObrázek bez popisku a pak nastavte formát textu.

S přidáváním stránek se čísla stránek automaticky zvyšují. U dokumentů typu zpracování textu s více než jedním oddílem můžete pro jednotlivé oddíly změnit počáteční čísla. V dokumentech typu uspořádání stránek můžete nastavit jiné počáteční číslo stránky. Přečtěte si další informace o přidávání čísel stránek do dokumentu.

Přidání textu a obrázků do záhlaví a zápatí

 1. Otevřete dokument v Pages.

 2. Na iPhonu klepněte na tlačítko VíceObrázek bez popisku. Na iPadu klepněte na název dokumentu nebo na tlačítko Více (záleží na tom, co na panelu nástrojů vidíte).

 3. Klepněte na Volby dokumentu a potom na Nastavení dokumentu.

 4. Ve spodní části ovládacích prvků klepněte na Další volby.

 5. Klepněte do kteréhokoliv ze tří polí pro záhlaví nebo zápatí (můžete použít libovolnou kombinaci polí).

 6. Chcete-li přidat nebo upravit text v záhlaví nebo zápatí, zadejte text záhlaví nebo zápatí nebo vyberte text, který chcete upravit.

 7. Chcete-li změnit vzhled textu, klepněte na tlačítko FormátObrázek bez popisku a pak nastavte formát textu.

Nastavení umístění záhlaví a zápatí

 1. Otevřete dokument v Pages.

 2. Na iPhonu klepněte na tlačítko VíceObrázek bez popisku. Na iPadu klepněte na název dokumentu nebo na tlačítko Více (záleží na tom, co na panelu nástrojů vidíte).

 3. Klepněte na Volby dokumentu a potom na Nastavení dokumentu.

 4. Klepněte na Další volby.

 5. Chcete-li nastavit vzdálenost od horního a spodního okraje stránky, přetáhněte šipky nad záhlavím a pod zápatím.

Šířka záhlaví a zápatí závisí na levém a pravém okraji stránky. Když nastavujete okraje stránky, upravujete také šířku záhlaví a zápatí.

Další informace

Datum zveřejnění: